Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Raadplegen pakketgegevens

Alle softwarepakketten > Raadplegen pakketgegevens

Datum bijgewerkt 01-01-2023
Pakket FMIS
Omschrijving Wij bieden u een eenvoudig, standaard en compleet Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) dat volledig in de cloud draait, waar u ook bent.
Leverancier Facilitor B.V.
Detailinformatie leverancier...
Website FMIS
Prijsmodel Op aanvraag
Taal pakket NL/EN/DE/FR/SE/NO
Waardering pakket Positief Negatief Geef als eerste uw mening over dit pakket...
 
Besturings systemen Android
Browser (webbased)
Macintosh os
Microsoft Windows
Pakketsoorten - E-Procurement en P2P-software
- Facility management
- Onroerend goed administratiesoftware
- Onderhoud en service - Field Service software
- Planning software
- Relatiebeheer (CRM)
- Reservering software
- Wagenparkbeheer (& leasing)
- Werkorderadministratie
Branches
 
Voor bedrijfsgrootte  
Klein (MKB) (1-5 gebruikers)
Midden (MKB) (5-50 gebruikers)
Groot (>50 gebruikers)
Internationaal
 
Installatiemodel  
Lokaal uitleg
SAAS uitleg
Via terminal server uitleg
Webbased uitleg

Modules pakket
PPS Advanced Monitoring
De PPS Advanced Monitoring module is voor het ondersteunen van DBFMO projecten ontwikkeld. Het monitoren en volgen van de meldingen is cruciaal voor de bonus-malus afspraken binnen een PPS en met deze module kunnen eisen, zoals die in de Output-Specificatie zijn vastgelegd, direct in de basisregistratie en het proces worden opgenomen. Het doel hierbij is realtime inzicht en periodieke maandrapportages die daadwerkelijk met de spreekwoordelijke “druk op de knop” wordt geproduceerd.
Crossdomain (XD)
Voor professionele (facilitaire) dienstverleners die meerdere FACILITOR-omgevingen gebruiken biedt de XD-module extra functies die het mogelijk maken om overzichten over verschillende omgevingen bij elkaar te zien. Dit gaat o.a. om de overzichten van meldingen, opdrachten, contacten, facturen en bedrijven. Vraag naar de voorwaarden en mogelijkheden indien je meerdere omgevingen beschikt.
Security
Een module voor zowel de receptie als de beveiliging om dienstrapportages met tijdstip en omschrijving, looprondes, het registreren van bezoekers en het gepland uitvoeren van inspecties bij te houden. Tevens zijn andere scenario's of taakomschrijvingen te definiëren naar onze software.
Multi Language
Bij installatie van FACILITOR wordt gekozen in welke taal/talen het systeem moet werken voor uw organisatie. Als er voor meerdere talen wordt gekozen, kan elke gebruiker zelf kiezen in welke taal de applicatie moet verschijnen. De meertaligheid (Nederlands, Engels, Duits, Frans, Noors en Zweeds) is synchroon te gebruiken en elke gebruiker krijgt de informatie in zijn eigen gekozen taal te zien.
Mobile
FACILITOR Mobile maakt gebruik van de locatie om het aanbod specifiek te beperken tot daar waar u nu bent. FACILITOR Mobile biedt handig toegang tot de open meldingen en opdrachten, de gegevens van alle ruimten, plattegronden, werkplekken en objecten die u tegenkomt. Ook kan een lege zaal of flexwerkplek ter plekke worden gereserveerd, een melding worden ingeschoten en een no-show worden geregistreerd. Inspecties kunnen uiteraard ook via Mobile eenvoudig worden afgehandeld.
Factuurregistratie
Met de module Factuurregistratie kunt u facturen registreren, matchen met de verplichting en levering en gecontroleerd exporteren naar uw financiële systeem. De integrale koppeling tussen deze module en de modules Contractbeheer, Servicemanagement en e-Procurement maakt het mogelijk dat de factuurregistratie centraal kan plaatsvinden. In veel gevallen worden facturen via het importeren van ontvangen factuurbestanden geregistreerd en gematched en hoeft alleen de mismatch nog door personen te word
e-Procurement
In de module e-Procurement (of procurement to pay) kunt u al uw inkoopprocessen onderbrengen. U beschikt over een productendatabase met een onbeperkt aantal, door u geselecteerde, leverancierscatalogi. Geautoriseerde personen bestellen, zonder tussenkomst van overbodige ‘handjes’, van kantoorartikelen tot ICT-apparatuur en van bloemen tot werkkleding. Het fiatteringsproces zorgt er voor dat het inkoopproces gecontroleerd verloopt en dat bestellingen binnen mandaat of budget blijven.
Meerjaren onderhoudsbegroting - MJOB
De module Meerjaren Onderhoudsbegroting is bedoeld voor gespecialiseerde medewerkers die gericht en efficiënt een meerjarenbegroting definiëren van de totale kosten voor vastgoedobjecten en technische installaties. Hier zie je binnen je selectie een totaaloverzicht van de totale kosten voor de komende jaren. Die selectie kan als gebruikelijk op heel veel manieren, bijvoorbeeld per regio, locatie, gebouw maar ook per discipline, groep of objectsoort, in deze context een indeling die vaak gebaseer
Meerjaren Onderhoudsplanning - MJOP
De module Meerjaren Onderhoudsplanning is bedoeld voor gespecialiseerde medewerkers die gericht en efficiënt een meerjarenplan definiëren voor vastgoedobjecten en technische installaties. Het jaarplan kan integraal geëxporteerd worden naar de module Service Management van waaruit de offertes en opdrachten worden aangevraagd en uitgegeven.
CAD
Met de module CAD bent u in staat om objecten vanuit een catalogus direct in een tekening te plaatsen. Automatisch wordt het nieuwe object geregistreerd in de module Objectenbeheer en er wordt exact geregistreerd in welke ruimte het object zich bevindt. Deze module is te gebruiken zonder AutoCAD-kennis of een tekenpakket.
Verhuizingen
Met de module Verhuizingen kunnen zowel incidentele verhuizingen als grootscheepse verhuisprojecten gecontroleerd worden uitgevoerd. Er kunnen grafisch verschillende scenario’s worden opgesteld zonder de actuele situatie te verstoren, waarna het gekozen scenario uiteindelijk met een druk op de knop kan worden doorgevoerd.
Graphics
FACILITOR Graphics biedt u de mogelijkheid technische informatie over vastgoed objecten, technische installaties, ict-middelen en huisvesting op een grafische wijze in plattegronden te registreren en te beheren. De informatie van de AutoCAD-tekeningen en gerelateerde gegevens uit de FACILITOR database worden gekoppeld en hierdoor heeft u realtime informatie zoals vlekkenplannen, huurdersoverzichten, storingslocaties en actuele bezetting online ter beschikking.
Smoelenboek & Telefoongids
Een smoelenboek op intranet is handig. De actuele persoons-, functie-, locatie- en contactgegevens zijn hierdoor eenvoudig beschikbaar. Daarnaast kunnen collega’s elkaar op die manier vinden en elkaar zien voordat ze samen in vergadering gaan. Al deze gegevens kunnen beschikbaar gemaakt worden binnen FACILITOR.
Messenger
Messenger wordt ingezet om berichten vanuit FACILITOR gericht te sturen naar een bepaalde medewerker, een specifieke afdeling, locatie of aan alle medewerkers van de organisatie. Ook kunnen mededelingen op de Portal worden gepubliceerd.
Bezoekers Oproepmodule
Met de Bezoekers Oproepmodule, in aanvulling op de modules Reservering en Bezoekers, is het mogelijk om aangemelde bezoekers op te roepen. Denk hierbij aan de toepassing in wachtruimtes voor spreekuren op afspraak of inloopspreekuren. Bezoekers kunnen op een scherm in de wachtruimte zien door welke balie zij worden opgeroepen en krijgen hierbij een actueel inzicht in de wachtrij.
Bezoekersbalie
Bezoekers, inclusief parkeerplaats en meeting point, kunnen worden aangemeld vanuit iedere werkplek. De receptie ziet per dagindeling wie er komt en wat de instructies zijn als een bezoeker zich meldt. De bezoekerspasjes kunnen vooraf of terstond door de receptie worden aangemaakt, daarnaast worden aankomst- en vertrektijden geregistreerd. Kent uw organisatie aanvullende eisen zoals verplichte identificatie of controle op verplichte certificaten van bijvoorbeeld leveranciers?
Kennisbank met FAQ
Voor veelgestelde vragen is de kennisbank ontwikkeld, die direct getoond kan worden bij het invoeren van meldingen. Deze kennisbank is zowel voor uw klanten als de backoffice beschikbaar. Door de inzet ervan zal het aantal meldingen afnemen en de zelfredzaamheid van uw klanten vergroot worden.
Klantentevredenheidsonderzoek
Deze module maakt het mogelijk de tevredenheid van uw klanten te meten. Aan de hand van een vragenlijst komt u erachter waar de mogelijke verbeterpunten van uw dienstverlening liggen en of uw beleving overeenkomt met de werkelijkheid.
IT Service Management
Als er iets op het gebied van IT niet goed werkt, dan leidt dit direct tot de nodige irritatie. Gemakkelijk een incident kunnen melden en het snel afhandelen van deze incidenten leidt tot tevreden collega’s. Alle incidenten worden geregistreerd op één plek, waardoor overzicht en inzicht ontstaat over de inhoud en voortgang van incidenten. Of er komt een nieuwe medewerker en door de integratie van workflows, krijgt IT op tijd te horen waar welke ICT middelen nodig zijn.
Reserveringen
Uiteraard biedt FACILITOR alle functionaliteiten om reserveringen van bijvoorbeeld vergaderzalen, auto’s en audiovisuele middelen op een gebruiksvriendelijke wijze te realiseren. U kunt hierbij gebruik maken van planborden om direct en overzichtelijk inzage te krijgen in de reserveringsmogelijkheden. Integraal kunt u bezoekers en parkeerplaatsen registreren of catering bestellen. Een overzichtelijke actuele presentatie op welkomstschermen.
User Defined Reporting (UDR)
De module User Defined Reporting (UDR) geeft de beheerder de mogelijkheid zelf specifieke rapportages kunt maken. Dit kan op basis van bestaande rapporten maar ook op basis van een verzameling nieuwe UDR-basisrapporten voor de belangrijkste modules als Meldingen, Reserveringen, Bestellingen, Facturen etc.
KPI Advanced Monitoring
Met deze module kan eenduidig in dashboards gerapporteerd worden over processen en onderwerpen aan de hand van nader te definiëren KPI’s. Deze KPI’s zijn in de praktijk niet voor alle organisaties gelijk en dienen dus eerst te worden gedefinieerd en vertaald naar het stramien. Door deze flexibiliteit kunnen de KPI’s uit een diversiteit van gegevens bestaan, zoals tellingen, klantbeoordelingen, meterstanden etc.
Real-Time Monitoring
Realtime stuurinformatie kunt u op grafische wijze uit Facilitor halen. Door middel van instelbare dashboards ziet u in één oogopslag hoe uw afdeling op dit moment functioneert. U kunt bijsturen op SLA tijden, acceptatietijden, aantal openstaande meldingen etc. Wij kunnen voor u op verzoek ook specifieke dashboards inrichten.
Analyzer
Management informatie is voor iedere organisatie van grote waarde. Facilitor Analyzer is een krachtige applicatie voor business analyses. Het is snel te implementeren en eenvoudig in gebruik, maar ontzettend krachtig. De door u geformuleerde KPI’s (key performance indicatoren) kunnen snel en gestandaardiseerd vertaald worden naar een gebruiksvriendelijke weergave van de resultaten, die in verschillende grafische vormen kunnen worden gepresenteerd.
Verbruiksregistratie
Energiemeters moeten periodiek worden uitgelezen en gepubliceerd. FACILITOR biedt de mogelijkheid om meterstanden van meerdere apparaten en van meerdere vestigingen periodiek en automatisch te verzamelen en te presenteren aan de beheerder. U krijgt hiermee een realistisch beeld van het water- en energieverbruik van uw organisatie. Door uw energiegebruik te toetsen aan locaties onderling of aan genormaliseerde standaarden kunt u een beleidsplan opstellen dat gericht leidt tot besparing op uw ener
Uitleenbeheer
Deze functionaliteit is speciaal gemaakt om tijdelijke balie-uitgiften op eenvoudige wijze te registreren en te koppelen aan een persoon. Hierbij kunt u denken aan de uitleen van bijvoorbeeld een laptop, sleutels en fietsen.
Sleutelbeheer
De module Sleutelbeheer biedt de mogelijkheid sleutels en cilinders van deuren, kasten, hekken etc. te registreren. Bijgehouden wordt wie welke sleutels in bezit heeft, waarmee bekend is wie tot welke ruimte toegang heeft, hoeveel en welke sleutels er in omloop zijn en hoeveel er dus nog beschikbaar zijn.
Voorraadbeheer
Hoewel bedrijven streven naar just-in-time leveringen ontkom je niet altijd aan de behoefte een (beperkte) voorraad van bepaalde artikelen te houden. De module Voorraadbeheer is geschikt voor meerdere magazijnen op verschillende locaties en kan de beheerder notificeren bij het overschrijden van minimale voorraden en vervolgens met een besteladvies komen.
Contractenbeheer
Een facilitaire organisatie sluit vele contracten af met leveranciers, huurders en onderhoudsbedrijven. Een adequaat beheer van deze contracten in termen van contractantgegevens, contractduur, condities, prijsniveaus etc. dragen bij aan een professionele bedrijfsvoering. FACILITOR onderscheidt meerder contracttypes, zoals onderhoudscontracten, huurcontracten, leveringscontracten, SLA’s, raamcontracten. Vanzelfsprekend wordt er tijdig genotificeerd wanneer de opzegtermijn van een contract nadert.
Recurring Tasks
Met de module Recurring Tasks krijgt u overzicht en controle over taken die met regelmaat terugkeren. In een takenoverzicht is direct te zien wanneer er iets met een object moet gebeuren. Als het zover is kan aangegeven worden dat de taak heeft plaatsgevonden en kunnen aantekening of bijlagen toegevoegd worden. Na het afmelden wordt automatisch het moment van de volgende taak bepaald en zal deze t.z.t. weer automatisch in beeld komen.
Objectenbeheer
Met de module Objectenbeheer kunt u ieder object of ICT-middel registreren, beheren en classificeren. Ieder object heeft zijn eigen kerngegevens en om die reden heeft u, naast de standaardvelden, onbeperkte mogelijkheden deze gegevens per objectsoort zelf te bepalen en te configureren. Automatisch wordt per object een logboek bijgehouden van storingen en gebeurtenissen. Ook wordt de historie vastgelegd, volledig geïntegreerd met de overige FACILITOR-modules.

Profiel pakket
Wij bieden u een eenvoudig, standaard en compleet Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) dat volledig in de cloud draait. Waar u ook bent, u heeft altijd inzicht in de dagelijkse ondersteunende processen binnen uw organisatie. Daarbij kunt u kiezen uit meer dan 30 modules, zodat u de software zelf kunt samenstellen. Ons systeem biedt voor het complete werkveld oplossingen, van gebouwmanagement tot contractenbeheer en van inkoop tot een meerjaren onderhoudsbegroting.


Onerzoeksbureau GBNED