Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Raadplegen pakketgegevens

Alle softwarepakketten > Raadplegen pakketgegevens

Caseware intern. Inc.

Datum bijgewerkt 19-12-2023
Pakket AuditCase
Omschrijving Elektronisch dossier, CRM en integratie MS/Office
Leverancier Caseware intern. Inc.
Detailinformatie leverancier...
Website AuditCase
Prijsmodel Op aanvraag
Taal pakket NED
Waardering pakket Positief Negatief Geef als eerste uw mening over dit pakket...
 
Besturings systemen LINUX
Macintosh os
IBM OS400
Unix (algemeen)
Microsoft Windows
Pakketsoorten - Document- / informatiemngt (DIS)
- Digitaal dossierbeheer
- Practice management software
- Relatiebeheer (CRM)
Branches - Accountants- en adm.kantoren
 
Voor bedrijfsgrootte  
Klein (MKB) (1-5 gebruikers)
Midden (MKB) (5-50 gebruikers)
Groot (>50 gebruikers)
Internationaal
 
Installatiemodel  
Lokaal uitleg
SAAS uitleg
Via terminal server uitleg
Webbased uitleg
 
Branchegericht

Modules pakket
Inkomende post
Registreer al uw inkomende post (desgewenst ondersteunt met scanning van de documenten).

Door gebruik te maken van een werkstroom kan de post worden aangeboden aan eerste en tweede lezers.
CaseWare koppeling
Sla uw CaseWare (AuditAgent)dossiers op in uw AuditCase dossier. Uw hebt dus altijd de het CaseWare dossier bij u als u naar de klant toegaat. Door de check-in en check-out funtionaliteit is tevens gegarandeerd dat niet iemand anders gelijktijdig uw dossier wijzigd (waardoor mogelijk gegevens verloren gaan), terwijl het dossier toch (beveiligd) inzichtelijk blijft voor andere medewerkers.
Relatiebeheer
Leg al uw klant, relaties, particulieren en contactpersonen vast met voor accountants relevante informatie.
Registreer het 'netwerk' van uw klanten met de relaties van die klanten met het relevante onderwerp.
Door registratie van uw medewerkers in combinatie met uw klanten, weet u altijd over welke onderwerpen uw medewerkers contacten hebben met uw klanten.
Klant dossiers
Altijd uw klantgegevens bij u!
Alle correspondentie met en van uw klanten op een correcte manier opgeslagen in het klant dossier.
De indeling van het dossier is in te richten op die welke gebruikelijk is in uw kantoor.
De flexibiliteit voldoet aan alle wensen die een accountant heeft m.b.t. dossieropbouw.
Het opslaan van MS Office documenten is vanzelfsprekend geen probleem. Ook is het mogelijk om AuditAgent dossiers op te slaan en te beheren met check-in en check-out functionaliteit.
Medewerkerbeheer
Het registreren van uw medewerkergegevens en alle relevante informatie rond dienstbetrekkingen, salarissen, tarieven, beoordelingen etc.
Uitgaande post
Maak post aan voor uw klanten, relaties, contactpersonen met MS Office. Gebruik hierbij de in de relatie module bekende gegevens.
Door gebruik te maken van een controle werkstroom toegesneden op de praktijk van een accountant is altijd een correcte en gecontroleerde correspondentie met uw klanten en relaties gegarandeerd.
Deze controle geldt voor zowel 'papieren' post, als faxen als e-mails!!
Reactiebewaking
Voor het completeren van een dossierstuk is vaak informatie van derden nodig. Doorgaans is het wenselijk te bewaken of deze informatie daadwerkelijk wordt aangeleverd.
De reactiebewakingsmodule presenteert op een overzichtelijke manier per klant, per relatie en per medewerker welke dossierstukken wachten op externe informatie. Hierdoor is het niet nodig keer op keer al uw dossiers na te pluizen welke informatie u al gehad had moeten hebben.
Vakantieregistratie
Op basis van uw geregistreerde uren met de urenregistratie module en de bij de medewerker vastgelegde vakantiegerelateerde gegevens creeerd u voor uw medewerker een automatisch inzicht zijn zijn vakantiedagen opbouw.
Office koppeling
Voor het uitwisselen van gegevens tussen uw relatiebeheer module en uw tekstverwerker en spreadsheet is een additioneel product opgenomen in de office koppeling.
Hiermee wordt het mogelijk gegevens eenvoudig uit de relatiebeheer module mee te nemen naar uw correspondentiestuk, maar ook om aangepaste gegevens zoals een referentienummer of een onderwerp mee terug te nemen naar uw uitgaande post module. In de uitgaande post module is dan ook een overzicht mogelijk op b.v. het referentienummer.
Diverse koppelingen
Met meerdere pakketten zijn koppelingen beschikbaar voor het uitwisselen van gegevens naar bijvoorbeeld declaratiepakketten (o.a. Innolan Alure 2000, AuditTime, Facts21).
Maar ook voor pakketten in andere disciplines zijn koppelingen beschikbaar. Neem hierover contact op met Change to Comm voor meer en gedetailleerde informatie.
Urenregistratie
Registreer decentraal over alle vestigingen uw uren op basis van uw opdrachten.
Biedt vervolgens de uren op een overzichtelijke en gestructureerde manier aan ter controle door een tot controle en goedkeuring geautoriseerd persoon.
Na goedkeuring kunnen de uren worden geexporteerd naar een extern declaratie/facturatie pakket waarin de voor accountantsspecifieke zaken zijn opgenomen.
Opdrachtenbeheer
Alle werkzaamheden worden gedaan op een opdracht. De resultaten van deze werkzaamheden worden gekoppeld aan zo een opdracht. Dit geldt zowel voor de uren die u maakt voor uw klant, maar ook voor de producten (documenten) die u maakt via de uitgaande post.

Profiel pakket
AuditCase is het elektronisch klantdossier, bestaande uit onder meer:
- het digitale dossier per klant;
- accountantsspecifiek relatiebeheer;
- vaste routing van inkomende en uitgaande post door middel van goedkeuringen (via e-mail);
- koppeling met andere (branchespecifieke) applicaties, zoals rapportgenerator, urenmodule en de Microsoft Office producten;
- taken- en procesregistratie en voortgangsbewaking.

Onze producten worden gebruikt door middelgrote tot grote vooraanstaande accountantskantoren in heel Nederland.


Onerzoeksbureau GBNED