Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Agenda

Hands on seminar: Boekhoudsoftware, standaarden en koppelingen

Datum 30-03-2022
Duur 13.30 - 19.00 uur
Plaats Soest
Locatie Stayoke, Bosstraat 16

  
Hoever is de markt met PSD2 en andere standaarden?
Boekhoudsoftware staat al lang niet meer op zichzelf en gaat verder dan het registreren van mutaties en het uitdraaien van een kolommenbalans. Boekhoudsoftware is vandaag de dag de spil in het proces "van record to report". 

Mutaties komen voor 98% automatisch tot stand door geavanceerde koppelingen vanuit andere systemen. En bij gegevensuitwisseling voor externe rapportages komt ook geen handwerk meer aan te pas. Mits je boekhoudpakket de juiste standaarden en koppelingen ondersteunt en je die als kantoor ook gebruikt.

Tijdens dit hands on seminar kunnen gebruikers en softwareleveranciers ook samen brainstormen via een tweetal parallelsessies.

  
Actueel
Huidige boekhoudkoppelingen met banken worden vervangen. Zo liet de Rabobank recent aan al haar klanten weten dat de boekhoudkoppeling via Rabo Business Banking stopt per 1 juli 2022. En schrijft "Je boekhoudpakket-leverancier, relatiebeheerder of accountant neemt vóór 1 juli 2022 contact met je op om de alternatieven te bespreken".

Inkomend

Mutaties komen automatisch tot stand door ontwikkelingen op gebieden als:

 • Open banking; met standaarden als SEPA en PSD2. Via een koppeling met bank(en) of door tussenkomst van Account Information Service Providers (AISP's), zoals Bizcuit, Iban-XS, OneLinQ en Ponto.
    
 • E-factureren; met standaarden als UBL en Peppol. Al dan niet door aansluiting via een Billing service provider, zoals eVerbinding, Zenvoices, billit en Basware. 

 • Online betalingen; met betaalvormen als iDEAL, PayPal, Afterpay, Creditcards, SEPA overboeking en incasso's. Tot stand komend via Payment Service provider betaalplatformen als Buckaroo, Mollie en MultiSafepay. Al dan niet aangevuld met een conversietool van bijvoorbeeld Dealer4dealer of Databrydge. 

 • RGS journaal; een compleet nieuwe ontwikkeling vanuit STIPAC (zie verderop), bestaande uit:

  A) Een standaard indeling om boekingen (journaalposten) aan te leveren vanuit andere toepassingen aan boekhoudsoftware;
  B) De gewenste journaalposten per soort van administratie en de daarbij behorende RGS-codes. Een eerste onderzoek heeft in 2021 al plaatsgevonden voor de loonjournaalpost en dat biedt veel potentieel.

Uitgaand

Gegevensuitwisseling vanuit de boekhouding is mogelijk voor onder andere:

 • Belastingdienst met BTW-aangifte, ICP-opgave en winstaangifte IB en VPB; dit laatste in verreweg de meeste gevallen door de winstaangifte vanuit de boekhouding aan te bieden aan fiscale aangiftesoftware. Hiervoor bestaat inmiddels de RGS brugstaat.

  Nieuw
  Er zijn zzp’ers die zelf aangifte doen via de website van de Belastingdienst. Deze laatste biedt nu de mogelijkheid voor deze zzp’ers om betreffende cijfers geautomatiseerd over te nemen uit de boekhouding. 

 • Kamer van Koophandel, jaarrekening; In de regel gaat het dan om een koppeling van boekhoudsoftware en rapportagesoftware. Al dan niet op basis van RGS.

 • Kredietinstellingen (waaronder banken), kredietrapportage; Idem als hiervoor genoemd voor de KVK.

 • CBS, productie jaarstatistieken; Dit gaat tegenwoordig direct op basis van RGS via de hiervoor genoemde RGS brugstaat. 

 • BI en interne rapportages; Business Intellligence is steeds meer gemeengoed aan het worden. Onder andere voor benchmarking en specifieke klantrapportages.  

Uiteraard omgeven door ontwikkelingen op het gebied van Robotic accounting, met technieken zoals Open API, Artificial Intelligence (AI) en OAuth2 als het gaat om authenticatie en beveiliging.

Exitstrategie en conversie

Stel dat je op enig moment geen gebruik meer wilt maken van je aanwezige boekhoudpakket? Hoe kun je dan blijven voldoen aan de wettelijke (fiscale) bewaarplicht van de gegevens. Zelfs facturen zijn vandaag de dag alleen nog maar digitaal opgeslagen. Kun je daar allemaal nog wel bij. En hoe kun je zoveel mogelijk digtaal opgeslagen gegevens converteren van het ene naar het andere boekhoudpakket? De basis hiervoor wordt gevormd door de XML Auditfile Financieel (XAF).Er wordt gesproken over een nieuwe versie van de XAF. Waar moet dan allemaal rekening mee gehouden worden?  

Wie is STIPAC

STIPAC is een initiatief van DOCCO IT & Verandermanagement en Onderzoeksbureau GBNED.
DOCCO en GBNED hebben de handen ineen geslagen met het initiatief “STIPAC” (Standaardisatie- en interoperabiliteitsplatform accountancy) om de accountancy- en accountingsector te ondersteunen als het gaat om standaardisatie en ketendigitalisering. De eerder genoemde RGS brugstaat is inmiddels in beheer bij STIPAC en dit seminar is tevens een initiatief van STIPAC.
  

Opzet bijeenkomst

impressie deelnemers vorig event

(woensdag 30 maart 2022)

Tijdens deze bijeenkomst word je plenair geïnformeerd over de markt van standaard boekhoudsoftware, standaarden en koppelingen, zoals hiervoor genoemd. Je gaat zelf actief brainstormen via een tweetal sessies. Je neemt dan deel aan een groepje dat bestaat uit gebruikers en (software)leveranciers. Bevindingen en oplossingenrichtingen worden vervolgens plenair teruggekoppeld, zodat alle aanwezigen van elkaar kunnen leren.  

Doelgroep

Financials, accountants-, administratiekantoren, softwareleveranciers en andere geïnteresseerden die geïnformeerd willen worden over de laatste stand van zaken op het gebied van Boekhoudsoftware: standaarden en koppelingen.

Programma (onder voorbehoud)

Ontvangst vanaf 13.00 uur met koffie.

13.30 uur
Inleiding en toelichting schema en rapport "Boekhoudsoftware: standaarden en koppelingen". Waarbij genoemde standaarden de revu passeren. Met speciaal aandacht voor:
- RGS: voor interne- en externe rapportages, met RGS MKB, de RGS brugstaat en het (nieuwe) RGS journaal;
- Online betalingen en de rol van Betaalplatformen; 
Door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED. 

14.05 uur
De overgang van huidige boekhoudkoppelingen naar PSD2
Huidige boekhoudkoppelingen met banken worden, mede in relatie tot PSD2, opgevolgd door nieuwe koppelingen. Zo liet de Rabobank recent aan al haar klanten weten dat de boekhoudkoppeling met Rabo Business Banking stopt per 1 juli 2022. En schrijft daarbij "Je boekhoudpakketleverancier, relatiebeheerder of accountant neem vóór 1 juli 2022 contact met je op om de alternatieven te bespreken". 
Maar ken je de alternatieven wel als je klant daar naar vraagt?

Naast de banken zelf zijn er inmiddels de nieuwe Account Information Service Providers AISP) en Payment Initiation Service Providers (PISP), te samen aangeduid als Payment Service Providers, die de schakel kunnen vormen tussen banken en boekhoudsoftware. Een AISP kan deze dienst over meerdere banken, meerdere bankrekeningen, aanbieden en zodoende een totaal overzicht van transacties aanbieden. Voor saldo informatie (betaalrekeningen) hoef je hiervoor niet meer naar een applicatie van meerdere banken te gaan. Kortom: welke mogelijkheden zijn er allemaal en wat is de impact voor jouw boekhoudsoftware. 
Een Early adopter komt aan het woord en een aanbieder van AISP en PISP diensten. 
Door: Hessel Kuik, Bizcuit;
          Frans van der Lugt, Rabobank;
          Peter Potters, Informer.
      

14.50 uur
Pauze.

15.10 uur
Een nieuwe generatie XML Auditfile Financieel (XAF) 
De huidige XML Auditfile (3.2) dateert alweer van een flink aantal jaren geleden. Naast een upgrade van de huidige XAF wordt nagedacht over de toekomst van de XAF, mede in relatie tot internationale standaarden. Zo heeft de OECD (Organisation for economic co-operation and development) de SAF-T (Standard Audit File for Tax Purposes) ontwikkeld. En is internationaal de ISO ADCS (Audit Data Collection Standard) in ontwikkeling met als focus het perspectief van financial auditing. Wat betreft de XAF zelf moet gedacht worden aan uitbreiding met subadministraties, zoals vaste activa en een relatie naar originele boekingsdocumenten die steeds meer digitaal beschikbaar zijn. 
Door: Martin de Bie van 216, voorzitter werkgroep XAF. 

15.30 uur
Automatische (winst)aangifte IB voor ondernemers aan de Belastingdienst vanuit boekhoudsoftware
Een van de doelen van de Belastingdienst is om het voor ondernemers makkelijker te maken om in één keer een juiste aangifte te doen. Gericht op de ZZP'er is het inmiddels, via de eerste boekhoudsoftware, mogelijk om vanuit de boekhouding, op basis van RGS, automatisch tot een voor ingevulde (winst)aangifte inkomenstenbelasting aan de Belastingdienst te komen. 
Door: Jeroen van Hulten en Dave Veen, Belastingdienst.

15.50 uur
Elektronisch factureren en -factuurverwerking
Steeds meer organisaties (overheid en bedrijfsleven) gaan over op elektronisch factureren. UBL is daarbij de meest gebruikte standaard met Peppol als netwerk. Tijdens deze sessie wordt nadere invulling gegeven aan het begrip "e-factuur" met onderwerpen als: wat is Peppol, hoe werkt On-boarding en Peppol first en wat is het belang van e-retour. Met natuurlijk de relatie naar boekhoudsoftware.
Door: Marcel van Wensem, eVerbinding.

16.10 uur
Pauze. 

16.25 uur
Parallelsessie
Hier kun je doorpraten en je vragen stellen over één van de volgende twee onderwerpen:
1. Open banking en online betalingen;
2. RGS.
 
Je neemt deel aan een groep die bestaat uit gebruikers, (software)leveranciers en spreker(s). Tijdens een sessie kun je ook aangeven waar je zelf tegen aanloopt in de praktijk met betreffend onderwerp en samen brainstormen met anderen om een oplossingsrichting te zoeken. 

16.55 uur
Terugkoppeling plenair
Bevindingen en oplossingenrichtingen worden vervolgens plenair teruggekoppeld, zodat alle aanwezigen van elkaar kunnen leren.  

17.10 uur
Pauze met broodjesmaaltijd. 
Met natuurlijk de mogelijkheid om te netwerken.

17.45 uur
Parallelsessie (2)
Hier kun je doorpraten en je vragen stellen over één van de volgende twee onderwerpen:
1. E-factureren;
2. Auditfiles en automatische winstaangifte

Je neemt deel aan een groep die bestaat uit gebruikers, (software)leveranciers en spreker(s). Tijdens een sessie kun je ook aangeven waar je zelf tegen aanloopt in de praktijk met betreffend onderwerp en samen brainstormen met anderen om een oplossingsrichting te zoeken.

18.15 uur
Terugkoppeling plenair (2)
Bevindingen en oplossingenrichtingen worden vervolgens plenair teruggekoppeld, zodat alle aanwezigen van elkaar kunnen leren.  

18.30 uur
De betekenis en rol van STIPAC
STIPAC is bedoeld om de accountancy- en accountingsector te ondersteunen als het gaat om standaardisatie en ketendigitalisering.  
Door de vele uitwisseling van gegevens tussen systemen op basis van maatwerk API's lijken we weer terug in de tijd van maatwerksystemen uit de vorige eeuw. Standaarden en Open Api's lijken meer nodig dan ooit. PSD2, UBL en RGS om maar enkele ontwikkelingen te noemen. Maar zijn die standaarden direct inzetbaar in de praktijk? UBL telt alleen al voor een factuur meer dan 1.000 elementen en de nieuwste versie van RGS telt inmiddels ruim 4.600 rekeningen. Wie kan daarmee overweg? En waarom is er nog geen uniforme standaard om boekingen (journaalposten) automatisch uit te wisselen met de boekhouding of om de specificatie van vaste activa vanuit de boekhouding uit te wisselen met externe systemen? En waarom is een aansluiting op het Peppol-netwerk voor elektronisch factureren per Peppol service provider verschillend en niet plug-and-play, zoals bij telecomproviders waar je ook nog eens zeer eenvoudig kunt wisselen van provider. 
Wat is de rol van STIPAC bij dit alles en hoe kun je daar zelf aan deelnemen?
Door Mark Bisschop van DOCCO en Gerard Bottemanne van GBNED, beide betrokken bij STIPAC.

19.00 uur
Afsluiten bijeenkomst.  

Deelname 

Kosten
Het standaard deelnametarief bedraagt 195 euro per persoon (excl. btw).

Locatie
Stayoke te Soest.

Coronabeleid
Conform de (eventuele) regelgeving op dat moment).

Direct inschrijven
Naar inschrijven...  


Boekhoudsoftware: ondersteuning van standaarden en koppelingen

 

Organisator STIPAC (Onderzoeksbureau GBNED en DOCCO)
E-mail gerard@gbned.nl


Onerzoeksbureau GBNED