Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Raadplegen pakketgegevens

Alle softwarepakketten > Raadplegen pakketgegevens

Datum bijgewerkt 01-03-2023
Pakket BouwOffice
Omschrijving Totaaloplossing voor de bouw- & utiliteitsbouw
Leverancier BouwInfosys BV
Detailinformatie leverancier...
Website BouwOffice
Prijsmodel op aanvraag
Taal pakket NED
Waardering pakket Positief Negatief Geef als eerste uw mening over dit pakket...
 
Besturings systemen Microsoft Windows
Pakketsoorten - Boekhoudsoftware
- Projecten/werkorders > Calculatie software
- Materieelbeheer
- Projectenadministratie
Branches Bouw > Algemeen (bouw- en installatiebranche)
 
Voor bedrijfsgrootte  
Klein (MKB) (1-5 gebruikers)
Midden (MKB) (5-50 gebruikers)
Groot (>50 gebruikers)
Internationaal
 
Installatiemodel  
Lokaal uitleg
SAAS uitleg
Via terminal server uitleg
Webbased uitleg
 
Branchegericht

Modules pakket
CKR
Centrale kostenregistratie (CKR) is met name bedoeld voor bedrijven die overwegend in de regie sfeer werken.In de bouwbranche worden veel werkzaam-heden uitgevoerd via werkorders. Zowel kleine klusjes als grote projecten worden op deze manier afgehandeld. Het is met CKR mogelijk om vanuit een programma alle kostentypes Materiaal, Arbeid, Materieel, Onderaanneming en kosten (MAMOK) te boeken op een werkorder. Hierdoor wordt het mogelijk om een werkbon vanuit een scherm volledig af te werken.
Calculatie
Voorcalculatie (BouwCalc)
De module voorcalculatie is gebaseerd op de traditionele manier van begroten (regel niveau) en is tevens voorzien van de mogelijkheid te werken met elementen alsmede met hogere niveaus (het opbouwen van een calculatie in een soort boomstructuur met hoofd- en deelprojecten).
Aan iedere begrotingsregel worden kostprijs gegevens (norm, materiaalkosten, materieelkosten, onderaanneming, stelpost, bijkomende posten etc.) toegekend.
Planning
Planning (PlanCalc)
De ultieme planningsmodule voor de bouwsector. Procestijden kunnen met behulp van de muis worden getekend, numeriek worden ingevoerd of rekenkundig aan de hand van verschillende methodes worden berekend. Relaties worden door het simpel aanklikken van de bewerkingen eenvoudig en snel gelegd. Door het scherm te splitsen kan gelijktijdig het personeelshistogram worden opgeroepen, dat overigens direct wordt aangepast als in het strokenschema veranderingen worden aangebracht.
KMMW
Kopers Meer- en Minderwerk is een product dat volledig aansluit op de moderne bedrijfsvoering.
De gehele administratieve rompslomp rondom het administreren en registreren van meer- en minderwerk is volledig hierin opgenomen. Tezamen met de grafische gebruikersinterface van MS Windows zorgt Kopers Meer- en Minderwerk voor een ijzersterk pakket: gebruiksvriendelijk, direct op maat gesneden voor de moderne werkvoorbereider.
Relatiebeheer
Relatiebeheer biedt inzicht in klantgegevens die voor alle gebruikers opvraagbaar zijn. Bovendien hoeft u deze gegevens slechts eenmaal in te voeren, hetgeen een aanzienlijke tijdwinst oplevert.
Bij een relatie kunt u meerdere contactpersonen vastleggen met hun persoonlijke gegevens. Vanuit de relatie kan direct een MS Word sjabloon worden geselecteerd zodat een brief of fax direct kan worden aangemaakt met de juiste relatiegegevens. Ook koppelingen met internet en e-mail zijn aanwezig.
Artikelbeheer
De module artikelbeheer maakt het mogelijk uitgebreide artikelbestanden (prijslijsten) aan te leggen, te onderhouden en als basis voor andere modules te gebruiken, zoals calculatie, werkbonnen, facturering en inkoop. Artikelbeheer garandeert steeds de meest actuele prijzen en types. Via veelzijdige inleesopties (XML) kunnen artikelgegevens van de meest gerenommeerde technische groothandels makkelijk geimporteerd en van uw eigen conditielijsten voorzien worden.
Tijdregistratie
Met tijdregistratie kunt u de urenverantwoording van werknemers invoeren. U kunt de uren vastleggen per werknemer inclusief km-vergoeding en onkosten declaraties. Na het verwerken van de uren worden projecten doorbelast met instelbare opslagen. Ook indirecte uren zoals ziekte, ATV en vakantie worden in de weekstaat verantwoord zodat een volledigheidscontrole ontstaat op de contracturen van de werknemer. Op de saldokaart van de werknemer is zichtbaar wat zijn huidige vakantie- en ATV-recht is.
Documentbeheer
Onder documentbeheer wordt verstaan het elektronisch registreren, archiveren en beheren van documenten bij zowel relaties als projecten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Windows verkenner.Met deze twee tools kunt u met enkele handelingen antwoord krijgen op vragen als:
Welke correspondentie is er gevoerd met een bepaalde relatie of over een bepaald project?
Wat is de status van een ontvangen document en wie heeft het in zijn/haar bezit?
Wat is de meest recente versie van een tekening?
Service & Onderhoud
Service en Onderhoud biedt u de mogelijkheid om objecten van woningbouwverenigingen vast te leggen. Meldingen voor onderhoud en reparaties kunnen worden vastgelegd op deze objecten en resulteren in de werkbonnen met werkinstructies en benodigde materialen. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, kunt u deze op basis van contractuele afspraken factureren. Tevens behoort het beheer van preventieve en correctieve onderhoudsplanningen met meerdere onderhoudscycli ook tot de mogelijkheden.
Financieel
Deze module automatiseert alle facetten van de financiele administratie en verbetert uw inzicht in de financiele processen, zoals grootboekadministratie, debiteuren- en crediteurenadminstratie. Door middel van een betaaladvieslijst kunt u een bestand klaarzetten voor automatisch betalen met telebankieren. Ook incasso-opdrachten behoren tot de mogelijkheden. De BTW aangifte is direct printbaar vanuit het systeem.
Logistiek
Het onderdeel logistiek kan men onderverdelen in: materiaalbehoefte, inkoop, ontvangsten, voorraad en magazijn. Op deze manier wordt het gehele logistieke proces binnen het totale bedrijfsproces door middel van een module geautomatiseerd.
Materieel
De module materieel realiseert een nauwkeurige materieelregistratie met als doel dekking, kostenbeheer, verplichte jaarlijkse keuringen, onderhoud, kwaliteitszorg, het voorkomen van vermissingen en dergelijke.
De uitgebreide mogelijkheden voor gegevensinvoer maken het beheer, de materieeluitgifte en –behoefte, materieelverhuur, en doorbelasting door koop- en terugkoopregelingen eenvoudig realiseerbaar.
Project
Met projectadministratie kunt u een project tijdens de uitvoering beheren en bewaken, waardoor u gemakkelijker inzicht in de voortgang en resultaten van het project krijgt.
De module is een onmisbare assistent voor iedere ondernemer tijdens de uitvoering van aangenomen of regiewerken. Door middel van instelbare bewakingscodes definieert u zelf hoe gedetailleerd u het project wilt bewaken.
Facturering
De module Facturering zorgt ervoor dat u snel en eenvoudig facturen op kunt stellen en verwerken. De module maakt automatisch kladfacturen aan van alle gereedgemelde werkbonnen en alle te factureren termijnen. Deze kladfacturen kunnen worden gewijzigd en leiden vervolgens tot een definitieve factuur, die direct in het verkoop-boek van de financiele administratie wordt ingeboekt. Instelbare factuurlayouts bepalen hoe de factuurgegevens worden gepresenteerd aan uw klant.

Profiel pakket
BouwOffice is een geintegreerd Windows programma dat de aansturing van het gehele bedrijfsproces van de aannemer in de bouw automatiseert. Het is ontwikkeld op basis van jarenlange expertise en brede kennis van de bouwbranche. Het optimaliseert niet alleen deelprocessen zoals relatiebeheer, calculatie, werkvoorbereiding, inkoop, uitvoering materiaalbeheer, projectbewaking, klantenwerk, financiele administratie en personeel, maar realiseert bovendien de integratie tussen alle onderdelen via een centrale database. BouwOffice is opgebouwd uit een centraal programma van geintegreerde functionele modules en is aangevuld met programma's van KPD Automatisering te Oegstgeest nl. calculatie (BouwCalc), Planning (PlanCalc) en Kopers Meer- en Minderwerk.


Onerzoeksbureau GBNED