Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Raadplegen pakketgegevens

Alle softwarepakketten > Raadplegen pakketgegevens

Datum bijgewerkt 01-03-2023
Pakket InfraOffice
Omschrijving Totaaloplossing voor de GWW-branche
Leverancier BouwInfosys BV
Detailinformatie leverancier...
Website InfraOffice
Prijsmodel Op aanvraag
Taal pakket NED
Waardering pakket Positief Negatief Geef als eerste uw mening over dit pakket...
 
Besturings systemen Microsoft Windows
Pakketsoorten - Boekhoudsoftware
- Projecten/werkorders > Calculatie software
- Materieelbeheer
- Projectenadministratie
Branches Bouw > Algemeen (bouw- en installatiebranche)
 
Voor bedrijfsgrootte  
Klein (MKB) (1-5 gebruikers)
Midden (MKB) (5-50 gebruikers)
Groot (>50 gebruikers)
Internationaal
 
Installatiemodel  
Lokaal uitleg
SAAS uitleg
Via terminal server uitleg
Webbased uitleg
 
Branchegericht

Modules pakket
Materieel
De module materieel realiseert een nauwkeurige materieelregistratie met als doel dekking, kostenbeheer, verplichte jaarlijkse keuringen, onderhoud, kwaliteitszorg, het voorkomen van vermissingen en dergelijke.
De uitgebreide mogelijkheden voor gegevensinvoer maken het beheer, de materieeluitgifte en –behoefte, materieelverhuur, en doorbelasting door koop- en terugkoopregelingen eenvoudig realiseerbaar.
BesteksAdministratie
Met GwwBesteksAdministratie heeft u een krachtige tool in handen om de registratie van de productie te verrichten en de termijnmotivering te produceren.
Het programma houdt volledig rekening met de administratieve voorwaarden zoals die in de Standaard 2000 zijn vastgelegd. Risicoregeling is hierbij optioneel. GwwBesteksAdministratie geeft u de kracht, de snelheid en de flexibiliteit om in de administratie zeer efficient en resultaatgericht te werken.
Voorcalculatie
GwwCalc is een zeer efficient calculatieprogramma waarmee u kostenramingen, directiebegrotingen en werkbegrotingen kunt maken. Dankzij referentie- en gegevensbestanden, zoals kostprijsgegevens van derden, kunt u snel en nauwkeurig zowel eenvoudige ramingen als zeer uitgebreide begrotingen opstellen. GwwCalc is een eenvoudig te bedienen Windows programma en door zijn flexibiliteit gemakkelijk naar uw persoonlijke wensen in te stellen.
CKR
Centrale kostenregistratie (CKR) is met name bedoeld voor bedrijven die overwegend in de regiesfeer werken. In de gww-branche worden veel werkzaam-heden uitgevoerd via werkorders. Zowel kleine klusjes als grote(re) projecten worden op deze manier afgehandeld. Het is met CKR mogelijk om vanuit een programma alle kostentypes Materiaal, Arbeid, Materieel, Onderaanneming en kosten (MAMOK) te boeken op een werkorder. Hierdoor wordt het mogelijk om een werkbon vanuit een scherm volledig af te werken.
Documentbeheer
Onder documentbeheer wordt verstaan het elektronisch registreren, archiveren en beheren van documenten bij zowel relaties als projecten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Windows verkenner. Met deze twee tools kunt u met enkele handelingen antwoord krijgen op vragen als:
Welke correspondentie is er gevoerd met een bepaalde relatie of over een bepaald project?
Wat is de status van een ontvangen document en wie heeft het in zijn/haar bezit?
Wat is de meest recente versie van een tekening?
Relatiebeheer
Relatiebeheer biedt inzicht in klantgegevens die voor alle gebruikers opvraagbaar zijn. Bovendien hoeft u deze gegevens slechts eenmaal in te voeren, hetgeen een aanzienlijke tijdwinst oplevert. Bij een relatie kunt u meerdere contactpersonen vastleggen met hun persoonlijke gegevens. Vanuit de relatie kan direct een MS Word sjabloon worden geselecteerd zodat een brief of fax direct kan worden aangemaakt met de juiste relatiegegevens. Ook koppelingen met internet en e-mail zijn aanwezig.
Facturering
De module Facturering zorgt ervoor dat u snel en eenvoudig facturen op kunt stellen en verwerken. De module maakt automatisch kladfacturen aan van alle gereed gemelde werkbonnen en alle te factureren termijnen. Deze kladfacturen kunnen worden gewijzigd en leiden vervolgens tot een definitieve factuur, die direct in het verkoopboek van de financiele administratie wordt ingeboekt. Instelbare factuurlay-outs bepalen hoe de factuurgegevens worden gepresenteerd aan uw klant.
Logistiek
Het onderdeel logistiek kan men onderverdelen in: materiaalbehoefte, inkoop, ontvangsten, voorraad en magazijn. Op deze manier wordt het gehele logistieke proces binnen het totale bedrijfs-proces door middel van een module geautomatiseerd.
Tijdregistratie
Met tijdregistratie kunt u de urenverantwoording van werknemers invoeren. U kunt de uren vast-leggen per werknemer inclusief km-vergoeding en onkosten declaraties. Na het verwerken van de uren worden projecten doorbelast met instelbare opslagen. Ook indirecte uren zoals ziekte, ATV en vakantie worden in de weekstaat verantwoord zodat een volledigheidscontrole ontstaat op de contracturen van de werknemer. Op de saldokaart van de werknemer is zichtbaar wat zijn huidige vakantie- en ATV-recht is.
Project
Met projectadministratie kunt u een project tijdens de uitvoering beheren en bewaken, waardoor u gemakkelijker inzicht in de voortgang en resultaten van het project krijgt.
De module is een onmisbare assistent voor iedere ondernemer tijdens de uitvoering van aangenomen of regiewerken. Door middel van instelbare bewakingscodes definieert u zelf hoe gedetailleerd u het project wilt bewaken.
Artikelbeheer
De module artikelbeheer maakt het mogelijk uitgebreide artikelbestanden (prijslijsten) aan te leggen, te onderhouden en als basis voor andere modules te gebruiken, zoals calculatie, werkbonnen, facturering en inkoop.
Artikelbeheer garandeert steeds de meest actuele prijzen en types. Via veelzijdige inleesopties (XML) kunnen artikelgegevens van de meest gerenommeerde technische groothandels makkelijk geimporteerd en van uw eigen conditielijsten voorzien worden.
Financieel
Deze module automatiseert alle facetten van de financiele administratie en verbetert uw inzicht in de financiele processen, zoals grootboekadministratie, debiteuren- en crediteurenadministratie. D.m.v. een betaaladvieslijst kunt u een bestand klaarzetten voor automatisch betalen met telebankieren. Ook incasso-opdrachten behoren tot de mogelijkheden. De BTW aangifte is direct printbaar vanuit het systeem. De vaste activa kan op meerdere manieren worden geherwaardeerd.

Profiel pakket
InfraOffice is een geintegreerd Windows Programma dat de aansturing van het gehele bedrijfsproces van de aannemer in de GWW-sector automatiseert. Het is ontwikkeld op basis van jarenlange expertise en brede kennis van de GwwSector. Het optimaliseert niet alleen deelprocessen als relatiebeheer, calculatie, werkvoorbereiding, besteksadministratie, inkoop, uitvoering, materiaalbeheer, projectbewaking, klantenwerk, financiele administratie en personeel, maar realiseert bovendien de integratie tussen alle onderdelen via een centrale database.
InfraOffice is opgebouwd uit een centraal programma van geintegreerde functionele modules en is aangevuld met programma's van KPD Automatisering te Oegstgeest nl. Calculatie (GwwCalc) en BesteksAdministratie.


Onerzoeksbureau GBNED