Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Software nieuws

Update uitgebracht van CFO Software landschap en ICT Accountancy software landschap

Plaatsingsdatum 26-02-2020
Berichtdatum 26 februari 2020

Het “CFO software landscape” is een model dat inzicht geeft in de gebieden waarin softwaretoepassingen op het gebied van finance en accounting worden aangeboden in de markt. Er wordt primair onderscheid gemaakt tussen interne- en externe verslaggeving en assuring. Binnen deze drie hoofdgebieden is een onderverdeling gemaakt naar rapportagegebieden. Ook zijn gerelateerde gebieden opgenomen, verbijzonderd naar strategie op organisatieniveau, kwaliteit, administratieve processen en soorten van administraties.

Het "ICT Accountancy (accountech) software landschap" biedt inzicht in het aanbod van software, productontwikkeling en innovaties, specifiek afgestemd op de accountancysector. Hiertoe is een onderverdeling gemaakt naar kantoormanagement (strategie, GRC en practice management), de administratiefabriek, samenstelpraktijk, auditpraktijk en adviespraktijk. Verder zijn standaarden en overall IT-ontwikkelingen visueel in beeld gebracht.

Van beide modellen is nu een update verschenen waarbij enerzijds enkele omissies zijn hersteld en anderzijds enkele onderdelen zijn toegevoegd, waaronder:

 • Cybersecurity;
  Gaat over beveiliging van webapplicaties, toegang tot het web en webapplicaties. In relatie tot de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) speelt ook veiligheid van persoonsgegevens en dataportabiliteit.ig werken in de cloud en de AVG. Voor dit landschap is authenticatie en autorisatie ook hier opgenomen (hoewel beide begrippen ook betrekking kunnen hebben op lokale  systemen en toepassingen). Authenticatie is het proces om de identiteit van een gebruiker of van een systeem te verifiëren (= controleren en vast te stellen). Wettelijke term: authentificatie. Ook wel uitgelegd als: is degene ook degene die hij of zij zegt te zijn. Autorisatie heeft betrekking op personen die binnen of namens een organisatie bevoegd en/of gemachtigd zijn bepaalde handelingen (of transacties) te verrichten.
    
 • Data storytelling;
  Dashboards zijn al opgenomen in beide landschappen als manier om cijfers inzichtelijk te maken. (Data) Storytelling voegt context toe aan cijfers (en statistieken in het algemeen) en biedt het verhaal dat nodig is om inzicht om te zetten in acties. 
    
 • Robotic auditing
  "Robotic audit automation" (RAA) oftewel "Robotic auditing" zorgt ervoor dat handmatige audittaken (denk aan een jaarrekening controle) overgenomen worden door de computer. Naast RAA kennen we RPA (Robotic process automation) en Robotic accounting. In alle gevallen bedoeld om handmatige activiteiten over te laten nemen door de computer. Bij RAA gaat het dan in het bijzonder om audit activiteiten, zoals continuous auditing en daarbinnen data analyse gericht op de auditfunctie.

Beide landschappen kunt u hieronder direct opvragen:

CFO software landscape

CFO software landscape   

ICT Accountancy (accountech) software landschap

ICT Accountancy software landschap

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, ICT Innovatie, Branche > Accountantskantoren > Software advies, Branche > Accountantskantoren > Visie ICT, Branche > Financials
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED