Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Begrippen > SBR Assurance

De te deponeren jaarrekening is opgesteld in SBR (XML-XBRL formaat). Dit is een gestructureerd data formaat dat voor de mens niet zondermeer leesbaar is. Aangezien het oordeel van de accountant in grote mate gebaseerd is op het getrouwe beeld van de financiële overzichten, is door de NBA een Assurance oplossing uitgewerkt dat aansluit met de nieuwe ontstane situatie: de SBR Assurance oplossing.

Nadere toelichting:

Deze oplossing houdt rekening met de:

  • Digitale communicatie van de jaarrekening,
  • Digitale accountantsverklaring en
  • Digitale ondertekening. 

Vooraf kan sprake zijn van het digitaal ondertekenen van de accountantsverklaring door een accountant met een persoonsgebonden PKIcertificaat (beroepscertificaat). Naast het ondertekenen van de accountantsverklaring wordt het beroepscertificaat ook gebruikt voor het waarmerken van de jaarrekening. Dit wordt “Signing & linking” genoemd. 

In het waarmerkingsproces wordt rekening gehouden met toevoegingen in de digitale jaarrekening na het verstrekken van de accountantsverklaring. Hierbij moet worden gedacht aan het gegeven of de jaarrekening is vastgesteld en op welke datum deze dan is vastgesteld.

Bij het deponeren van de jaarrekening, inclusief accountantsverklaring, aan de Kamer van Koophandel worden uiteindelijk drie bestanden verstuurd:

  1. de jaarrekening (in XBRL),
  2. de accountantsverklaring (in XBRL) en
  3. een detached signature-bestand dat de hashes (ondertekenen van de accountantsverklaring, waarmerken van de jaarrekening en van de ondertekening eigenschappen) en de elektronische handtekening bevat.

De uitwerking van de SBR Assurance-oplossing staat beschreven in het NBA-Groenboek De accountant in een SBR-omgeving
 

Web pagina's over [ SBR Assurance ]
Pakketsoort Externe verslaggeving
Web pagina onderdelen met [ SBR Assurance ]
ICT Accountancy softwarelandschap
Onderzoek en artikelen op deze website over [ SBR Assurance ]
Terugblik en presentaties praktijkdag RGS en SBR op 20 april 2016 (21-04-2016)
Op 20 april 2016 vond de "Praktijkdag RGS en SBR" plaats met aandacht voor het elektronisch deponeren van de jaarrekening, SBR en banken kredietrapportage, SBR in de accountantspraktijk, uitvragen van CBS via SBR, RGS en SBR in de administratiepraktijk, SBR assurance, het nieuwe rapport "Software voor externe verslaggeving" en tot slot RGS Ready en boekhoudsoftware.
Presentaties jaarcongres ICT Accountancy 2013 beschikbaar (30-10-2013)
Op dinsdag 29 oktober 2013 vond in Holiday Inn te Leiden voor de 12e maal het Jaarcongres ICT Accountancy plaats met meer dan 200 aanwezigen. Actuele onderwerpen als: pensioenactualiteit en ict, dashboards, data analyse, sbr assurance passeerden de revue. En ruim 20 leveranciers toonden innovatieve oplossingen op de informatiemarkt.

Onerzoeksbureau GBNED