Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Begrippen

Begrippen > PKIoverheid

PKIoverheid staat voor een normenkader PKI certificaten met aanvullende eisen vanuit de overheid en waarmee de certificaten goed gebruikt kunnen worden voor elektronische communicatie met de overheid.

PKIoverheid maakt onderscheid tussen services- en persoonsgebonden certificaten.
Een handtekening die is geplaatst met een PKIoverheid persoonsgebonden certificaat is een ‘gekwalificeerde elektronische handtekening’ met dezelfde rechtsgeldigheid als een handgeschreven handtekening.

Service certificaat
Steeds meer organisaties maken voor gegevensuitwisseling met de overheid gebruik van Digipoort. Om via Digipoort met uitvragende overheidspartijen te kunnen communiceren is een 'PKIoverheid services server certificaat’' nodig. Zo’n certificaat is nodig:

Om tussen uw computer en Digipoort een beveiligde verbinding op te zetten;
Waardoor uw bericht veilig wordt getransporteerd (in technische zin: dubbelzijdige SSL-vebinding).

Bij een PKIoverheid services certificaat wordt ook wel gesproken over ‘machine to machine certificaat'. Dit omdat dergelijke certificaten servergebonden zijn. 

Verzamelcertificaat
De leverancier van de software heeft dan zelf een PKI-overheid service certificaat aangeschaft om te communiceren met Digipoort. Met dat certificaat worden dan rapportages en aangiftes voor meerdere cliënten afgehandeld. Dat laatste duidt op de naam “verzamelcertificaat”. In de praktijk beschikken accountants- en administratiekantoren over een eigen PKI-overheid service certificaat.

Persoonsgebonden certificaat
Naast een PKIoverheid Services certificaat is ook sprake van een 'PKIoverheid Persoonsgebonden certificaat'. Zo heeft de overheid een beroepscertificaat in het leven geroepen, gebaseerd op het PKIoverheid persoonsgebonden certificaat. We hebben het dan over het Beroepscertificaat voor accountants. De NBA faciliteert het beheer rondom de “beroepscertificaten voor de accountants” door het register te beheren en de Trusted Service Providers te informeren over de status van de leden in ons register.

Het beroepscertificaat is altijd persoonsgebonden en is bedoeld om een rechtsgeldige gekwalificeerde elektronische handtekening te plaatsen op bijvoorbeeld een digitaal document. Accountantskantoren zullen in de praktijk (straks) beschikken over een PKIoverheid services certificaat en een of meerdere beroepscertificaten, afhankelijk van het aantal accountants dat een elektronische handtekening gaat gebruiken.

Meer informatie op www.pkioverheid.nl

 


Onerzoeksbureau GBNED