Softwarepakketten.nl

Links

UBL > UBL

UBL OASIS Standaard
De officiële vindplaats voor de UBL standaard.
Datypic
Via deze website kan de volledige specificatie van de UBL 2.1 Invoice eenvoudig geraadpleegd worden volgens de hierarchische opbouw en met codevoorbeelden.
Vlaamse overheid: e-invoicing
Met e-invoicing of e-facturatie wil de Vlaamse overheid haar facturen op elektronische wijze ontvangen en verzenden. Concreet betekent dit dat de leverancier zijn facturen elektronisch verzendt én dat de entiteiten van de Vlaamse overheid deze digitaal verwerken.
Belgische UBL standaard e-fff
e-fff staat voor de standaard Elektronisch factureren in België op basis van UBL.
Forum for Electronic Invoicing Germany
he German Forum on electronic Invoicing (FeRD) has developed a uniform data format called ZUGFeRD which can be used for exchanging invoice data between enterprises, authorities and consumers. The format allows for an exchange of structural invoice data between the issuer and the recipient in a single PDF file without any necessary further steps of reading or processing the data.

Onerzoeksbureau GBNED