Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, afzender factuur (Accounting SupplierParty)

De gegevens van de afzender van de factuur zijn in UBL ondergebracht onder <AccountingSupplierParty> en als volgt onderverdeeld:

 1. Identificatie ID van de klant; Optioneel.
  Letterlijk omschreven als: CustomerAssignedAccountID. An identifier for this supplier party, assigned by the customer.
         
 2. Aanvullende identificatie afzender; Optioneel.
  Letterlijk omschreven als: AdditionalAccountID is an additional identifier for this supplier party (3th party id in free format text).

De volgende onderdelen zijn in UBL ondergebracht onder <party>:

 1. Elektronische netwerkadressering, zoals PEPPOL adressering; Optioneel / EU-N Optioneel.
  GLN is gebruikt in onderstaand voorbeeld.

 2. Identificatie van de afzender; Optioneel / EU-N Optioneel
     
 3. Naam van de afzender; EU-N Optioneel

  Opmerking EU-N:
  LET OP: Veronderstelt mag worden dat de naam van de afzender altijd opgegeven wordt.
  EU-N stelt zich op het standpunt dat registratienaam verplicht is (zie onder punt 6) en daarom deze naam optioneel is!
  Advies UBL Ketentest: naam altijd opgeven.

 4. Postadres van de afzender; OptioneelEU-N deels verplicht (alleen met landcode)
  Met elementen:
  - straat;
  - woonplaats
  - postcode
  - provincie
  - aanvullende adresgegevens; als aanwezig (Addressline) dan altijd Line invullen. 
  - landcode; verplicht bij EU-N
  Dus alleen de elementen die van belang zijn vullen, de andere elementen weglaten.
  + EU-N: uitzondering: landcode altijd verplicht.
  + EU-N uitgaand: zoveel mogelijk straat inclusief huisnummer. Inkomend: straat aanvullen met inhoud huisnummer als dit laatste apart is gevuld (via BuildingNumber).
  + NLCIUS: straat, woonplaats en postcode verplicht.

 5. BTW-gegevens van de afzender; Optioneel / EU-N optioneel.
  BTW-nummer afzender en bijvoorbeeld extra aanduiding als geen BTW van toepassing is.
  + NLCIUS / PEPPOL: BTW-nummer altijd opgeven.
     
 6. KvK-gegevens van de afzender (PartyLegalEntity); Optioneel / EU-N deels verplicht.
  Registratienaam (EU-N verplicht) van de afzender en KvK-nummer van de afzender.  

  In plaats van KvK kan ook sprake zijn van een andere instantie, c.q. nummer-uitgave. Zo kunnen we in Nederland OIN (Overheids Identificatie Nummer) voor overheden die geen KvK-nummer hebben. 

  LET OP:
  Het KVK-nummer (of ander nummer) kan vooraf gegaan worden door het "schemeID".  
  Dit schemaID bevat dan de ISO 6523 ICD code. Voor de KVK is dit code 0106 en voor OIN is dit code 0190.  

  Zie voor KVK en OIN met nadruk ook:
  Nadere specificaties EN 16931 (norm voor de Europese kernfactuur), conversie Punt 5 PartyLegalEntity
     
 7. Contactgegevens afzender; Optioneel / EU-Optioneel.
  Met elementen als naam, telefoon en emailadres.

EU-N uitleg algemeen 

Uitgewerkt voor een factuur volgens UBL 2.1 is dit als volgt:

<cac:AccountingSupplierParty> 
      <cbc:CustomerAssignedAccountID>..... (zie hierna onder 1)
      <cbc:AdditionalAccountID>..... (zie hierna onder 2)
      <cac:Party>
      .......... (zie hierna voor afzonderlijke onderdelen)
     </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty> 

1. Identificatie ID van de klant, EU-N: niet in gebruik
<cbc:CustomerAssignedAccountID>[value]</cbc:CustomerAssignedAccountID>

2. Aanvullende identificatie afzender, EU-N: niet in gebruik
<cbc:AdditionalAccountID>[value]</cbc:AdditionalAccountID>

De volgende onderdelen vallen onder <cac:Party>:

1. Elektronische netwerkadressering, zoals PEPPOL adressering
<cbc:EndpointId schemeID="088">12345678901234567890
</cbc:EndpointId>

2. Identificatie van de afzender
<cac:PartyIdentification>
<cbc:ID schemeID="ZZZ">Supplier 3282</cbc:ID>
</cac:PartyIdentification>

3. Naam van de afzender
<cac:PartyName>
       <cbc:Name>UBL Ketentest BV</cbc:Name>
</cac:PartyName>

4. Postadres van de afzender
<cac:PostalAddress>
   <cbc:StreetName>Berend Slingenbergstraat</cbc:StreetName>
   <cbc:AdditionalStreetName>[Additional Streat Name Info]</cbc:AdditionalStreetName>
   <cbc:CityName>Coevorden</cbc:CityName>
   <cbc:PostalZone>7742KD</cbc:PostalZone> 
   <cbc:CountrySubentity>[State or Provence]</cbc:CountrySubentity> 
   <cac:AddressLine>
       <cbc:Line>Wijk ossehaar</cbc:Line>
   </cac:AddressLine>
   <cac:Country>
      <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2" listAgencyID="6">NL 
      </cbc:IdentificationCode>
   </cac:Country>
</cac:PostalAddress>

5. BTW-gegevens van de afzender
<cac:PartyTaxScheme>
   <cbc:CompanyID>NL123456789B01</cbc:CompanyID>
   <cbc:ExemptionReason>[tekst]</cbc:ExemptionReason>
   <cac:TaxScheme>
       <cbc:ID>VAT</cbc:ID> 
   </cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme> 

6. KvK-gegevens van de afzender
<cac:PartyLegalEntity>
   <cbc:RegistrationName>UBL Ketentest BV</cbc:RegistrationName>
   <cbc:CompanyID schemeID="0106">12345678</cbc:CompanyID>
   <cbc:CompanyLegalForm>variabel</cbc:CompanyLegalForm>
</cac:PartyLegalEntity>

7. Contactgegevens afzender
<cac:Contact>
   <cbc:Name>[value]</cbc:Name>
   <cbc:Telephone>0524-560034</cbc:Telephone>
   <cbc:ElectronicMail>ublketentest@gbned.nl</cbc:ElectronicMail>
</cac:Contact>Onerzoeksbureau GBNED