Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, factuurregel(s)

Een factuurregel kan een bijzonder uitgebreid aantal elementen bevatten, waarvan de meeste elementen optioneel zijn.

A. Gebruikelijk per factuurregel is:

 1. Factuurregelnummer (ID); een zelf te bepalen volgnummer per factuur. Verplicht / EU-N ook verplicht
 2. Regel aantal (InvoicedQuantity); aantal dat gefactureerd wordt (minimaal "1"). Optioneel / EU-N verplicht
 3. Regelbedrag (LineExtensionAmount);het te factureren regelbedrag. Verplicht / EU-N ook verplicht
 4. Artikel/dienst (Item); naam van artikel of dienst die gefactureerd wordt. Verplicht / EU-N ook verplicht
  Alle individuele elementen hierbinnen zijn optioneel.
  EU-N verplicht:
  - Naam item
  - BTW categorie (VAT category en ID)
 5. Prijs (Price); prijs per eenheid (stuksprijs). Optioneel / EU-N verplicht

B. Andere extra elementen zijn:

 1. Notitie (Note); Optioneel / EU-N Optioneel
 2. Boekingsinformatie (AccountingCost en AccountingCostCode); Optioneel
  EU-N: AccountingCost optioneel / AccountingCostCode n.v.t.
  AccuntingCostCode is speciaal gebruikt om een goede relatie naar Referentie Grootboekschema (RGS) te leggen op het niveau van factuurregel.
     
 3. Periode (InvoicePeriod); Optioneel / EU-N Optioneel
 4. Orderregel (OrderLineReference); verwijzing naar orderregel. Optioneel / EU-N Optioneel
 5. Dcument Referentie waarop de factuurregel is gebaseerd; (DocumentReference); Optioneel / EU-N optioneel
      
 6. Aflevergegevens (Delivery); geleverde hoeveelheid, datum en locatie. Optioneel / EU-N niet opgenomen
 7. Toeslag/korting (AllowanceCharge); toeslag c.q. korting per factuurregel. Optioneel / EU-N Optioneel
  Toeslag = True, korting = false. Zie ook de toelichting bij toeslag/korting op factuurniveau.
  EU-N: BTW categorie (TaxCategory) EN BTW Totaal (TaxTotal) is NIET opgenomen bij toeslag/korting per regel.
     
 8. BTW; grondslag en de BTW die bij de factuurregel behoren. Optioneel / EU-N Niet opgenomen
  Aangeraden wordt BTW Totalen NIET op te nemen als dit niet nadrukkelijk is afgesproken tussen afzender en ontvanger.
  Zie ook A.4 hiervoor.
    
 9. Aanvullende gegevens artikel/dienst (Item). Optioneel / EU-N Optioneel
  + NLCIUS / PEPPOL: Als CommodityClassification dan ClassificationCode verplicht.

 10. Aanvullende gegevens prijs (Price). Optioneel / EU-N Optioneel
  EU-N:
  BTW categorie (TaxCategory) EN BTW Totaal (TaxTotal) is NIET opgenomen bij toeslag/korting bij price per regel.

 EU-N uitleg algemeen

Uitgewerkt voor een factuur volgens UBL 2.1 is dit als volgt:

Voorbeeld kort per factuurregel (A1 t/m A5):

<cac:InvoiceLine>
    <cbc:ID>5</cbc:ID> 
    <cbc:InvoicedQuantity unitCode="ZZ">1.00</cbc:InvoicedQuantity> 
    <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">50.00</cbc:LineExtensionAmount>

<cac:Item>
   <cbc:Name>Factureren in UBL</cbc:Name>
   <cac:ClassifiedTaxCategory>
       <cbc:ID>S</cbc:ID>
       <cbc:Percent>21.00</cbc:Percent>
           <cac:TaxScheme>
               <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
           </cac:TaxScheme>
   </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>

<cac:Price>
   <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">200.00</cbc:PriceAmount>
   <cbc:BaseQuantity unitCode="ZZ">1.00</cbc:BaseQuantity>
</cac:Price>

</cac:InvoiceLine>

Voorbeeld met vele mogelijke elementen per factuurregel:

<cac:InvoiceLine>
   <cbc:ID>5</cbc:ID> 
   <cbc:Note>[Note]</cbc:Note> 
   <cbc:InvoicedQuantity unitCode="ZZ">1.00</cbc:InvoicedQuantity>  
   <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">50.00</cbc:LineExtensionAmount>  
 
   B.2 Boekingsinfomatie
   <cbc:AccountingCostCode listName “RGS” listVersionID “1.1”>RGScode Vakliteratuur</cbc:AccountingCostCode>
   <cbc:AccountingCost>[Booking Information]</cbc:AccountingCost>   

   B.3 Periode
   <cac:InvoicePeriod>

      <cbc:StartDate>2015-02-16</cbc:StartDate>
      <cbc:EndDate>2015-02-16</cbc:EndDate>
   </cac:InvoicePeriod>

   B.4 Orderregel verwijzing
   <cac:OrderLineReference> 

       <cbc:LineID>1</cbc:LineID>
   </cac:OrderLineReference>

   B.5 Documentreferentie
   <cac:DocumentReference>

        <cbc:ID schemeID="XXX" >Identificatie gefactureerd object door verkoper</cbc:ID>
        <cbc:DocumentTypeCode>ATS</cbc:DocumentTypeCode>
   </cac:DocumentReference>

   B.6 Aflevergegevens // EU-N NIET opgenomen
   <cac:Delivery> 
      <cbc:Quantity>1.00</cbc:Quantity>
      <cbc:ActualDeliveryDate>2015-02-16</cbc: ActualDeliveryDate>
      <cac:DeliveryLocation>
          <cbc:ID schemeID='[SchemeID]' schemeAgencyID='[SchemeAgencyID]'>
          [Identifier, should be GLN]
          </cbc:ID>
          <cac:Address>
               <cbc:StreetName>Herengracht 1</cbc:StreetName>
               <cbc:AdditionalStreetName>[Additional Info]</cbc:AdditionalStreetName> 
               <cbc:CityName>Den Haag</cbc:CityName>
               <cbc:PostalZone>2501AA</cbc:PostalZone>
               <cbc:CountrySubentity>[State or Provence]</cbc:CountrySubentity> 
               <cac:Country>
                    <cbc:IdentificationCode listID="ISO3166-1:Alpha2" listAgencyID="6">NL 
                    </cbc:IdentificationCode>
               </cac:Country>
            </cac:Address>
         </cac:DeliveryLocation>
   </cac:Delivery>   

   B.7 Toeslagen/korting
   <cac:AllowanceCharge>
       <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
       <cbc:AllowanceChargeReasonCode schemeID="UNCL 5189" listAgencyID="6">ZZZ
       </cbc:AllowanceChargeReasonCode> 
       <cbc:AllowanceChargeReason>[Reason]</cbc:AllowanceChargeReason>    
       <cbc:MultiplierFactorNumeric>1</cbc:MultiplierFactorNumeric>
       <cbc:Amount currencyID="EUR">[bedrag]</cbc:Amount> 
       <cbc:BaseAmount currencyID="EUR">100</cbc:BaseAmount>
    </cac:AllowanceCharge>

   B.8 BTW (totaal) // EU-N NIET opgenomen
   <cac:TaxTotal>
      <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">57.30</cbc:TaxAmount>
      <cac:TaxSubtotal>
          etc. (zie Taxtotal op fatuurniveau voor alle elementen)
       </cac:TaxSubtotal>
   </cac:TaxTotal>

   <cac:Item>
       <cbc:Description>Boek De digitale snelweg</cbc:Description>
       <cbc:Name>Digitale snelweg</cbc:Name>
       <cac:BuyersItemIdentification> 
             <cbc:ID>[Identifier]</cbc:ID>
       </cac:BuyersItemIdentification>
       <cac:SellersItemIdentification> 
              <cbc:ID>BK0232</cbc:ID>
       </cac:SellersItemIdentification>
       <cac:StandardItemIdentification>
             <cbc:ID>[Identifier]</cbc:ID>
       </cac: StandardItemIdentification>
       <cac:OriginCountry>
             <cbc:IdentificationCode>[string]</cbc:IdentificationCode>
       </cac:OriginCountry>
       <cac:CommodityClassification>
             <cbc:CommodityCode>[value]</cbc:CommodityCode>
             <cbc:ItemClassificationCode>[Identifier]</cbc: ItemClassificationCode>
       </cac:CommodityClassification>
       <cac:ClassifiedTaxCategory>
             <cbc:ID>S</cbc:ID>
             <cbc:Percent>6.00</cbc:Percent>
                   <cac:TaxScheme>
                         <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
                   </cac:TaxScheme>
       </cac:ClassifiedTaxCategory>
       <cac:AdditionalItemProperty>
              <cbc:Name>[Name]</cbc:Name>
              <cbc:Value>[Value]</cbc:Value>
       </cac:AdditionalItemProperty> 
   </cac:Item>

   <cac:Price>
        <cbc:PriceAmount currencyID="EUR">50.00</cbc:PriceAmount>  
        <cbc:BaseQuantity unitCode="ZZ">1.00</cbc:BaseQuantity>
    </cac:Price>
</cac:InvoiceLine> Onerzoeksbureau GBNED