Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, (overige) referenties

Een UBL factuur bevat de volgende (overige) referenties:

 1. Orderreferentie (inkooporder en desgewenst verkooporder - zie uitwerking); optioneel / EU-N optioneel
    
 2. Factuurreferentie (BillingReference); optioneel / EU-N optioneel
  A reference to a commercial invoice or corrective invoice of which the current invoice is a correction of. Dus een verwijzing naar een eerdere factuur.
  Opmerking EU-N: ID is verplicht als BillingReference is aanwezig en IssueDate is optioneel. 
    
 3. Verzendreferentie (DespatchDocumentReference); optioneel / EU-N optioneel
  In tegenstelling tot standaard UBL bij EU-N alleen met het attribuut "ID".
  (Als gebruikt is ID verplicht bij NLCIUS en PEPPOL).
    
 4. Ontvangstreferentie (ReceiptDocumentReference); optioneel / EU-N optioneel
  In tegenstelling tot standaard UBL bij EU-N alleen met het attribuut "ID".
  (Als gebruikt is ID verplicht bij NLCIUS en PEPPOL).
    
 5. Inschrijvings(tender)referentie (OriginatorDocumentReference); optioneel / EU-N optioneel
  In tegenstelling tot standaard UBL bij EU-N alleen met het attribuut "ID".
  (Als gebruikt is ID verplicht bij NLCIUS en PEPPOL).
     
 6. Contract(document)referentie; optioneel / EU-N optioneel.
  In tegenstelling tot standaard UBL mag dit element bij EU-N slechts éénmaal voorkomen en dan alleen met het attribuut "ID".
  Dus bij EU-N zonder DocumentType en DocumentTypeCode.

EU-N uitleg algemeen

Uitgewerkt voor een factuur volgens UBL 2.1 is dit als volgt:

1. Orderreferentie
<cac:OrderReference>
     <cbc:ID>20150205</cbc:ID>
     <cbc:SalesOrderID>300021</cbc:SalesOrderID>
</cac:OrderReference>

2. Factuurreferentie
cac:BillingReference>
   <cac:InvoiceDocumentReference>
      <cbc:ID>[value]</cbc:ID>
      <cbc:IssueDate>[value]</cbc:IssueDate>
   </cac:InvoiceDocumentReference>
</cac:BillingReference>

3. Verzend advice reference
<cac:DespatchDocumentReference>
<cbc:ID>20150333</cbc:ID> 
<cbc:UUID>77aa-223e-2312</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2015-02-20</cbc:IssueDate>
</cac:DespatchDocumentReference>

4. Ontvangstdocument referentie
<cac:ReceiptDocumentReference>
<cbc:ID>377220</cbc:ID>
<cbc:UUID>6633-aa33-3524</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2015-02-21</cbc:IssueDate>
</cac:ReceiptDocumentReference>

5. Inschrijvings (tender) referentie
<cac:OriginatorDocumentReference>
<cbc:ID>20159339</cbc:ID>
<cbc:UUID>2881-DHAN-1123</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2012-02-15</cbc:IssueDate>
</cac:OriginatorDocumentReference>

6. Contract(document)referentie
<cac:ContractDocumentReference>
     <cbc:ID>Inkoopcontract321001</cbc:ID>
     <cbc:DocumentTypeCode listID="UNCL1001">105</cbc:DocumentTypeCode>
     <cbc:DocumentType>Purchase order</cbc:DocumentType>
</cac:ContractDocumentReference>

 Onerzoeksbureau GBNED