Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Wiki Salaris- en HRM-software

Wiki Salaris- en HRM-software > Gegevensuitwisseling en koppelingen salaris- en HR-systemen

Salarissoftware en de loonaangifteketen

De loonaangifteketen is het bekendste voorbeeld van elektronische gegevensuitwisseling vanuit salarissoftware. 

Ontstaan loonaangifteketen
Sinds 2006 is de loonaangifteketen (zie www.loonaangifteketen.nl) een feit met als eigenaren het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Belastingdienst en UWV. In deze keten worden gegevens één keer opgevraagd en aan verschillende afnemers beschikbaar gesteld. Voor het opvragen is het PANA-bericht gedefinieerd. Naast de Belastingdienst en het UWV worden gegevens beschikbaar gesteld aan bijvoorbeeld Pensioenfonds Horeca & Catering, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Sociale verzekeringsbank (SVB) en de gemeentelijke sociale diensten.

Polisadministratie
Gegevens voor de loonaangifteketen vloeien voort uit de periodieke loonaangifte die vanuit salarissoftware aan de Belastingdienst wordt gezonden (via het PANA-bericht). De Belastingdienst voorziet op haar beurt het UWV van gegevens, zodat het UWV uiteindelijk het beheer kan voeren over de gegevens in de centrale ‘polisadministratie’.

Elektronische loonaangifte
Het kunnen doen van de Elektronische loonaangifte wordt verondersteld standaard aanwezig te zijn binnen salarissoftware. Het gaat erom dat periodiek elektronisch de loonaangifte ingediend kan worden.

Digipoort
De loonaangifteketen verzamelt haar informatie dus van bedrijven die via salarissoftware de juiste gegevens daartoe aanleveren aan de Belastingdienst. Voor gegevensaanlevering aan de Belastingdienst wordt gebruik gemaakt van Digipoort. Digipoort is ook in gebruik voor de aangifte IB en VpB en de aangifte BTW en opgave ICP.

Voor elektronische communicatie met de Digipoort moet de afzender (zeg maar de eigenaar van de verzendende server) beschikken over een PKIoverheid service certificaat. Het kan zijn dat u als ondernemer of salarisservicebureau (waaronder ook een accountant- en administratiekantoor wordt verstaan) zelf moet beschikken over een dergelijk certificaat of dat uw leverancier van salarissoftware dit ondersteund via een verzamelcertificaat.
Meer over PKIoverheid.


Thema Salaris- en HRM-software

Met opvragen salaris- en HRM-software, laatste nieuws en artikelen.
Naar Thema Salaris- en HRM-software...
      

Gids Salaris- en HRM-software

De "Gids Salaris- en HRM-software" biedt inzicht in het complete spectrum van toepassingen op het gebied van salaris- en HRM-software. Met inzicht in: 
- Zelfstandige salarissoftware;
- Geïntegreerde salaris- en HRM-software;
- Zelfstandige HRM-software;
- Toepassingen gericht op slechts een of enkele aspecten.
Met ook aandacht voor cloud computing, employee self services (ESS), elektronische gegevensuitwisseling en data-analyse.
Naar opvragen gratis Gids Salaris- en HRM-software...

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.


WIKI suggesties
Suggesties om deze WIKI te verbeteren kunnen gemaild worden aan redactie@softwarepakketten.nl


Onerzoeksbureau GBNED