Softwarepakketten.nl

RGS Ready boekhoudsoftware

RGS > RGS Ready boekhoudsoftware

Uw leverancier van boekhoudsoftware zegt RGS te ondersteunen, maar wat zegt dat eigenlijk?

Opvallend is dat softwareleveranciers al snel roepen dat hun software ‘RGS’ (ReferentieGrootboekSchema) ondersteunt, zonder dat de gebruiker precies weet wat met dit laatste wordt bedoeld. Want met alleen een RGS-codering opgeven in een vrij tekstveld binnen het grootboek komt de gebruiker niet ver. Het ReferentieGrootboekSchema moet per slot van rekening ondersteuning bieden in de rapportageketen(s) waaraan de boekhouding ten grondslag ligt. Stel dat u het ReferentieGrootboekSchema handmatig heeft gekoppeld aan uw volledige rekeningschema en vervolgens wordt het ReferentieGrootboekSchema nergens gebruikt in de rapportageketen. U heeft dan weliswaar kennis gemaakt met het ReferentieGrootboekSchema en gesynchroniseerd met uw rekeningschema, maar dat is het dan. 

RGS Ready

Belangrijk is wanneer software RGS Ready is? Met boekhoudsoftware als uitgangspunt heeft Onderzoeksbureau GBNED nu een eerste opsomming voorgesteld van functionaliteit en eigenschappen die vallen onder het stempel ‘RGS Ready’. Zodat eenvoudig is te toetsen in welke mate de (boekhoud)software het ReferentieGrootboekSchema ondersteunt. Zie hiernaast!

Het gaat hierbij om de ‘wat’ vraag, waarbij leveranciers zelf bepalen ‘hoe’ zij een bepaalde functionaliteit of eigenschap geïmplementeerd hebben. Het ‘waarom’, gericht op de gebruiker van de software, is cursief  aangeduid.

OPVRAGEN
Naar boekhoudpakketten en de mate van RGS Ready... 

Gratis rapport "RGS: uniform rekeningschema voor bedrijven"
Om duidelijkheid te verschaffen over de rol van het ReferentieGrootboekSchema, de status van het ReferentieGrootboekSchema, de relatie met SBR en aandachtspunten heeft Onderzoeksbureau GBNED een uitgebreid rapport/document samengesteld. 
Gratis opvragen RGS rapport...


 

RGS Ready functionaliteit en eigenschappen (afgestemd op boekhoudsoftware)

 1. Het RGS-schema automatisch in de software beschikbaar stellen voor de gebruiker;

  Zodat de gebruiker niet zelf (handmatig) een RGS-schema hoeft te selecteren en te koppelen, maar automatisch beschikt over het RGS-schema in de boekhouding.
   
 2. Updates van het RGS-schema automatisch in de software beschikbaar stellen voor de gebruiker;

  Zodat de gebruiker automatisch kan beschikken over de meest recente versie van het RGS-schema in de software en daarbij ook inzicht heeft in de wijzigingen t.o.v. een vorig schema. 
    
 3. Handmatig een bestaand rekeningschema koppelen aan het RGS-schema;

  Zodat de gebruiker de mogelijkheid heeft om handmatig (grootboek)rekeningen toe te wijzen aan de corresponderende RGS-codes.
    
 4. Op basis van een te genereren voorstel een bestaand rekeningschema (deels) automatisch koppelen aan het RGS-schema;

  Zodat de gebruiker zoveel mogelijk RGS-codes automatisch kan toekennen aan een bestaand rekeningschema op basis van een (koppel)voorstel, waarbij de gebruiker zelf de regie houdt over de daadwerkelijke koppelingen.
     
 5. Een reeds gekoppeld RGS-schema voor een administratie automatisch doorzetten naar andere administraties;

  Zodat bijvoorbeeld fiscaal dienstverleners die voor meerdere klanten de administraties verzorgen na één keer koppelen automatisch beschikken over het RGS-schema in alle betreffende boekhoudingen. Voormits met overeenkomstig rekeningschema.
    
 6. RGS-code (en bijbehorende RGS-versie) vullen, naast de gebruikte grootboekrekening, in de XML Auditfile 3.2 (of hoger als beschikbaar);

  Zodat de gebruiker beschikt over een actuele auditfiles financieel (XAF) die tevens is voorzien van RGS-codes.
       
 7. Een overzicht op basis van RGS-codes op kunnen vragen met gekoppelde grootboekrekeningen per RGS-code;

  Zodat de gebruiker een financieel overzicht heeft op basis van RGS en daarmee ook de juistheid van gekoppelde rekeningen kan controleren. Waarbij dan door de software rekening wordt gehouden met de sorteercode die geïntroduceerd is vanaf RGS versie 3.0.   

 8. Als het boekhoudpakket beschikt over een koppelvlak (al dan niet op basis van API-techniek). dan ook de RGS-codes meegeven in betreffende koppelvlakken;

  Zodat de gebruiker gestandaardiseerde data kan uitwisselen tussen zijn boekhouding en andere software (rapportage, fiscaal, benchmarking, etc.), zonder opnieuw koppelingen tussen grootboekrekeningen en RGS-codes te hoeven leggen.


Optioneel

Onderstaande eigenschappen behoren niet (meer) tot de hiervoor genoemde basis set van RGS-ready eigenschappen per 2019, maar worden op dit moment als optioneel bestempeld. De toekomst moet leren in hoeverre deze eigenschappen in de praktijk gebruikt gaan worden. Opgave van deze eigenschappen per boekhoudpakket blijft wel mogelijk, maar is volledig facultatief.

 1. Rekening houden met filterfunctionaliteit; 

  Zodat de gebruiker alleen die rekeningen voorgeschoteld krijgt die ook daadwerkelijk van belang zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld speciale rekening voor de agrosector onderdrukt worden of kan zelfs alleen gekozen worden voor een rekeningschema voor een ZZP’er.
     
 2. Actief gebruik maken van de ‘indicatie debet/credit’; een voorkeur voor debet boekingen of creditboekingen die aanwezig is in het RGS-schema;

  Zodat de gebruiker bij een (handmatige) boeking op een rekening, aan de hand van de indicatie debet/credit, een voorstel krijgt voor een debet of creditboeking. 
    
 3. Rekening houden met de omslagcode binnen het ReferentieGrootboekSchema;

  Zodat bij het samenstellen van rapportages door de gebruiker automatisch rekening wordt gehouden met het feit dat bepaalde (balans) posten debet of credit geboekt worden op basis van hun saldo. Een bekende voorbeeld hiervan is de rekening ‘bank’. Bij een positief saldo is sprake van ‘liquide middelen’ en bij een negatief saldo is sprake van ‘schulden op korte termijn’.
     
 4. Nieuw (per 2019)
  Een audittrail van het wijzigen van een eerder toegekende RGS-code bij een grootboekrekening.
      
  Zo is achteraf inzicht in eerder toegekende RGS-codes bij rekeningen die in de loop van de tijd zijn aangepast.

Opvragen RGS Ready
Naar boekhoudpakketten en de mate van RGS Ready...

Gratis rapport
RGS: uniform rekeningschema voor bedrijven

Om duidelijkheid te verschaffen over de rol van het ReferentieGrootboekSchema, de status van het ReferentieGrootboekSchema, de relatie met SBR en aandachtspunten. 
Gratis opvragen RGS rapport...

Opvragen RGS Ready
Naar boekhoudpakketten en de mate van RGS Ready...

Aanbevolen

- XML Auditfiles
- SBR


Onerzoeksbureau GBNED