Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Nadere specificaties SimplerInvoicing - SI / PEPPOL netwerk binnen een UBL-factuur

Als een UBL-factuur via het SI / PEPPOL-netwerk wordt uitgewisseld dient betreffende UBL-factuur een aantal elementen te bevatten die enerzijds duiden op het gebruik van PEPPOL en anderzijds op de adressering van de afzender en ontvanger via het PEPPOL-netwerp.

Het gaat met name om:
1. CustomizationID; In onderstaand voorbeeld is een verwijzing naar EN16931 en de NLCIUS opgennomen.
2. ProfileID;
3, Leverancier PEPPOL adres;
4. Afnemer PEPPOL-adres.

Dit wordt als volgt binnen een UBL-factuur opgenomen:

1. CustomizationID;
<cbc:CustomizationID>urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:nen.nl:nlcius:v1.0</cbc:CustomizationID>

2. ProfileID;
<cbc:ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0</cbc:ProfileID>

Zie voor bovenstaande elementen ook Het begin van een UBL-factuur...

3. Leverancier PEPPOL adres;
<cac:Party>
<cbc:EndpointId schemeID="088">12345678901234567890
</cbc:EndpointId>
Zie ook Opbouw UBL Factuur, afzender factuur (Accounting SupplierParty)...

4. Afnemer PEPPOL-adres;
<cac:Party>
<cbc:EndpointId schemeID="088">12345678901234567890
</cbc:EndpointId>
Zie ook Opbouw UBL Factuur, ontvanger factuur (Accounting CustomerParty)...Onerzoeksbureau GBNED