Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Raadplegen pakketgegevens

Alle softwarepakketten > Raadplegen pakketgegevens

KING Software

Datum bijgewerkt 25-12-2023
Pakket KING ERP, KING Handel en KING WMS
Omschrijving Financieel, handel, ERP en/of logistiek pakket voor MKB
Leverancier KING Software
Detailinformatie leverancier...
Website KING ERP, KING Handel en KING WMS
Prijsmodel
Taal pakket NED/ENG
Waardering pakket Positief Negatief Aantal stemmen [ 1 ] / Waardering gemiddeld [ 6.00 ]
Geef uw waardering over dit pakket...
 
Besturings systemen Microsoft Windows
Pakketsoorten - Boekhoudsoftware
- Projecten/werkorders > Calculatie software
- ERP-systemen
- Factureren
- Groothandelspakket
- Inkoopadministratie
- Ledenadministratie
- Logistieke softwaresystemen
- Magazijnbeheer (WMS)
- Onderhoud en service - Field Service software
- Point of sale (POS)
- Practice management software
- Projectenadministratie
- Projectmanagementsoftware
- Transporttoepassingen (incl. Track & Trace)
- Urenadministratie
- Verkoopadministratie
- Voorraad, artikel-, assortimentsbeheer
- Werkorderadministratie
Branches
Pakket getest door

Getest [ 30-04-2003 ] / Gecertificeerd: N
Door: Algemeen (voor diverse doeleinden)
Getest door Softwarepakketten.nl voor de rubriek Software op de testbank. Opvragen resultaat

Getest [ sep 2004 ] / Gecertificeerd: J [ 28-9-2004 ]
Door: BDO Nederland
Op grond van de door ons verrichte werkzaamheden zijn wij van oordeel dat Quadrant King MA, versie 5.30b voldoet aan redelijkerwijs te stellen eisen ten aanzien van de kwaliteitsaspecten betrouwbaarheid en continuiteit.

Getest [ november 2009 ] / Gecertificeerd: J [ 02-11-2009 ]
Door: BDO Nederland
Op grond van gedegen onderzoek is BDO van oordeel "dat King Logistiek versie 5.43a voldoet aan de redelijkerwijs te stellen eisen rondom betrouwbaarheid en continuiteit", aldus BDO in het onderzoeksrapport.

Getest [ 28-08-2002 ] / Gecertificeerd: J [ 18-10-2002 ]
Door: Samenwerkende RA en AA Accountants
Beoordeling door SRA(Samenwerkende Registeracc. en Acc.-Administratieconsulten).Beoordeling: Functionaliteit-Goed; Koppeling-Ruim voldoende; Gebruikersvriendelijkheid-Ruim voldoende; Stabiliteit-Zeer goed; Performance-Zeer goed; Eindcijfer 8

 
Voor bedrijfsgrootte  
Klein (MKB) (1-5 gebruikers)
Midden (MKB) (5-50 gebruikers)
Groot (>50 gebruikers)
Internationaal
 
Installatiemodel  
Lokaal uitleg
SAAS uitleg https://kingsoftware.nl/functies-king-erp-online-bundels/
Via terminal server uitleg
Webbased uitleg

Modules pakket
Levering
Levering met of zonder pakbon, voor of na de facturering. Toestaan van deelleveringen per order instelbaar.
Balans
Balans in volgorde van rekeningnummer of in variabele volgorde, balans in scontro-/staffelvorm. Balans op scherm, onderliggende boekingen zijn met een druk op de knop op te vragen! Balans in te zien en af te drukken incl. cijfers vorig boekjaar.
Jaarafsluiting
Werken in twee boekjaren tegelijk, beginbalans achteraf automatisch aanvullen met de na de jaarafsluiting gemaakte boekingen.
Factuurlayout
Factuur-layout vrij instelbaar, layout op te geven per taalcode voor inclusief en exclusief BTW. Optioneel ook per debiteur instelbaar.
Vertegenwoordigers
Standaard in Logistiek, optioneel in kleinere versies. I.c.m. omzetstatistieken ook omzet per vertegenwoordiger. Berekening provisie per vertegenwoordiger.
Verzamellijst
Verzamellijst of magazijn-picklist. Af te drukken vanuit King. Eventuele correcties op de lijst worden verwerkt in de verkooporder, waarna de order kan worden uitgeleverd.
Facturering
Directe facturering op basis van een order, of batch-facturering op basis van een reeks orders. Per order instelbaar of deelfacturering is toegestaan. Verzamelfacturen mogelijk. Eventueel direct verzenden via e-mail. Openstaande posten worden automatisch aangemaakt.
King Financieel
Boekhouden, digitale aangifte OB, telebankieren met Girotel, kostenplaatsen, kostendragers
Orderinvoer
In versie Factureren op basis van tarieven, vanaf Artikelen ook artikelen. Vanaf Logistiek backorders en reserveringen.
Boekingen
keuze tussen voorlopige en definitieve boekingen; beide soorten zijn opgenomen in de administratie. Automatische boekingen vast te leggen voor bijv. afschrijvingen, huur en andere vaste boekingen.
EDI-koppeling
verkooporder van de klant komt elektronisch binnen, klant ontvangt factuur ook elektronisch. Uitwisseling van de gegevens wordt verzorgd door koppelingstool van SinfoX, Rozis of een andere leverancier. Optie.
Artikelen
Standaard vanaf Artikelen. Met voorraad en twee magazijnen vanaf Logistiek. Optioneel zijn barcodes, meerdere magazijnen, partijen, serienummers, staffelprijzen, volgartikelen, afdrukken catalogus
Activa
Registratie van vaste activa, met volledige integratie met financiele administratie. Optie.
Mail
facturen, orderbevestigingen, proformanota's, pakbonnen, aanmaningen, bestelbrieven kunnen direct via e-mail worden verzonden. Per debiteur of crediteur is vast te leggen welk e-mailadres hierbij moet worden gebruikt. Per afdruk is te zien of het verzenden van de mail gelukt is, ook achteraf.
Productie
op basis van een recept kan een productie-order worden aangemaakt en verwerkt. De componenten worden van de voorraad afgeboekt, de eindproducten bijgeboekt. Uitval kan worden geregistreerd. Optie.
Samengestelde art.
een samengesteld artikel is een artikel dat uit andere artikelen bestaat. Samenstellen gebeurt op basis van een recept. Van een of meer componenten (artikelen) kan een eenheid van het eindproduct worden gemaakt. De componenten worden van de voorraad afgeboekt, het eindproduct wordt bijgeboekt. Het eindproduct heeft een eigen kostprijs en verkoopprijs. In de verkooporder neemt u het samengestelde artikel op, dus het samengestelde artikel wordt gereserveerd en van de voorraad afgeboekt. Optie
Budgettering
Jaar- en/of periodebudget per grootboekrekening, (sub)paragraaf of een rubriek van het rekeningschema, kostenplaats of kostendrager. Berekenen van budgetten op basis van gegevens vorig boekjaar.
Debiteur/Crediteur
Per debiteur, crediteur of andere relatie kunt u de gebruikelijke stamgegevens bijhouden; naam, vestigingsadres, corresp.adres, 1000 verzendadressen en contactpersonen of gezinsleden, financiele gegevens, onbeperkt aantal zelf te definieren vrije rubrieken, enz.
Importeren
Journaal, NAW-gegevens, orders, artikelen, grootboekrekeningen, kostenplaatsen en kostendragers, voorraadcorrecties, verzamellijsten in XML-formaat. Journaal, NAW-gegevens en artikelen in ASCII-formaat.
Ledenadministratie
Contributie-orders en -facturering voor verenigingen, voor het factureren van vaste bedragen; standaard vanaf King Factureren.
Omzetstatistieken
Omzet per debiteur, tarief en opbrengstgroep hebt omgezet, eventueel uitgesplitst naar periode. Vanaf versie Artikelen kan ook de artikelomzet worden bijgehouden. In combinatie met de optie Vertegenwoordigers wordt ook de omzet per vertegenwoordiger bijgehouden. De omzetgegevens kunnen ooko in een zelf te bepalen indeling worden weergegeven en afgedrukt.
Telebankieren
Inlezen elektronische rekeningoverzichten in King; aanmaken elektronische betalingsopdrachten vanuit King (ook buitenlandse opdrachten). In S en SF alleen met Girotel, vanaf SI alle grote banken.
Afdrukken
Afdrukken naar printer, op scherm of naar bestand in PDF-, HTML-, RTF-, Excel-, JPEG-, BMP- of GIF-formaat. Standaard in alle versies.
King Logistiek
Artikelen, voorraad, handmatige bestellingen, magazijnontvangsten, omzetstatistieken, vertegenwoordigers, voorraadcorrecties, prijsafspraken, prijslijsten, boekhouden, facturering, levering, verzamellijsten, backorders, digitale aangifte OB, budgettering, ledenadministratie, telebankieren, kostenplaatsen/kostendragers, factuurhistorie, uitleverhistorie, rechten per gebruiker
Valuta
Vreemde valuta's in alle King-versies, boekingen en orders in elke willekeurige valuta. Valutakoers instelbaar per periode.
Aanmaningen
Aanmaningen vanaf versie Factureren, layout vrij instelbaar.
Koppelingen
Uitgebreide import- en exportmogelijkheden. Zie bij Importeren en Exporteren. Met optie King Jobs kunnen imports en exports automatisch en buiten King om worden uitgevoerd, en kunnen XML-bestanden naar een ander formaat worden geconverteerd.
Magazijnontvangst
Registratie binnenkomende goederen tegen werkelijke inkoopprijs of vaste verrekenprijs. Bijbehorende bestelling wordt er automatisch bijgezocht. Administratieve verwerking van een magazijnontvangst kan op willekeurig moment plaatsvinden.
Relatiebeheer
Behalve debiteuren en crediteuren ook 1000 relatiebestanden zonder koppeling naar financiele administratie.
Prijsafspraken
Vastleggen van afwijkende prijzen voor een combinatie van artikel/opbrengstgroep en debiteur/debiteurgroep. Alleen korting (bedrag of percentage) of ook prijs. Prijsafspraken artikel/debiteur ook te muteren bij orderinvoer. Standaard in versie Logistiek, optioneel voor versie Artikelen. Staffelprijzen optioneel.
Kostendragers
Boeken op kostendragerrekening. Optioneel verbijzonderen van bedragen/aantallen naar kostendrager. Optioneel opgave kostendrager bij orderinvoer (dossierfacturering).
Kostenplaatsen
Boeken op kostenplaatsrekening. Optioneel verbijzonderen van bedragen/aantallen naar kostenplaats. Optioneel opgave kostenplaats bij orderinvoer (dossierfacturering).
Logistiek
Artikelen (vanaf versie Artikelen), voorraad (vanaf versie Logistiek), 2 magazijnen, locaties per magazijn, bestellingen, magazijnontvangsten, voorraadcorrecties. Optioneel: partijen, serienummers, meerdere magazijnen, directe inkoop.
Multi-user
King is ook als multi-user-programma leverbaar. Multi-user-versies zijn leverbaar voor 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50 of meer gebruikers.
Digitale aangifte
Digitale aangifte OB standaard in alle King-versies; digitale aangifte ICP optioneel.
Point of Sale (POS)
PC werkt als kassa, die direct is gekoppeld aan uw financiele administratie. De PC kan worden voorzien van een klantendisplay, een kassalade, een bonnenprinter, en eventueel een barcodescanner. Optie.
Factuurhistorie
Afgedrukte facturen blijven bewaard, zodat ze achteraf zijn in te zien en opnieuw af te drukken.
Aangifte ICP
Digitale aangifte ICP direct vanuit King, ondertekening met PIN-code of certificaat; afdruk netto-omzet per BTW-nummer, afdruk netto-omzet per debiteur per BTW-rekening. Optie.
Serienummers
Serienummer bijhouden van inkomende en/of uitgaande goederen. Per serienummer wordt bijgehouden of het op voorraad is. Per artikel instelbaar of serienummers van toepassing zijn. Inclusief garantietermijn. Optie.
Partijenregistratie
Partijregistratie van binnenkomende en uitgaande artikelen, eventueel met aparte kostprijs en verkoopprijs, THT-datum, enz. Per artikel instelbaar of partijregistratie van toepassing is. Optie.
Barcodes
Barcodes afdrukken van uw debiteuren, crediteuren, relaties en artikelen. De volgende barcode-types worden ondersteund: UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, Code 128, Code 39, PostNet, FIM, Codabar en MSI. De afdrukstand, de streepbreedte en de eventuele toevoegcode zijn instelbaar. Optie.
Layouts
Instelbaar met uitgebreide editor RB Pro. In de standaardversies zijn instelbaar: NAW-lijsten, etiketten, bestelbrieven, factuur, pakbon, orderbevestiging, proformanota. Optioneel zijn bijna alle lijsten instelbaar.
Bestellingen
Afdrukken besteladvies o.b.v. minimumvoorraad en werkelijke voorraad, handmatig invoeren bestellingen, bijhouden ontvangen aantallen bij magazijnonvangst. Handmatige bestellingen standaard in Logistiek. Opties: Automatisch aanmaken bestellingen, Directe inkoop, Meerdere leveranciers per artikel.
Exporteren
Standaard: BTW-codes, valuta's, balans, grootboekrekeningen, stamgegevens debiteuren/crediteuren, journaal, dagboeken, openstaande posten, artikelen, voorraadmutaties en voorraadaantallen. In diverse bestandsformaten. Optioneel: export naar XML, exporteren voorlopige boekingsgangen.
Artikelinfo
Overzicht van uw assortiment, compleet met verkoopprijzen en voorraadgegevens. Tevens kunt u per artikel twee afbeeldingen bijhouden en weergeven. Standaard in versie Logistiek, optie voor versie Artikelen.
King Online
De complete functionaliteit van King beschikbaar als internet-toepassing. Dus King staat dan niet meer lokaal op uw PC. Uw administratie is overal en altijd beschikbaar. U en (eventueel) uw accountant kunnen vanaf elke PC met internet-verbinding de King-administratie(s) raagplegen en muteren. King en uw administratie draaien in de zwaar beveiligde bunkers van RDC Datacentrum te Amsterdam. De backup van uw administratie en de update van King worden automatisch verzorgd.
Uren
snel gemaakte uren en overige kosten invoeren. De uren boekt u in King op een project. Elke client heeft een eigen project. Zowel regieprojecten als termijnprojecten zijn mogelijk, en combinaties daarvan. Termijnprojecten zijn projecten die tegen een vaste aanneemsom worden uitgevoerd en in vooraf vastgestelde termijnen worden gefactureerd. Regieprojecten worden gefactureerd op basis van nacalculatie. Optie.
Projecten
snel voorcalculatie en prijsopgave maken, en per project de verbruikte artikelen, de gemaakte uren en overige kosten bijhouden. Zowel regieprojecten als termijnprojecten mogelijk. Termijnprojecten zijn projecten die tegen een vaste aanneemsom worden uitgevoerd en in vooraf vastgestelde termijnen worden gefactureerd. Regieprojecten worden gefactureerd op basis van nacalculatie. Optie.
CBS-IRIS
Exporteren van aangiftegegevens vanuit King, direct in te lezen in CBS-IRIS. Optie.
Magazijnen
Vanaf versie Logistiek twee magazijnen, optioneel onbeperkt. Voorraad bij te houden per magazijn. Per magazijn voorraad per locatie bij te houden (optioneel voorraad op meerdere locaties per magazijn).
Rechten
Per gebruiker tot in detail instelbaar welke functies/informatie in te zien of te muteren zijn. Optie.
King Factureren
Boekhouden, facturering, relatiebeheer, digitale aangifte OB, budgettering, ledenadministratie, telebankieren, kostenplaatsen/kostendragers.
Automatische incasso
Op basis van de openstaande posten van de debiteuren incasso-opdrachten aanmaken, deze waar nodig aanpassen en vervolgens versturen naar uw bank. De incasso-opdrachten kunnen automatisch worden verwerkt in uw financiele administratie. Optie.

Dossierfacturering
Per order en per orderregel kunt u een dossiernummer (kostenplaats en/of kostendrager) opgeven. Optie.
Audit-file XML
Exporteren audit-file in XML-formaat 2.0 op basis van gegevens in King (standaard in alle King-versies).
Historische OSP
Achteraf overzicht afdrukken van de openstaande posten, zoals die op een bepaalde datum in uw administratie voorkwamen. Daarnaast kunt u een betalings- en overschrijdingsanalyse van uw debiteuren afdrukken.
Aangifte OB
Digitale aangifte OB direct vanuit King, ondertekening met PIN-code of certificaat; aanvraag certificaat vanuit King; import/export certificaat. Standaard in alle King-versies
Gespreksnotities
Vastleggen van gespreksnotities (inclusief datum, tijd, persoon met wie u gesproken hebt, enz.) en eventueel van de daaruit voortvloeiende taken (compleet met prioriteit, status, enz.). Taken zijn te importeren en te exporteren. Optie.
Uitleverhistorie
Opslaan van afgedrukte pakbonnen, zodat die achteraf zijn in te zien en opnieuw af te drukken. Optie.
King Artikelen
Artikelen zonder voorraad, boekhouden, relatiebeheer, facturering, digitale aangifte OB, budgettering, ledenadministratie, telebankieren, kostenplaatsen/kostendragers.
Inkoopcombinatie
Per debiteur is aan te geven of deze behoort tot een inkoopcombinatie. Zo ja, dan kan worden ingesteld welke debiteur de factuur moet krijgen, op welke debiteur de omzet moet worden geboekt en welke prijsafspraken van toepassing zijn: die van de debiteur of die van de inkoopcombinatie. Orders zijn te verzamelen per inkoopcombinatie.
Webwinkel
King-artikelenbestand gekoppeld aan een webshop. Klanten kunnen via deze webshop orders plaatsen, die als openstaande orders worden ingelezen in King. In King kunt u aangeven welke artikelen op het web gezet moeten worden en welke klanten via de webwinkel mogen bestellen. De webshop is eenvoudig te integreren in uw huidige website. Optie.
King Huren
King Offline op huurbasis. Het huurcontract wordt afgesloten voor twaalf maanden. De opzegtermijn is twee maanden. Het contract zal jaarlijks met twaalf maanden worden verlengd, tenzij het contract tijdig is opgezegd.
Exploitatie-overz.
Het exploitatie-overzicht toont de resultaten per opbrengstgroep, waarbij de opbrengst, de kostprijs en de behaalde marge per opbrengstgroep worden afgedrukt. Maar aangezien de indeling geheel vrij instelbaar is, kunnen er ook andere overzichten mee worden geproduceerd.
Koppelingen-toolkit
Deze optie bevat de XML-koppelingen en de inleesopties, exclusief Koppeling projectgegevens.
Directe inkoop
Koppeling tussen verkooporder en bestelling / magazijnontvangst; directe levering. Optie.
Autokosten
registratie van kosten per voertuig, met koppeling naar financiele administratie en naar activamodule.
Outlook-koppeling
Outlook-koppeling standaard in alle versies. Ondersteunt Outlook 2003 of hoger.

Profiel pakket
KING Software is hét business platform voor ERP, accountancy, handel, productie en zakelijke dienstverlening in het midden- en kleinbedrijf. Wij zorgen ervoor dat ondernemers zich kunnen richten op wat echt belangrijk is: ondernemen. Door onze jarenlange kennis en ervaring begrijpen wij als geen ander het belang van efficiënt werken. Ieder bedrijf is anders en daarom gaan wij graag persoonlijk in gesprek met onze klanten, zodat wij samen kunnen kijken naar de juiste oplossing voor jouw bedrijf.
Een greep uit de mogelijkheden: • boekhouden, met journaal, dagboeken en grootboek, balans, voorlopige en definitieve boekingen, debiteuren, crediteuren, openstaande posten , aanmaningen, vreemde valuta’s, budgettering,kostenplaatsen / kostendragers, BTW-aangifte en telebankieren;• facturering, met orderinvoer, tarieven, kortingen, afdrukken facturenmet instelbare factuur-layout, verzenden facturen via mail;• logistiek, met artikelen, bestellingen, verkoopeenheden, partijen en productie.


Onerzoeksbureau GBNED