Softwarepakketten.nl

RGS Ready boekhoudsoftware

RGS > RGS Ready boekhoudsoftware

Uw leverancier van boekhoudsoftware zegt RGS te ondersteunen, maar wat zegt dat eigenlijk?

RGS Ready bestaat voor boekhoudsoftware uit een meetlat van 8 functies/ eigenschappen (zie op deze pagina de specificatie) die bepalen in hoeverre RGS wordt ondersteund door deze software, onder andere gericht op accountants- en administratiekantoren.

RGS Ready is een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED. De functies en eigenschappen zijn in overleg met de markt tot stand gekomen en als normenkader benoemd door de RGS Taskforce implementatie.

Het gaat hierbij om de ‘wat’ vraag, waarbij leveranciers zelf bepalen ‘hoe’ zij een bepaalde functionaliteit of eigenschap geïmplementeerd hebben. Het ‘waarom’, gericht op de gebruiker van de software, is cursief  aangeduid.

OPVRAGEN
Naar boekhoudpakketten die RGS Ready zijn... 

Toetsen? Neem contact op!
Op basis van het RGS Ready normenkader kunnen leveranciers van boekhoudsoftware gratis laten toetsen in hoeverre hun software ‘RGS Ready’ is en daarmee voldoet aan het gestelde normenkader. Bij een positief resultaat mogen deze leveranciers het “RGS Ready” logo voeren op hun website. Op deze website worden de leveranciers die RGS Ready zijn vermeld met een uitgebreid verslag van de uitgevoerde toetsing.


RGS Ready


Voor het laten toetsen van hun software kunnen leveranciers contact opnemen met Gerard Bottemanne van Onderzoeksbureau GBNED, email gerard@gbned.nl, mobiel 06 10069402.


Gratis rapport "RGS: uniform rekeningschema voor bedrijven"
Om duidelijkheid te verschaffen over de rol van het ReferentieGrootboekSchema, de status van het ReferentieGrootboekSchema, de relatie met SBR en aandachtspunten heeft Onderzoeksbureau GBNED een uitgebreid rapport/document samengesteld. 
Gratis opvragen RGS rapport...
 

RGS Ready normenkader
Functionaliteit en eigenschappen (afgestemd op boekhoudsoftware)
, versie 2019-04, juni 2019 (PDF)

 1. Het RGS-schema automatisch in de software beschikbaar stellen voor de gebruiker;

  Zodat de gebruiker niet zelf (handmatig) een RGS-schema hoeft te selecteren en te koppelen, maar automatisch beschikt over het RGS-schema in de boekhouding.
   
 2. Updates van het RGS-schema automatisch in de software beschikbaar stellen voor de gebruiker;

  Zodat de gebruiker automatisch kan beschikken over de meest recente versie van het RGS-schema in de software en daarbij ook inzicht heeft in de wijzigingen t.o.v. een vorig schema. 
    
 3. Handmatig een bestaand rekeningschema koppelen aan het RGS-schema;

  Zodat de gebruiker de mogelijkheid heeft om handmatig (grootboek)rekeningen toe te wijzen aan de corresponderende RGS-codes.
    
 4. Op basis van een te genereren voorstel een bestaand rekeningschema (deels) automatisch koppelen aan het RGS-schema;

  Zodat de gebruiker zoveel mogelijk RGS-codes automatisch kan toekennen aan een bestaand rekeningschema op basis van een (koppel)voorstel, waarbij de gebruiker zelf de regie houdt over de daadwerkelijke koppelingen.
  Dit punt is in elk geval van toepassing op boekhoudsoftware die ook in gebruik is bij accountants- en administratiekantoren.
     
 5. Een reeds gekoppeld RGS-schema voor een administratie automatisch doorzetten naar andere administraties;

  Zodat bijvoorbeeld een administratiekantoor die voor meerdere klanten de administraties verzorgt na één keer koppelen automatisch beschikt over het RGS-schema in alle betreffende boekhoudingen. Voormits met overeenkomstig rekeningschema.
  Dit punt is in elk geval van toepassing op boekhoudsoftware die ook in gebruik is bij accountants- en administratiekantoren.

    
 6. RGS-code (en bijbehorende RGS-versie) vullen, naast de gebruikte grootboekrekening, in de XML Auditfile 3.2 (of hoger als beschikbaar);

  Zodat de gebruiker beschikt over een actuele auditfiles financieel (XAF) die tevens is voorzien van RGS-codes.
  Dit punt is in elk geval van toepassing op boekhoudsoftware die (ook) in gebruik is bij accountants- en administratiekantoren EN bij andere boekhoudsoftware waar de XAF deel van uitmaakt.
       
 7. Een overzicht op basis van RGS-codes op kunnen vragen met gekoppelde grootboekrekeningen per RGS-code;

  Zodat de gebruiker een financieel overzicht heeft op basis van RGS en daarmee ook de juistheid van gekoppelde rekeningen kan controleren. Waarbij dan door de software rekening wordt gehouden met de sorteercode die geïntroduceerd is vanaf RGS versie 3.0.   
    
 8. Als het boekhoudpakket beschikt over een koppelvlak (al dan niet op basis van API-techniek). dan ook de RGS-codes meegeven in betreffende koppelvlakken;

  Zodat de gebruiker gestandaardiseerde data kan uitwisselen tussen zijn boekhouding en andere software (rapportage, fiscaal, benchmarking, etc.), zonder opnieuw koppelingen tussen grootboekrekeningen en RGS-codes te hoeven leggen.

Opvragen RGS Ready
Naar boekhoudpakketten die RGS Ready zijn...


Optioneel

Onderstaande eigenschappen behoren niet (meer) tot de hiervoor genoemde basis set van RGS-ready eigenschappen per 2019, maar worden op dit moment als optioneel bestempeld. De toekomst moet leren in hoeverre deze eigenschappen in de praktijk gebruikt gaan worden. Opgave van deze eigenschappen per boekhoudpakket blijft wel mogelijk, maar is volledig facultatief.

 1. Rekening houden met filterfunctionaliteit; 

  Zodat de gebruiker alleen die rekeningen voorgeschoteld krijgt die ook daadwerkelijk van belang zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld speciale rekening voor de agrosector onderdrukt worden of kan zelfs alleen gekozen worden voor een rekeningschema voor een ZZP’er.
     
 2. Actief gebruik maken van de ‘indicatie debet/credit’; een voorkeur voor debet boekingen of creditboekingen die aanwezig is in het RGS-schema;

  Zodat de gebruiker bij een (handmatige) boeking op een rekening, aan de hand van de indicatie debet/credit, een voorstel krijgt voor een debet of creditboeking. 
    
 3. Rekening houden met de omslagcode binnen het ReferentieGrootboekSchema;

  Zodat bij het samenstellen van rapportages door de gebruiker automatisch rekening wordt gehouden met het feit dat bepaalde (balans) posten debet of credit geboekt worden op basis van hun saldo. Een bekende voorbeeld hiervan is de rekening ‘bank’. Bij een positief saldo is sprake van ‘liquide middelen’ en bij een negatief saldo is sprake van ‘schulden op korte termijn’.
     
 4. Nieuw (per 2019)
  Een audittrail van het wijzigen van een eerder toegekende RGS-code bij een grootboekrekening.
      
  Zo is achteraf inzicht in eerder toegekende RGS-codes bij rekeningen die in de loop van de tijd zijn aangepast.

Gratis rapport
RGS: uniform rekeningschema voor bedrijven

Om duidelijkheid te verschaffen over de rol van het ReferentieGrootboekSchema, de status van het ReferentieGrootboekSchema, de relatie met SBR en aandachtspunten. 
Gratis opvragen RGS rapport...

Opvragen RGS Ready
Naar boekhoudpakketten die RGS Ready zijn...

Aanbevolen

- Referentie Grootboekschema
- XML Auditfiles
- SBR


Onerzoeksbureau GBNED