Softwarepakketten.nl

Begrippen > Instanceviewer

Bedoeld om de inhoud van een XBRL document zichtbaar (leesbaar) te maken voor de gebruiker.


Onerzoeksbureau GBNED