Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, betalingsmethode (PaymentMeans, waaronder bankrekening afzender)

PaymentMeans (betalingsmethode) is Optioneel en als volgt onderverdeeld:

1. Code betalingsmethode; EU-N Optioneel

2. Vervaldatum; EU-N niet opgenomen

3. Channelcode; EU-N niet opgenomen

4. Variabele instructie; EU-N Optioneel

5. Betaingskenmerk; EU-N Optioneel
Hiervoor wordt de PEPPOL richtlijn gevolgd en aangesloten bij de SEPA referentie. (zie ook https://en.wikipedia.org/wiki/Creditor_Reference

The SEPA Creditor Reference is an alphanumeric string composed as follows: 
- The text “RF" 
- A Check Digit of two digits 
- A alphanumeric reference with a maximum of 21 characters 
RF[CC]AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
Example: RF26 1258 AB32 1234 

6. Card gegevens; EU-N Optioneel

7. Bankrekening afzender; EU-N Optioneel
Onder PaymentMeans (betalingsmethode) altijd een IBAN opgeven en geen BBAN. Omdat sommige boekhoudpakketten bij het inlezen van een UBL-factuur dit bankrekeningnr controleren (al dan niet in combinatie met het aanmaken van een nieuwe relatie/crediteur).
+ NLCIUS / PEPPOL: IBAN verplicht. (andere velden optioneel).

8. Automatische incasso (direct debet); EU-N Optioneel
De standaard EU-N hanteert hiervoor de volgende UBL elementen:
- begunstigde factuur (PayeeParty); 
- Mandaat betaling (PaymentMandate); zie uitwerking hieronder.

In de praktijk wordt meestal alleen 4 (betalingskenmerk) en 7 (bankrekening afzender) opgegeven. Deze laatste wordt altijd geadviseerd op te geven.

EU-N uitleg algemeen

Uitgewerkt voor een factuur volgens UBL 2.1 is dit als volgt:

 <cac:PaymentMeans>

1. Code betalingsmethodeEU-N Optioneel
<cbc:PaymentMeansCode listID="UNCL4461" Name="">31</cbc:PaymentMeansCode>


2. VervaldatumEU-N niet opgenomen
<cbc:PaymentDueDate>2015-02-16</cbc:PaymentDueDate>


3. ChannelcodeEU-N niet opgenomen
<cbc:PaymentChannelCode>The Payment Channel, expressed as a code

</cbc:PaymentChannelCode>

4. Variabele instructie; EU-N Optioneel
<cbc:InstructionNote>variabel</cbc:InstructionNote>

5. BetaingskenmerkEU-N Optioneel
<cbc:PaymentID>RF261258AB321234</ cbc:PaymentID>

6. Card gegevensEU-N Optioneel
<cac:CardAccount>

   <cbc:PrimaryAccountNumberID>normalizedString</cbc:PrimaryAccountNumberID>
   <cbc:NetworkID>normalizedString</cbc:NetworkID>
   <cbc:HolderName>string</cbc:HolderName>

</cac:CardAccount>

7. Bankrekening afzenderEU-N Optioneel
<cac:PayerFinancialAccount>

        <cbc:ID schemeID='IBAN'>NL23ABNA0123456789</cbc:ID>
        <cbc:Name>Naam rekeninghouder</cbc:Name>
        <cac:FinancialInstitutionBranch>
             <cac:FinancialInstitution>
                  <cbc:ID schemeID='BIC'>ABNANL2A</cbc:ID>
             </cac:FinancialInstitution>
       </cac:FinancialInstitutionBranch>
</cac:PayerFinancialAccount>

8. Automatische incasso (direct debet); EU-N Optioneel
<cac:PayeeFinancialAccount>
        <cbc:ID schemeID='IBAN'>NL23ABNA0123456789</cbc:ID>
        <cbc:Name>Naam rekeninghouder</cbc:Name>
        <cac:FinancialInstitutionBranch>
             <cac:FinancialInstitution>
                  <cbc:ID schemeID='BIC'>ABNANL2A</cbc:ID>
             </cac:FinancialInstitution>
       </cac:FinancialInstitutionBranch>
</cac:PayeeFinancialAccount>

<cac:PaymentMandate>
      <cbc:ID>String</cbc:ID>
      <cac:FinancialAccount>
            <cbc:ID>normalizedString</cbc:ID>
      </cac:FinancialAccount>

</cac:PaymentMandate>

</cac:PaymentMeans> Onerzoeksbureau GBNED