Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Raadplegen pakketgegevens

Alle softwarepakketten > Raadplegen pakketgegevens

Datum bijgewerkt 19-12-2023
Pakket d-basics
Omschrijving Verzamelen analyseren & verspreiden van informatie
Leverancier d-basics bv
Detailinformatie leverancier...
Website d-basics
Prijsmodel
Taal pakket NED
Waardering pakket Positief Negatief Geef als eerste uw mening over dit pakket...
 
Besturings systemen Microsoft Windows
Pakketsoorten - Creditmanagement (debiteurenbeheer)
- Open banking en Payment management (PMS)
Branches Dienstverlening financieel > Algemeen
- Accountants- en adm.kantoren
 
Voor bedrijfsgrootte  
Klein (MKB) (1-5 gebruikers)
Midden (MKB) (5-50 gebruikers)
Groot (>50 gebruikers)
Internationaal
 
Installatiemodel  
Lokaal uitleg
SAAS uitleg
Via terminal server uitleg
Webbased uitleg
 
Branchegericht

Modules pakket
Facturatie
De module Facturatie biedt een kant en klare oplossing voor het automatiseren van het facturatie proces.
Hiertoe biedt de module de volgende functionaliteit
D/C analyse
Is gericht op het inzichtelijk maken van de debiteuren- en crediteurenportefeuille. Duidelijke overzichten geven - per factuur, bedrijf of de gehele portefeuille - inzicht in de openstaande saldi en de (gemiddelde) ouderdom. Deze informatie kan zodanig worden gefilterd en gesorteerd dat op eenvoudige wijze een overzicht wordt verkregen van de posten die extra aandacht vragen.
QuickScan
De module QuickScan is gericht op het snel verschaffen van inzicht in het presteren van een onderneming. Hiertoe wordt een trendmatige analyse van het presteren gedurende de afgelopen vijf jaar gecombineerd met gedetailleerde overzichten van de actuele situatie.
Uitgangspunt van de QuickScan bedrijfsanalyse is een periodiek overzicht waarin het verloop van de balans, de resultatenrekening en een aantal automatische berekende ratio’s gedurende de afgelopen 13 periodes wordt gegeven.
Trends
De module Trends vertaalt in een handomdraai de uit het boekhoudpakket geimporteerde grootboekmutaties in grafieken die de trend gedurende de afgelopen vijf jaar weergeven.
Hierbij worden de gegevens automatisch verdicht volgens het rekeningschema zoals gebruikt in het boekhoudpakket.


Profiel pakket
d-basics is een programma voor het automatisch verzamelen, analyseren en versturen van financiele informatie.

Verzamelen

d-basics verzamelt informatie volledig automatisch. Hiertoe is in het pakket een groot aantal interfaces opgenomen waarlangs actuele gegevens middels ‘een druk op de knop’ vanuit het boekhoudpakket kunnen worden geimporteerd.

Analyseren

d-basics kan worden uitgebreid met modules die zijn gericht op het verschaffen van inzicht in het presteren van een onderneming of het automatiseren van bewerkelijke administratieve processen.

Versturen

De door d-basics verzamelde gegevens kunnen in verschillende standaard formaten worden geexporteerd. Deze exportbestanden kunnen automatisch worden verstuurd naar externe partijen als factormaatschappijen, banken, credit managers, de belastingdienst etc.


Onerzoeksbureau GBNED