Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Bijdrage van Bloggers (blogs)

Is Shadow IT in het AVG-tijdperk een bedreiging voor uw bedrijfsvoering?

Plaatsingsdatum 04-05-2018
Berichtdatum April 2018

Door Robert Grandia, Legalz.

Even een mailtje via Gmail versturen met vertrouwelijke, zakelijke documenten. Of snel een bestand delen via WeTransfer of opslaan in Dropbox. We maken ons er allemaal weleens schuldig aan. De kans dat we daarmee de privacy schenden is groot, heel groot. Met het van kracht zijn van de AVG 25 mei 2018 kan de zogenaamde schaduw-IT dan ook een serieuze bedreiging vormen voor uw business.

Shadow IT in het kort
De term schaduw-IT of shadow IT staat voor het gebruik van IT-middelen binnen organisaties die niet zijn goedgekeurd door de IT-afdeling. Vaak weet de IT-afdeling er zelfs niet van. Denk aan WeTransfer, WhatsApp, MailChimp, Skype, Gmail, Google Docs en Dropbox. Gratis en laagdrempelige toepassingen waar medewerkers dol op zijn. Gebruik van dergelijke apps is onderhevig aan gebruiksvoorwaarden en privacy policies van de betreffende aanbieders. Wie bijvoorbeeld een account aanmaakt en data opslaat in Dropbox heeft ingestemd met gebruiksvoorwaarden die alle aansprakelijkheid voor verlies van data uitsluiten. Wie MailChimp gebruikt, heeft ingestemd met een overeenkomst onder het recht van de Amerikaanse staat Georgia en kan bij een geschil worden gedagvaard voor de state and federal courts in die staat.

Gratis is makkelijk, maar kent zeker in het bedrijfsleven zijn eigen prijs. Gartner voorspelde eerder al dat in 2020 een derde van alle digitale inbraken het gevolg is van het gebruik van schaduw-IT. Een andere prijs die betaald moet worden voor gratis is het verlies van privacy. Een les die – in deze dagen van het Facebook-debacle – pijnlijk duidelijk blijkt.

Shadow IT en compliance met wet- en regelgeving zijn geen match. Zeker niet met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Data opslaan of verzenden via oplossingen in de cloud (apps) zal vaak in meer of mindere mate de verwerking van persoonsgegevens omvatten en dus in alle gevallen onder de reikwijdte van de AVG vallen. En dan is er een probleem, of eigenlijk meer dan een probleem. Want dan zal (kunnen) blijken dat de rechtmatigheid van de verwerking ontbreekt, vereiste verwerkersovereenkomst(en) niet zijn gesloten of aan de door de AVG voorgeschreven rechten van betrokkenen niet of onvoldoende uitvoering wordt gegeven. Daarnaast kunt u het verwijt krijgen dat u geen passende maatregelen heeft getroffen om te waarborgen dat verwerkingen in overeenstemming met de AVG worden uitgevoerd. Bij het gebruik van shadow IT is uw register van verwerkingsactiviteiten sowieso onvolledig. Wat u niet in beeld heeft, kunt u immers ook niet in het register opnemen. Als uw medewerkers gebruikmaken van buitenlandse (vaak Amerikaanse) apps is sprake van doorgifte naar ‘derde-landen’ en hiervoor gelden in de AVG restricties. Last but not least: het heikele punt van beveiliging. Op de organisatie rust de wettelijke verplichting om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een “op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen”. Ga maar eens iets beveiligen waarvan u het bestaan niet afweet….

Strijdig met de AVG/GDPR
Het gebruik van shadow IT kan dus een hele reeks van overtredingen van de AVG/GDPR opleveren. Die overtredingen kennen met per  25 mei 2018 forse boetes. Data opslaan in de cloud, gegevens van een cliënt middels een WhatsApp-berichtje delen tussen collega’s of even een mail forwarden naar een (privé) mailaccount zijn in het AVG-tijdperk – naast een beveiligingsrisico – ook een juridisch risico geworden.

Wat moet u doen?
Organisaties doen er verstandig aan om het daadwerkelijke gebruik van IT-middelen in beeld te krijgen, kritisch te beoordelen in het licht van de verplichtingen vanuit de AVG en vervolgens de nodige maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van beleid rondom IT-middelen, het verhogen van privacybewustzijn bij uw medewerkers of het dusdanig beveiligen van gevoelige data dat het niet naar een cloudoplossing kan worden verzonden. Eén ding is zeker. Niets doen is geen optie, want compliance met de AVG is bij shadow IT per definitie ver te zoeken. 
 

Categorie(n) GRC en Assuring, Cybersecurity, Branche > Accountantskantoren, ICT & Recht, Branche > Financials, SAAS, Cloud Computing, Branche > Juridisch
Bronvermelding ICT-advocatenkantoor Legalz
Internet URL ICT-advocatenkantoor Legalz

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Gerelateerde berichten

Boetebeding in het ICT-contract? Deze 5 controlevragen moet u zeker stellen [19-03-2020]

25% meer datalekmeldingen door hacking, phishing en malware: wat kunt u doen? [19-03-2020]

Wat betekent de AVG voor uw software en welke stappen kunt u nemen? [27-03-2018]


Seminar RPA en robotic accounting

29 september 2021
Seminar RPA en robotic accounting
Met ook gerelateerde ontwikkelingen, zoals: Artificial intelligence (AI), Elektronisch factureren, Purchase-2-Pay, PSD2, Blockchain en Chatbots.
Meer informatie en deelname...


Kleisteen

Informer Software


KING Software


Timewriter


Onerzoeksbureau GBNED