Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

RGS Ready boekhoudsoftware

RGS > RGS Ready boekhoudsoftware

Uw leverancier van boekhoudsoftware zegt RGS te ondersteunen, maar wat zegt dat eigenlijk?

RGS Ready bestaat voor boekhoudsoftware uit een meetlat van 8 functies/ eigenschappen (zie op deze pagina de specificatie) die bepalen in hoeverre RGS wordt ondersteund door deze software, onder andere gericht op accountants- en administratiekantoren.

RGS Ready is een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED. De functies en eigenschappen zijn in overleg met de markt tot stand gekomen en als normenkader benoemd door de RGS Taskforce implementatie.

Het gaat hierbij om de ‘wat’ vraag, waarbij leveranciers zelf bepalen ‘hoe’ zij een bepaalde functionaliteit of eigenschap geïmplementeerd hebben. Het ‘waarom’, gericht op de gebruiker van de software, is cursief  aangeduid.

OPVRAGEN
Naar boekhoudpakketten die RGS Ready zijn... 
   

Toetsen? Neem contact op!

Op basis van het RGS Ready normenkader kunnen leveranciers van boekhoudsoftware laten toetsen in hoeverre hun software ‘RGS Ready’ is en daarmee voldoet aan het gestelde normenkader. Bij een positief resultaat mogen deze leveranciers het “RGS Ready” logo voeren op hun website. Op deze website worden de leveranciers die RGS Ready zijn vermeld met een uitgebreid verslag van de uitgevoerde toetsing.


RGS Ready


Voor het laten toetsen van hun software kunnen leveranciers contact opnemen met Gerard Bottemanne van Onderzoeksbureau GBNED, email gerard@gbned.nl, mobiel 06 10069402.
  

RGS Niet Ready: openstaande punten

RGS Ready geeft aan in hoeverre softwarepakketten (met boekhoudpakketten als uitgangspunt) voldoen aan RGS op basis van een aantal normen. RGS Niet Ready geeft inzicht in de openstaande punten rondom de implementatie van het Referentie grootboekschema die voor een belangrijk deel van belang kunnen zijn voor de gebruiker van RGS.
Naar openstaande punten RGS...
 

RGS brugstaat

In nauw overleg met betrokken softwareleveranciers is een ‘standaard koppelvlak’ gedefinieerd om gegevens vanuit boekhoudsoftware, al dan niet via een API, over te zetten naar fiscale aangiftesoftware, oftewel RGS als brugstaat grootboek en winstaangifte IB en VPB. Zodat alle leveranciers (van boekhoud- en fiscale aangiftesoftware) een uniforme oplossing hebben voor het automatisch aanleveren van cijfers voor de winstaangifte.
Meer informatie...
  

Status RGS en boekhoudsoftware

Onderzoeksbureau GBNED, initiatiefnemer van RGS Ready, heeft eind 2019 onderzoek gedaan naar de bereidheid van leveranciers van boekhoudsoftware om het ReferentieGrootboekschema (RGS) te koppelen aan hun standaard boekhoudsoftware. Op basis van de meetlat van 8 functies/eigenschappen die gehanteerd wordt voor RGS Ready zijn zo’n 60 leveranciers benaderd met de vraag in hoeverre zijn RGS geïmplementeerd hebben of van plan zijn dit binnenkort te doen.
Opvragen status RGS en boekhoudsoftware (PDF).
  

RGS Ready normenkader
Functionaliteit en eigenschappen (afgestemd op boekhoudsoftware)
, versie 2019-04, juni 2019 (PDF)

 1. Het RGS-schema automatisch in de software beschikbaar stellen voor de gebruiker;

  Zodat de gebruiker niet zelf (handmatig) een RGS-schema hoeft te selecteren en te koppelen, maar automatisch beschikt over het RGS-schema in de boekhouding.
   
 2. Updates van het RGS-schema automatisch in de software beschikbaar stellen voor de gebruiker;

  Zodat de gebruiker automatisch kan beschikken over de meest recente versie van het RGS-schema in de software en daarbij ook inzicht heeft in de wijzigingen t.o.v. een vorig schema. 
    
 3. Handmatig een bestaand rekeningschema koppelen aan het RGS-schema;

  Zodat de gebruiker de mogelijkheid heeft om handmatig (grootboek)rekeningen toe te wijzen aan de corresponderende RGS-codes.
    
 4. Op basis van een te genereren voorstel een bestaand rekeningschema (deels) automatisch koppelen aan het RGS-schema;

  Zodat de gebruiker zoveel mogelijk RGS-codes automatisch kan toekennen aan een bestaand rekeningschema op basis van een (koppel)voorstel, waarbij de gebruiker zelf de regie houdt over de daadwerkelijke koppelingen.
  Dit punt is in elk geval van toepassing op boekhoudsoftware die ook in gebruik is bij accountants- en administratiekantoren.
     
 5. Een reeds gekoppeld RGS-schema voor een administratie automatisch doorzetten naar andere administraties;

  Zodat bijvoorbeeld een administratiekantoor die voor meerdere klanten de administraties verzorgt na één keer koppelen automatisch beschikt over het RGS-schema in alle betreffende boekhoudingen. Voormits met overeenkomstig rekeningschema.
  Dit punt is in elk geval van toepassing op boekhoudsoftware die ook in gebruik is bij accountants- en administratiekantoren.

    
 6. RGS-code (en bijbehorende RGS-versie) vullen, naast de gebruikte grootboekrekening, in de XML Auditfile 3.2 (of hoger als beschikbaar);

  Zodat de gebruiker beschikt over een actuele auditfiles financieel (XAF) die tevens is voorzien van RGS-codes.
  Dit punt is in elk geval van toepassing op boekhoudsoftware die (ook) in gebruik is bij accountants- en administratiekantoren EN bij andere boekhoudsoftware waar de XAF deel van uitmaakt.
       
 7. Een overzicht op basis van RGS-codes op kunnen vragen met gekoppelde grootboekrekeningen per RGS-code;

  Zodat de gebruiker een financieel overzicht heeft op basis van RGS en daarmee ook de juistheid van gekoppelde rekeningen kan controleren. Waarbij dan door de software rekening wordt gehouden met de sorteercode die geïntroduceerd is vanaf RGS versie 3.0.   
    
 8. Als het boekhoudpakket beschikt over een koppelvlak (al dan niet op basis van API-techniek). dan ook de RGS-codes meegeven in betreffende koppelvlakken;

  Zodat de gebruiker gestandaardiseerde data kan uitwisselen tussen zijn boekhouding en andere software (rapportage, fiscaal, benchmarking, etc.), zonder opnieuw koppelingen tussen grootboekrekeningen en RGS-codes te hoeven leggen.

Opvragen RGS Ready
Naar boekhoudpakketten die RGS Ready zijn...


Suggesties nieuwe versie

De praktijk moet leren in hoeverre RGS Ready nog bijgesteld moet worden.

De volgende suggesties zijn aangedragen voor een volgende versie van RGS Ready:

 1. Geen RGS-niveaus door elkaar kunnen boeken;
  Dus bijvoorbeeld niet boeken op niveau 4 “Privé onttrekking” en niveau 5 “Privé opname kapitaal” door elkaar in één administratie. Een hoger niveau (2, 3 en/of 4) is dan altijd een zuivere telling van boekingen op een lager niveau.
    
 2. Rekening houden met filterfunctionaliteit;
  Denk aan branchefilters, maar ook aan filter RGS MKB.
  Zonder rekening te houden met filters worden gebruikers geconfronteerd met bijvoorbeeld ruim 700 RGS-codes voor  Woningcorporaties.
    
 3. Aanleveren RGS brugstaat;
  Rekening houdend met de omslagcode op niveau waarop grootboekrekening aan RGS-code is gekoppeld.
    
 4. Bij RGS uitvoer melding als niet alle grootboekrekeningen gemapped aan RGS; (6-10-2022)
  Bijvoorbeeld bij het aanmaken van een RGS brugstaat of rapportage op basis van RGS.
    
 5. Bij RGS uitvoer melding als rekening vraagposten een saldo bevat; (6-10-2022)
  Bijvoorbeeld bij het aanmaken van een RGS brugstaat of rapportage op basis van RGS.
  Van belang is wel dat op RGS niveau 4 een code voor vraagposten wordt voorgesteld. 
  Voorstel de huidige RGS code BSchTusTov (1106000) "Tussenrekeningen overig" die al bedoeld is voor vraagposten op RGS niveau 5 hernoemen naar "Tussenrekening vraagposten".
  Zie openstaand punt rekening vraagposten.
    
 6. Aanscherpen "Updates van het RGS-schema automatisch in de software beschikbaar stellen voor de gebruiker". (20-10-2022) 
  In de praktijk duurt het soms meer dan een jaar voordat updates van RGS ondersteund worden. Ten ten tjijde van RGS 3.4 blijven sommige leveranciers nog hangen bij versie 3.2. 
  Voorgesteld wordt dat updates uiterlijk binnen 3 maanden na verschijnen door betreffende software ondersteund worden. 

Opmerkingen over bovenstaande en/of andere suggesties kunnen altijd doorgegeven worden aan rgs@gbned.nl.

Gratis rapport
RGS: uniform rekeningschema voor bedrijven

Om duidelijkheid te verschaffen over de rol van het ReferentieGrootboekSchema, de status van het ReferentieGrootboekSchema, de relatie met SBR en aandachtspunten. 
Gratis opvragen RGS rapport...

Opvragen RGS Ready
Naar boekhoudpakketten die RGS Ready zijn...

Aanbevolen

- Referentie Grootboekschema
- XML Auditfiles
- SBR


Onerzoeksbureau GBNED