Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Pakketsoort - (E)-factureren en factuurverwerking > 2, 3 en 4-corner netwerkmodel

Bij het uitwisselen van elektronische berichten onderscheiden we in de basis 3 netwerkmodellen, te weten: 2-corner model, 3-corner model en 4-corner model. Inmiddels is ook het 5-6-corner model in ontwikkeling. 

Nadere toelichting:

2-corner model
Hierbij wordt iedere verbinding tussen afzender en ontvanger telkenmale opnieuw opgezet.

2-corner model

3-corner model
Hierbij wordt een centrale service ingeschakeld (centrale hub) om berichten tussen afzender en ontvanger uit te wisselen. Beide partijen zijn dan afhankelijk van deze centrale service.

Hierbij heeft zowel de afzender als de ontvanger een eigen service provider. Dat maakt dat zowel de leverancier als ontvanger een eigen service provider kunnen kiezen. Dit geeft de meeste onafhankelijkheid. Zo kan een service provider gekozen worden die het beste past bij de ERP omgeving van de afzender of ontvanger. In 4-corner modellen is in de regel ook sprake van een adresboek waarin de verzendende service provider de service provider van de ontvanger kan opzoeken. Het “4-corner model” wordt toegepast bij elektronisch factureren via bijvoorbeeld het Peppol-netwerk

3-corner model

4-corner model
Hierbij heeft zowel de afzender als de ontvanger een eigen service provider. Dat maakt dat zowel de leverancier als ontvanger een eigen service provider kunnen kiezen. Dit geeft de meeste onafhankelijkheid. Zo kan een service provider gekozen worden die het beste past bij de ERP omgeving van de afzender of ontvanger. In 4-corner modellen is in de regel ook sprake van een adresboek waarin de verzendende service provider de service provider van de ontvanger kan opzoeken.

4-corner model

Ontwikkeling netwerkmodellen

5/6 corner model
Inmiddels onderscheiden we ook de ontwikkeling van 5/6-corner modellen in relatie tot Continuous Transaction Control (CTC). Dit laatste wil zeggen dat op basis van het uitwisselen van e-facturen ook continu en real-time btw-gegevens aangeleverd worden aan overheden.

Een 5/6-corner model ziet er dan schematisch als volgt uit:

5/6 corner model

Web pagina's over [ 2, 3 en 4-corner netwerkmodel ]
Pakketsoort EAI, webservices en EDI

Onerzoeksbureau GBNED