Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

ICT Accountancy > Thema's

Onderstaand vindt u relevante thema's op het gebied van ICT en Accountancy.

Online (samen) werken door intermediairs
Bij online werken door de intermediair gaat het niet alleen om het registreren en raadplegen van financiële boekingen door cliënten, maar bijvoorbeeld ook om het beoordelen en goedkeuren van rapportages.

XBRL
Alles over XBRL voor onder ander het SBR-programma en kredietrapportage aan banken.

RGS
RGS staat voor 'Referentie grootboekschema'. Door de komst van RGS is het eenvoudiger een relatie te leggen tussen een (willekeurig) grootboek en SBR. Maar RGS kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden waar een uniform grootboekschema een rol speelt.

Elektronisch aangeven
Ontwikkelingen op het gebied van "Elektronische aangifte OB, ICT, IB,VPB en LB" Belastingdienst in relatie tot standaard software.

PSD2
Payment Service Directive 2 (PSD2), oftewel een nieuwe Richtlijn Betalingsdiensten 2 (RBD2) is bedoeld als maatregel om de EU-betaalmarkt aan te passen aan de kansen die de eengemaakte markt te bieden heeft en om de groei van de EU-economie te ondersteunen.

Blockchain 
Een blockchain is een online register waarin transacties worden geregistreerd. Er wordt ook wel gesproken over een digitaal gedecentraliseerd grootboek. Iedereen die deelneemt heeft een kopie van het grootboek op zijn of haar computer staan.Iedere transactie, een block, wordt als het ware door ale gebruikers geverifieerd.

Auditfiles
Ten behoeve van controle door de Belastingdienst en het uitwisselen van informatie.

Scannen en herkennen boekingsdocumenten
Inkoopfacturen en andere boekingsdocumenten scannen om vervolgens te laten herkennen en boeken.

Elektronisch factureren
eFactureren gaat verder dan het versturen van een factuur in PDF formaat. Met name bij het ontvangen en verwerken van elektronische facturen valt winst te behalen.

Software voor de adviespraktijk
Over de algemene rol van accountants (accountants-, administratie- en belastingadvieskantoor) als adviseur is veel informatie beschikbaar. Mede in relatie tot het wel of niet vedwijnen van werkzaamheden. Dit onderdeel richt zich alleen op de mogelijkheden binnen standaard software in relatie tot adviesdiensten door de accountant.

GRC en Assuring
Assuring staat vrij vertaald voor 'zekerheid'. U wilt zekerheid dat uw software (en feitelijk uw complete IT-omgeving) betrouwbaar functioneert. Zo certificeert een IT-auditor zowel (standaard) software als IT-infrastructuur.

Audit en data analyse
Data analyse is in zijn algemeenheid het ontsluiten, ontkoppelen, onderzoeken en inzichtelijk maken van gegevensbestanden.
Data-analyse wordt toegepast op vele terreinen, zoals marketing, medische analyses en in dit geval voor de accountancy auditpraktijk..

Procesoptimalisatie
Toepassingen op het gebied van procesoptimalisatie, oftewel Business Process Management (BPM) en Workflow Management (WFM). 

ICT & Recht
Informatie over escrow, contracten en geschillen.

Cybersecurity
Werken in de cloud: u hoort er steeds meer over. De cloud is een plek op internet waar u uw bestanden opslaat. U kunt deze bestanden via uw computer, smartphone en tablet beheren. Maar u moet ook rekening houden met een aantal risico’s en dit laatste gaat Cybersecurity over.


Onerzoeksbureau GBNED