Softwarepakketten.nl
erp software prodin

Software nieuws

Update PSD2 door de DNB: 14 september 2019 treedt de RTS inzake sterke cliëntauthenticatie en gemeenschappelijke en veilige open communicatiestandaarden in werking

Plaatsingsdatum 01-09-2019
Berichtdatum 28 augustus 2019

Op 14 september 2019 treedt de RTS inzake sterke cliëntauthenticatie en gemeenschappelijke en veilige open communicatiestandaarden in werking. Dit heeft een aantal belangrijke gevolgen voor banken en betaalinstellingen. Verder heeft DNB een aantal nieuwe Q&A’s over PSD2 naar buiten gebracht en heeft DNB een spreekuur voor nieuwe dienst 7 en 8-partijen.

Consultatie Q&A klantreis zonder obstakels
DNB is op 8 augustus 2019 gestart met de publieke consultatie van de Q&A ‘Klantreis zonder obstakels inzake betaalinitiatie- en rekeninginformatiediensten via derde partijen’.

De RTS on strong customer authentication and secure communications schrijft voor dat de door rekeninghoudende betaaldienstverleners aangeboden toegang tot de betaalrekening, derde partijen in staat moet stellen op onbelemmerde en efficiënte wijze betaaldiensten aan te bieden. Ze moeten er onder meer voor zorgen dat de speciale interface die ze hiervoor gebruiken geen obstakels in de klantreis opwerpt voor het verlenen van betaalinitiatie- en rekeninginformatiediensten door derde partijen. In de RTS wordt als voorbeeld van obstakels onder andere beschreven: onnodige frictie of vertraging, het introduceren van overbodige stappen en/of het gebruik van ontmoedigend taalgebruik. Aangezien deze omschrijving ruimte voor interpretatie overlaat, wordt in deze Q&A nader geduid wat potentiële obstakels in de klantreis zijn om zo op een consistente wijze te kunnen beoordelen.

Q&A boekhoudkoppelingen
In een Q&A over boekhoudkoppelingen geeft DNB aan dat PSD2 niet van toepassing is wanneer een rekeninghouder zijn bank verzoekt aan een boekhoudkantoor betaalgegevens te verstrekken of deze te mandateren betalingen te verrichten. Voor deze activiteiten hoeft dus ook geen vergunning te worden aangevraagd.
Meer informatie leest u deze Q&A.

Q&A aanbieden dashboard
DNB heeft van banken de vraag gekregen of ze hun klanten een overzicht mogen geven van de toestemmingen tot de rekening die de klanten hebben gegeven aan betaalinitiatie- en rekeninginformatiedienstverleners. Dat is toegestaan. Ook mogen ze hun klanten binnen dit overzicht op neutrale wijze de mogelijkheid bieden de gegeven toestemming in te trekken.
Meer hierover leest u in deze Q&A.

Naar volledige nieuwsbericht van de DNB... 

Categorie(n) GRC en Assuring, Soort > Treasury-, Cash en Payment management, PSD2
Bronvermelding DNB

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED