Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Agenda

Seminar software voor externe- en interne rapportage, BI en (liquiditeit)planning

Datum 15-05-2024
Duur Van 13.30 - 18.00 uur
Plaats Hoevelaken
Locatie Expo Hoevelaken

Doelgroep

Accountants-, administratiekantoren en andere geïnteresseerden die geïnformeerd willen worden over de laatste stand van zaken en aanbod op het gebied van software voor rapportages, BI en planning.

Robotic accounting

Van bon tot balans
Cijfers uit de boekhouding leiden tot een jaarrekening, winstaangifte (IB en VPB) en andere externe- en interne rapportages. Leveranciers van boekhoud- en rapportagesoftware hebben al prachtige koppelingen gebouwd die handmatig overnemen van cijfers tot een minimum beperken. Niet alleen na afloop van een kalenderjaar, maar ook tussentijds. Zo beschik je als financial altijd over actuele cijfers over je eigen onderneming of over de onderneming van je cliënten. Tijdens het seminar bespreken we welke cijfers automatisch overgenomen worden, welke rol RGS daarbij kan spelen en welke initiatieven er zijn voor nog meer automatische gegevensuitwisseling.

BI
Afgelopen paar jaar stond met name Microsoft Power BI in de belangstelling als tool om door eindgebruikers zelf uitgebreide analyses, dashboards en rapportages te ontwikkelingen. Simpel de overstap maken van Excel naar Power BI bleek in de praktijk voor de meeste eindgebruikers een stap te ver. Op dit moment worden tools als Power BI nog steeds in ruime mate ingezet, maar dan mede op basis van aanvullende tools en templates die het gebruik van BI in de praktijk mogelijk maken.

Ook wordt Power BI ingezet door leveranciers van rapportagesoftware vanwege de uitgebreide mogelijkheden die Power BI biedt als ontwikkelgereedschap. Denk aan het maken van uitgebreide analyses en weergeven van prachtige statistieken, al dan niet in de vorm van dashboards.

Liquiditeitsplanning c.q. -rapportage
Mogelijk heeft de voorbije corona periode er mee te maken, maar het besef en belang van een goede liquiditeitsplanning wordt steeds meer erkend door financials. Maar wat mag je eigenlijk verwachten van een goede liquiditeitsplanning? Wordt alleen gekeken naar het grootboek en openstaande debiteuren en crediteuren (met afgesproken betaaltermijnen) of is sprake van een uitgebreidere liquiditeitsplanning. Wij hebben enkele leveranciers met software voor liquiditeitsplanning gevraagd de mogelijkheden van hun toepassingen te tonen. Zo krijgen deelnemers aan het seminar inzicht in de mogelijkheden en kunnen zijn een vergelijking maken van de verschillende toepassingen.

Duurzaamheidsrapportage
Adviesbureaus op het gebied van duurzaamheid volgen elkaar in rap tempo op. En we lezen dat duurzaamheid niet alleen speelt bij grote concerns, maar ook binnen het MKB. De eerste specifieke toepassingen voor duurzaamheidsrapportage zijn een feit. Interessant is ook in hoeverre bestaande boekhoud- en rapportagesoftware al rekening houdt met duurzaamheidsregistratie – en rapportage.

Programma (onder voorbehoud)

Ontvangst vanaf 13.00 uur met koffie.

13.30 uur
Inleiding en korte toelichting rapport "Elektronische rapportage, audit en interne verslaggeving”, door dagvoorzitter Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED. 

13.45 uur
BI in de praktijk met tools en templates
Met presentaties en demo’s van aanvullende tools en templates, door verschillende aanbieders, die het gebruik van BI in de praktijk mogelijk maken.

14.30 uur
Een eigen data warehouse
Met behulp van Open API’s kun je Realtime gegevens ontsluiten uit administratiesystemen. Als sprake is van omvangrijkere en verschillende datasets, denk aan MKB+ en data uit verschillende soorten van systemen en/of branche specifiek (retail, horeca, agrarisch, etc.) kan een eigen data warehouse voor analysedoeleinden uitkomst bieden.

Met name voor grote(re) organisaties en accountants- en administratiekantoren die te maken hebben met meer omvangrijke data uit verschillende bronnen. Met een presentatie door een specialist op het gebied van data warehouse en een gebruiker daarvan.

14.55 uur
Pauze met koffie, thee en gelegenheid tot netwerken.

15.20 uur
Liquiditeitsplanning en -rapportage
Krijg inzicht in de mogelijkheden en toegevoegde waarde van liquiditeitsplanning aan de hand van enkele softwaretoepassingen die live getoond en toegelicht worden. Waarin onderscheiden deze toepassingen zich.

15.55 uur
Duurzaamheidsregistratie
Met name ingegaan wordt op de registratie van (bron)gegevens voor duurzaamheidsregistratie. Denk bijvoorbeeld aan de benodigde gegevens over de CO2-uitstoot van het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van werknemers.

16.20 uur
Van bon tot balans
Leveranciers van boekhoud- en rapportagesoftware hebben al prachtige koppelingen gebouwd die handmatig overnemen van cijfers tot een minimum beperken. Verschillende mogelijkheden passeren de revue.

16.35 uur 
Pauze met koffie, thee, snack en gelegenheid tot netwerken.

17.00 uur
RGS: meer dan een standaard rekeningschema
Met korte uitleg en demo van: RGS decimaal rekeningschema, RGS kengetallen, RGS rapportages en met RGS je boekhouding optimaal voorbereid op verslaggeving.

17.25 uur
Standaard datasets in ontwikkeling
Onder de noemer “Open Data en Administratie” (ODA) is de eerste ontwikkeling gaande van gegevens standaarden van financiële data die gebruikt kunnen worden in combinatie met OpenAPI en bijvoorbeeld BI. Dat betekent straks het zelfde formaat en indeling van datasets als grootboekmutaties, openstaande facturen en bijvoorbeeld journaalregels voor alle boekhoudpakketten.

1745 uur
Vragen en antwoorden

Eventuele vragen door deelnemers en reacties c.q. antwoorden daarop.

18.00 uur
Afsluiten en einde bijeenkomst.

Locatie, kosten en inschrijven

Locatie 
Expo Hoevelaken,
Koninginneweg 1
te Hoevelaken

Kosten
De kosten voor het bijwonen van het congres bedragen 200 euro per persoon, inclusief koffie/thee en een snack, excl. BTW.

Direct inschrijven 
Naar inschrijven...

Organisator Onderzoeksbureau GBNED
Website http://www.
E-mail gerard@gbned.nl


Onerzoeksbureau GBNED