Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Raadplegen pakketgegevens

Alle softwarepakketten > Raadplegen pakketgegevens

Datum bijgewerkt 01-03-2023
Pakket InstallOffice
Omschrijving Totaaloplossing voor de installatiebranche.
Leverancier BouwInfosys BV
Detailinformatie leverancier...
Website InstallOffice
Prijsmodel Op aanvraag
Taal pakket NED
Waardering pakket Positief Negatief Geef als eerste uw mening over dit pakket...
 
Besturings systemen Microsoft Windows
Pakketsoorten - Boekhoudsoftware
- Projecten/werkorders > Calculatie software
- Materieelbeheer
- Onderhoud en service - Field Service software
- Projectenadministratie
Branches Bouw > Algemeen (bouw- en installatiebranche)
 
Voor bedrijfsgrootte  
Klein (MKB) (1-5 gebruikers)
Midden (MKB) (5-50 gebruikers)
Groot (>50 gebruikers)
Internationaal
 
Installatiemodel  
Lokaal uitleg
SAAS uitleg
Via terminal server uitleg
Webbased uitleg
 
Branchegericht

Modules pakket
Tijdregistratie
Met Tijdregistratie kunt u de urenverantwoording van werknemers per project invoeren. U kunt de uren vastleggen per werknemer incl. km-vergoeding en onkostendeclaraties. Na het verwerken van de uren worden de projecten doorbelast met instelbare opslagen. Ook indirecte uren zoals ziekte, ATV en vakantie worden in de weekstaat verantwoord zodat een volledigheidscontrole ontstaat op de contracturen van de werknemer. Op de saldokaart van de werknemer is zichtbaar wat zijn vakantie- en ATV-recht is.
InstallOffice PDA
Een PDA(Personal Digital Assistant) is een zakformaat computer. Speciaal voor buitendienst medewerkers zijn er nu robuuste apparaten op de markt gekomen met ingebouwde barcodescanner.
In InstallOffice worden deze toegepast als elektronische werkbon. Door het gebruik van de barcode scanner is het fout opschrijven of vertypen voorgoed verleden tijd. Doordat alles elektronisch is vastgelegd hoeft u 's avonds alleen nog maar de PDA uit te lezen en de facturen staan klaar om gefactureerd te worden.
Materieel
De module materieel realiseert een nauwkeurige materieelregistratie met als doel dekking, kostenbeheer, verplichte jaarlijkse keuringen, onderhoud, kwaliteitszorg, het voorkomen van vermissingen en dergelijke. De uitgebreide mogelijkheden voor gegevensinvoer maken het beheer, de materieeluitgifte en -behoefte, materieelverhuur, en doorbelasting door koop- en terugkoopregelingen eenvoudig realiseerbaar.
Service & Onderhoud
Met Service & Onderhoud heeft u een tool in handen om uw serviceafdeling optimaal te laten functioneren. U wordt door het systeem direct geinformeerd met de juiste actuele gegevens van de klant, de installatie en de historie. U kunt daardoor adequaat handelen bij een melding van een storing. De aansturing van uit te voeren preventief onderhoud vindt plaats via de werkplanning functie. Na het vastleggen van de gemaakte kosten kan de facturatie conform contractvoorwaarden automatisch geschieden.
Financieel
Deze module automatiseert alle facetten van de financiele administratie en verbetert uw inzicht in de financiele processen, zoals grootboek-administratie, debiteuren- en crediteuren-administratie. Door middel van een betaal advieslijst kunt u een bestand klaarzetten voor automatisch betalen met telebankieren. Ook incasso-opdrachten behoren tot de mogelijkheden. De BTW aangifte is direct printbaar vanuit het systeem. De vaste activa kan op meerdere manieren worden geherwaardeerd.
Project
Met Projectadministratie kunt u een project tijdens de uitvoering beheren en bewaken, waardoor u gemakkelijker inzicht in de voortgang en resultaten van het project krijgt.
De module is een onmisbare assistent voor iedere ondernemer tijdens de uitvoering van aangenomen- of regiewerken. Middels instelbare bewakingscodes definieert u zelf hoe gedetailleerd u het project wilt bewaken. Termijnschema’s zijn op basis van data, percentage gereed, punten en eenheden in te geven.
Barcode scanner
Efficient en nauwkeurig werken is belangrijker dan ooit. In de materiaal uitgifte- en retouren registratie is een barcodesysteem het ideale gereedschap om dit te realiseren. Daarnaast levert het een enorme tijdsbesparing op doordat het veel schrijf- en inboekwerk wegneemt. De magazijnstellingen worden voorzien van barcodestickers die met de portable handscanner kunnen worden gelezen. Middels het uitleesstation worden de gegevens automatisch op de juiste projecten en werkbonnen verwerkt.
Magazijn
De module Magazijn zorgt voor het voorraadbeheer van het hoofdmagazijn en eventueel submagazijnen. U bent verzekerd van een duidelijk inzicht in de magazijnuitgifte en -retouren.
Logistiek
Het onderdeel logistiek is bedoeld om de goederenstroom in de grip te houden. Vanuit een werkbegroting wordt een materiaal behoeftelijst samengesteld. Het is tevens mogelijk om ad-hoc materiaal behoeftelijsten te definieren voor regiewerken, deze worden gekoppeld aan een werkbon. De materiaalbehoefte leidt automatisch tot inkooporders voor een of meerdere leveranciers. Bij de leveranciers die de ICM standaard ondersteunen bestaat de mogelijkheid om deze inkooporders elektronisch te versturen.
Calculatie
InstallCalc is een geautomatiseerd calculatiesysteem dat uw efficientie verhoogt door het aantal calculatie-uren te reduceren. Het neemt de routinehandelingen over, maar laat de beslissingen in de handen van de calculator.
U heeft dus tijdens het calculeren voortdurend inzicht in de kengetallen van de begroting. U kunt bepaalde aspecten van een calculatie optimaliseren door een aantal scenario’s snel door te rekenen.
Relatiebeheer
Relatiebeheer biedt inzicht in klantgegevens die voor alle gebruikers opvraagbaar zijn. Bovendien hoeft u deze gegevens slechts eenmaal in te voeren, hetgeen een aanzienlijke tijdwinst oplevert.
Bij een relatie kunt u meerdere contactpersonen vastleggen met hun persoonlijke gegevens. Vanuit de relatie kan direct een MS Word sjabloon worden geselecteerd zodat een brief of fax direct kan worden aangemaakt met de juiste relatiegegevens. Ook koppelingen met internet en e-mail zijn aanwezig.
Artikelbeheer
Artikelbeheer maakt het mogelijk uitgebreide artikelbestanden aan te leggen, te onderhouden en als basis te gebruiken voor andere modules, zoals Calculatie, Project en Facturering. Artikelbeheer garandeert steeds de meest actuele prijzen en types. Via veelzijdige inleesmogelijkheden kunnen artikelgegevens van de meest gerenommeerde technische groothandels makkelijk geimporteerd worden en van uw eigen conditielijsten voorzien worden.
Facturering
Hiermee kunt u snel en eenvoudig facturen op stellen en verwerken. De module maakt automatisch kladfacturen aan van alle gereed gemelde werkbonnen en alle te factureren termijnen. Deze kladfacturen kunnen worden gewijzigd en leiden vervolgens tot een definitieve factuur, die direct in het verkoopboek van de financiele administratie wordt ingeboekt. Ook losse facturen aanmaken behoort tot de mogelijkheden. Instelbare factuurlay-outs bepalen hoe de factuurgegevens aan uw klant worden gepresenteerd

Profiel pakket
InstallOffice is de totaaloplossing die de steeds complexere administratieve, logistieke en organisatorische processen binnen uw bedrijf stroomlijnt. InstallOffice is speciaal ontwikkeld voor de installatiesector en is ontstaan vanuit diepgaande branchekennis; de dagelijkse praktijk van vele installateurs klinken erin door. InstallOffice is gebaseerd op de standaards die door de branche zelf zijn ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld ETIM.

InstallOffice bevordert gegevensuitwisseling en automatiseert uw gehele bedrijfsproces. Deze volledig geintegreerde oplossing maakt een moderne manier van bedrijfsvoering mogelijk en optimaliseert deelprocessen zoals calculatie, projectadministratie en financiele administratie. Dit verhoogt uw efficientie en uitvoerings-snelheid. InstallOffice is een 100% Windows oplossing wat het gebruikersgemak verhoogt en de leertijd verkort.


Onerzoeksbureau GBNED