Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, afleveradres (Delivery)

<Delivery> is Optioneel / EU-N Optioneel

Achtereenvolgens kan desgewenst opgegeven worden:
1. AfleverID; Optioneel
2. Afleverdatum; Optioneel / EU-N Optioneel
3. Aflever identificatie; Optioneel / EU-N Optioneel, bijvoorbeeld als GLN-nummer aanwezig

4. Afleveradres; Optioneel / EU-N Optioneel
Met elementen:
- straat;
- woonplaats
- provincie
- landcode; verplicht bij EU-N
- aanvullende adresgegevens.
Dus alleen de elementen die van belang zijn vullen, de andere elementen weglaten.
EU-N uitzondering: landcode altijd verplicht en huisnr (BuildingNumer) onderdeel van straat (dus niet apart).

5. Naam van de partij waar de goederen afgeleverd worden; Optioneel / EU-N Verplicht

EU-N uitleg algemeen

 

Uitgewerkt voor een factuur volgens UBL 2.1 is dit als volgt:

<cac:Delivery>

<cbc:ID>Identificatie, zoals pakbonnummer</cbc:ID>    
<cbc:ActualDeliveryDate>2015-02-16</cbc:ActualDeliveryDate>

      <cac:DeliveryLocation>
           
            <cbc:ID schemeID='[SchemeID]' schemeAgencyID='[SchemeAgencyID]'>

            [Identifier, should be GLN]
            </cbc:ID>

            <cac:Address>
                <cbc:StreetName>Herengracht 1</cbc:StreetName>
                <cbc:AdditionalStreetName>[Additional Info]</cbc:AdditionalStreetName>
                <cbc:CityName>Den Haag</cbc:CityName>
                <cbc:PostalZone>2501AA</cbc:PostalZone>
                <cbc:CountrySubentity>[State or Provence]</cbc:CountrySubentity> 
                <cac:AddressLine>
                         <cbc:Line>Wijk ossehaar</cbc:Line>
                </cac:AddressLine>

                <cac:Country>
                    <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2" listAgencyID="6">NL
                    </cbc:IdentificationCode>
                 </cac:Country>
             </cac:Address>

      </cac:DeliveryLocation>

     <cac:DeliveryParty>
        <cac:PartyName>
             <cbc:Name>Coevorden depot UBLKetentest</cbc:Name>
        </cac:PartyName>
     </cac:DeliveryParty>

</cac:Delivery>Onerzoeksbureau GBNED