Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Raadplegen pakketgegevens

Alle softwarepakketten > Raadplegen pakketgegevens

Easylon Loon & Salaris

Datum bijgewerkt 21-03-2023
Pakket Easylon/ELSA
Omschrijving Compleet salarisprogramma met HRM module
Leverancier Easylon Loon & Salaris
Detailinformatie leverancier...
Website Easylon/ELSA
Prijsmodel Modulair
Taal pakket NL
Waardering pakket Positief Negatief Geef als eerste uw mening over dit pakket...
 
Besturings systemen Apache webserver
Microsoft Windows
Pakketsoorten - Loon- en salarissoftware
- Personeelsadministratie (HRM)
Branches
 
Voor bedrijfsgrootte  
Klein (MKB) (1-5 gebruikers)
Midden (MKB) (5-50 gebruikers)
Groot (>50 gebruikers)
Internationaal
 
Installatiemodel  
Lokaal uitleg
SAAS uitleg
Via terminal server uitleg
Webbased uitleg

Modules pakket
bedrijven onbeperkt
In het basispakket kunnen maximaal 5 bedrijven verloond worden. Dit is met deze module uit te breiden tot 999999 bedrijven.
Personeelsinformatiemodule
Mogelijkheid tot creëren van eigen velden. Bewaking Poortwachter, koppeling externe documenten, verlofregistratie, rapportgenerator.
Looninvoer
Voor het snel invoeren van mutaties Inclusief collectief wijzigen vaste gegevens en standenregister.
Autorisatie
Toekennen van gebruiksrechten aan de programmatuur. Multi-user gebruik mogelijk.
Afdelingen/Leningen
Met de module afdelingen- en leningenadministratie is het mogelijk werknemers naar afdelingen door te verdelen. Een werknemer kan naar maximaal 10 afdelingen worden doorverdeeld. Ook is het mogelijk een lening te administreren. U geeft op het bedrag dat geleend is en het bedrag dat de werknemer per tijdvak terug moet betalen. Het programma stopt automatisch als de lening afgelost is.
Import uren
importeren van gegevens vanuit Excel en/of tijdregistratiesystemen door middel van csv of xml bestanden.
Exp journaalposten
Het digitaal exporteren van journaalposten ten behoeve van de financiele administratie. Bijvoorbeeld Unit4, Exact, Accountview, Snelstart, Sap enz.
Administratiemodule
Handige tools voor administratiekantoren. waaronder collectief verwerken bedrijven, collectief printen van overzichten enz.
uitwisselingsmodule
Klanten van administratiekantoren kunnen zelf mutaties invoeren en eventueel zelf hun overzichten printen.
Pensioenaangifte
pensioenaangifte naar Syntrus Achmea. (detailhandel, uitzendburo's)
Bouwmodule
OLP/TSF systeem voor bouwbedrijven. digitale aangiftes naar Cordares
Schoonmaakmodule
OLP systeem t.b.v. schoonmaakbedrijven. Digitale aangiftes naar Cordares.
Schildersmodule
PRIS Systeem t.b.v. het schildersbedrijf. Aangiftes kunnen direct digitaal verstuurd worden naar A&O.
Prinsmodule
Prins systeem t.b.v. de collandbedrijven.

Profiel pakket
Complete software voor de loon- en salarisadministratie (ook wel genoemd salarissoftware, loonadministratie, verlonen, loon, loonsoftware etc.)
De ELSA programmatuur is geschikt voor alle bedrijfstakken. De programmatuur kenmerkt zich door een onwaarschijnlijke flexibiliteit met een ongekend gebruikersgemak. Salarissoftware en loon
Neem contact op met Easylon voor een (geheel vrijblijvende) demonstratie bij u op kantoor.


Onerzoeksbureau GBNED