Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Begrippen > JSON

JSON staat voor (Javascript Object Notation). Het is een dataformaat dat breed ondersteund wordt door een veelheid aan programmeertalen. De eenvoud van JSON maakt dat het veel gebruikt wordt om data te ontsluiten. JSON wordt gezien als een alternatief voor XML.

Nadere toelichting:

Het voordeel van JSON t.o.v. XML is dat de nodige metadata (gegevens over gegevens) ontbreekt. Hierdoor is een JSON bestand (veel) kleiner dan een XML-bestand. Dit betekent dat het minder belastend is voor een netwerk. JSON is hierdoor bijzonder geschikt voor communicatie tussen webapplicaties via API's. JSON is (net als XML) goed leesbaar voor mensen.
Meer over JSON is te vinden op https://www.json.org/json-en.html 

Site index over [ JSON ]
XML en JSON
Web pagina's over [ JSON ]
XML en JSON
Blogs op deze website over [ JSON ]
Vaste activa specificatie automatisch aanleveren aan de winstaangifte, kredietrapportage en jaarrekening (22-08-2021)
Je levert cijfers voor de winstaangifte (IB, VPB) automatisch aan vanuit het grootboek op basis van de RGS brugstaat met grootboeksaldi (of in Json formaat via een API, or else) en dan blijkt dat je achteraf handmatig gegevens moet aanvullen die notabene al wel aanwezig zijn in je boekhouding. Denk aan datum in gebruik name, datum buiten gebruik stelling, WOZ-waarde en de restwaarde. Zaken die niet in je grootboek zitten, maar natuurlijk wel in je vaste activa administratie.
Links naar andere websites over [ JSON ]
JSON
JSON (JavaScript Object Notation) is een lichtgewicht formaat voor data-uitwisseling. Wordt meestal gebruikt bij API's als opvolger van XML.
JSON Schema
Voor het beschrijven en valideren van JSON schema's.

Onerzoeksbureau GBNED