Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Begrippen > Dico standaard

In 2009 is de stichting S@les in de Bouw opgericht. In 2020 kreeg de standaard de naam Dico (Digital COmmunication). Dico is een berichtenstandaard die specifiek bedoeld is voor de bouw- en installatiesector.  

Nadere toelichting:

In de Dico standaardberichten worden adressen uniek geïdentificeerd door het Global Location Number (GLN). De GLN is een wereldwijd uniek nummer. Ketenstandaard is in de Bouw en Technieksector in Nederland de intermediair voor het verkrijgen van een GLN. Het grote voordeel van de GLN is dat u eenmaal alle relevante NAW-gegevens van uw bedrijf of vestigingen verstrekt aan de leveranciers en/of afnemers waarmee u de Dico standaardberichten wilt uitwisselen en dat daarna in alle elektronische berichten kan worden volstaan met de GLN. Dat is niet alleen efficiënt, maar voorkomt ook fouten.

In de Dico berichten wordt, naast het GLN nummer, ook gebruik gemaakt van een code om de specifieke artikelen en producten te identificeren. Met deze code kunnen artikelen en producten voorzien worden van een wereldwijd uniek artikelnummer waaraan eigenschappen gehangen worden. Dit nummer (in de volksmond ook wel een GTIN of EAN genoemd) wordt weergegeven in de vorm van een barcode en kan aangevraagd worden bij GS1.

Standaarden
Het gaat hierbij om een uitgebreid scala aan standaard berichten dat verder gaat dan alleen e-procurement, te weten:

  • Transacties zoals: orders, orderbevestigingen, leverbonnen, facturen en offertes;
  • Productdata zoals: productinformatie, artikelgegevens, prijzen en product/artikel relaties;
  • Onderhoud zoals: planning, onderhoudsopdrachten, onderhoudstatussen en storingsmeldingen;
  • Materieelverhuur.

De Syntax bevat velden specifiek voor de bouw en technieksector.

Voor de meest recente informatie over de Dico standaard wordt verwezen naar https://ketenstandaard.nl/dico-facts/

Web pagina's over [ Dico standaard ]
Pakketsoort EAI, webservices en EDI

Onerzoeksbureau GBNED