Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Raadplegen pakketgegevens

Alle softwarepakketten > Raadplegen pakketgegevens

Datum bijgewerkt 01-03-2023
Pakket BouwWorks
Omschrijving
Leverancier BouwInfosys BV
Detailinformatie leverancier...
Website BouwWorks
Prijsmodel Op aanvraag
Taal pakket NED
Waardering pakket Positief Negatief Geef als eerste uw mening over dit pakket...
 
Besturings systemen Microsoft Windows
Pakketsoorten - Boekhoudsoftware
- Projecten/werkorders > Calculatie software
- Materieelbeheer
- Projectenadministratie
Branches Bouw > Algemeen (bouw- en installatiebranche)
 
Voor bedrijfsgrootte  
Klein (MKB) (1-5 gebruikers)
Midden (MKB) (5-50 gebruikers)
Groot (>50 gebruikers)
Internationaal
 
Installatiemodel  
Lokaal uitleg
SAAS uitleg
Via terminal server uitleg
Webbased uitleg
 
Branchegericht

Modules pakket
Documentbeheer
Alle inkomende en uitgaande documenten kunnen in BouwWorks worden opgeslagen.
De integratie met MS-Office zorgt ervoor, dat een brief, fax, of offerte opgesteld met BouwWorks, automatisch het document in het juiste dossier opslaat. Inkomende post wordt gescand en als pdf aan de juiste werkorder, relatie of personeelslid gekoppeld.
Inkoop
Inkoopcontracten opstellen en bewaken wordt heel eenvoudig. De in de module 'Prijsaanvragen' ontvangen aanbiedingen zijn door de werkvoorbereider weer op te vragen. Na de onderhandelingen kunnen de aanbiedingen eenvoudig worden omgezet tot een inkoopcontract middels Word-sjablonen.
Bouwplaats autom.
Maak de uitvoerder gebruiker van BouwWorks via het Internet!
Alle in BouwWorks ontwikkelde schermen zijn eenvoudig om te zetten naar internet pagina’s. Op deze manier maken wij uw uitvoerders en projectleiders integrale gebruikers van uw bedrijfsoplossing. Voorbeelden die kunnen worden ontsloten zijn: het aanvragen van materieel (zie voorbeeld scherm), invoeren van uren, opvragen van urenbewakingsoverzichten en het inzicht verschaffen in inkoopcontracten.
Materieel
Het gebruik van BouwWorks materieel geeft uw materieelbeheerder precies inzicht in waar het materieel zich bevindt, wanneer het gekeurd moet worden en belast uw projecten met door u vastgestelde tarieven. Zaken als verhuur, koop, terugkoop en verbruik zijn standaardfuncties. Door eenvoudig elke verplaatsing te registreren krijgt u inzicht in waar het materieel zich bevindt, en aan het einde van een project wat er wordt vermist. Hierdoor heeft u beter grip op uw kostbare materieel.
Financiële Adm.
Deze module automatiseert alle facetten van de financiele administratie en verbetert uw inzicht in de financiele processen, zoals grootboekadministratie, debiteuren- en crediteurenadministratie.
De financiele module bevat alle gangbare functionaliteit voor een financiele administratie, inclusief rekening-courant voor interne verrekening tussen gelieerde bedrijven, kostenadministratie, automatisch betalen en activa.
Facturering
Met Facturering kunt u snel en eenvoudig facturen opstellen en verwerken. De module maakt automatisch kladfacturen aan van alle gereed gemelde werkbonnen en alle te factureren termijnen. Deze kladfacturen kunnen worden gewijzigd, totdat ze zijn omgezet tot definitieve facturen, die direct in het verkoopboek van de financiele administratie zijn ingeboekt en verwerkt. Ook losse facturen aanmaken behoort tot de mogelijkheden.
Tijdregistratie
Met Tijdregistratie kunt u de urenverantwoording van werknemers per project invoeren. U kunt de uren vastleggen per werknemer, incl.km-vergoeding en onkostendeclaraties. Na het verwerken van de uren worden de projecten doorbelast met instelbare opslagen. Ook indirecte uren, zoals ziekte, ATV en vakantie worden in de weekstaat verantwoord, zodat een volledigheidscontrole ontstaat op de contracturen van de werknemer. Op de saldokaart van de werknemer is zichtbaar wat zijn huidige vakantie recht is
Personeelsinformatie
Met BouwWorks HRM kunt u loopbaan, opleidingen, persoonlijke documenten overzichtelijk en veilig opbergen. Vanuit ISO, VCA en ARBO wordt u geconfronteerd met een groot aantal gegevens betreffende uw personeel, dat vastgelegd en actueel gehouden moet worden.
BouwWorks genereert tevens een overzichtelijk opleidingsplan en signaleert indien medewerkers bijv. naar een herhalingscursus moeten of dat de geldigheid van een kopie van een paspoort verloopt.
Prijsaanvragen
De prijsaanvraag module bespaart uw calculator veel tijd.
Door het gebruik van BouwWorks is het aanvragen van prijzen een eenvoudige klus geworden. Door uit het organisatiebestand de leveranciers en onderaannemers te koppelen aan inkoopacties, genereert BouwWorks aanvraagbrieven en kopielijsten van de bijbehorende bijlagen. Overzichtelijk krijgt u inzicht in de status en prijsspiegels van alle aanvragen, zodat u, vlak voor de aanbesteding, niet voor verrassingen komt te staan.
Projectbewaking
Snel inzicht in de plussen en minnen.
Projectbewaking geeft inzicht in de huidige stand van het werk en de prognoses. De informatie van alle disciplines uit het bedrijf komen hier bijeen, zoals: werkbegroting met meerwerk en omboekingen, inkoopcontracten, de urenverantwoording van de loonadministratie, de inkoopfacturen van de boekhouding, de interne doorbelasting van de materieeldienst, de projectvoortgang van de uitvoering en de prognoses van de projectleider.
Calculatie
Als lid van het Forum Systeemhuizen Bouw ondersteunt BouwWorks het calculatie uitwisselformaat van het Forum (CUF).
Zodra een werk is aangenomen wordt de begroting, compleet met alle detailregels, in BouwWorks ingelezen, zodat deze kan worden gebruikt voor inkoop en bewaking.
Voorraadbeheer
Voorraadbeheer van zowel gebruiks- als verbruiksartikelen is een essentieel onderdeel voor een goede werkorder- en projectadministratie. Met de logistieke oplossing kunnen voorraden worden beheerd van materiaal en materieel. Daarbij kunnen de middelen worden verkocht en/of verhuurd.
Relatiebeheer
Relatiebeheer biedt inzicht in klantgegevens die voor alle gebruikers opvraagbaar zijn. U hoeft deze gegevens slechts eenmaal in te voeren.
Bij een relatie kunt u meerdere contactpersonen vastleggen met hun persoonlijke gegevens. Vanuit de relatie kan direct een MS Word sjabloon worden geselecteerd zodat een brief of fax direct kan worden aangemaakt met de juiste relatiegegevens.
Werkorderadm.
De werkorder wordt zowel in regie als voor aangenomen klussen gebruikt. Er kan gewerkt worden met vaste eenheidsprijzen die per debiteur zijn vastgelegd, bijvoorbeeld voor mutatie-onderhoud van een woningbouwvereniging, termijnen of regieregels op basis van bestede uren en materiaal.
Er is veel aandacht besteed om grote hoeveelheden werkorders, waarbij planning en snel afrekenen van belang zijn, snel te kunnen verwerken.
Vanuit de werkorder is het mogelijk uw onderaannemers aan te sturen.
Meer- en minderwerk
Meer omzet met hetzelfde project.
De ‘Meer- en Minderwerk’module zorgt voor een eenvoudige administratie van gevraagde, aangeboden, opgedragen en gerealiseerde meer- en minderwerken, binnen projecten en werkorders. Tevens is het mogelijk aanvullende termijnen te declareren en aanvullende opdrachten aan betrokken onderaannemers op te stellen.
Middelenbeheer
Middelenbeheer maakt het mogelijk uitgebreide middelenbestanden aan te leggen, te onderhouden en als basis te gebruiken voor andere modules, zoals Calculatie, Project en Facturering.
Middelenbeheer garandeert steeds de meest actuele prijzen en types.
Via veelzijdige inleesmogelijkheden kunnen van leveranciers artikelgegevens van de meest gerenommeerde technische groothandels makkelijk geimporteerd worden en van uw eigen conditielijsten voorzien worden.
Werkbegroting
Een goede werkbegroting vergemakkelijkt het proces van inkoop en kostenbewaking.
BouwWorks bevat diverse handigheden om te zorgen dat het onderhouden van de werkbegroting weinig tijd kost. Zowel wat betreft afcoderen t.b.v. bewaking en inkoop, als het verwerken van meerwerk en het maken van omboekingen t.b.v. uitbestedingen

Profiel pakket
BouwWorks biedt u een oplossing voor uw gehele bedrijf. Alle kantoorfuncties, inclusief de financiele administratie, worden met dit volledig op Windows gebaseerde pakket ondersteund. BouwWorks is daarmee de onmisbare ruggengraat van elk bouwbedrijf, groot of klein. Dankzij de geintegreerde oplossing kunnen de afdelingen in uw bedrijf onderling snel gegevens uitwisselen. Eenmaal ingevoerde gegevens kunnen tijdens het hele bedrijfsproces worden gebruikt, wat veel dubbel werk en onnodig tijdverlies bespaart.
BouwWorks is speciaal ontwikkeld voor de bouwsector en is ontstaan vanuit diepgaande branchekennis: de dagelijkse praktijd van vele bouwbedrijven klinkt erin door.


Onerzoeksbureau GBNED