Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Raadplegen pakketgegevens

Alle softwarepakketten > Raadplegen pakketgegevens

Datum bijgewerkt 04-01-2023
Pakket ids Online
Omschrijving Online softwaresysteem voor Uitzendbureaus
Leverancier Ids Online
Detailinformatie leverancier...
Website ids Online
Prijsmodel
Taal pakket NL
Waardering pakket Positief Negatief Geef als eerste uw mening over dit pakket...
 
Besturings systemen Browser (webbased)
Pakketsoorten - Declaraties en urenregistratie
- Personeelsadministratie (HRM)
- Personeelsplanning
Branches - Uitzend- en detacheringsbranche
 
Voor bedrijfsgrootte  
Klein (MKB) (1-5 gebruikers)
Midden (MKB) (5-50 gebruikers)
Groot (>50 gebruikers)
Internationaal
 
Installatiemodel  
Lokaal uitleg
SAAS uitleg
Via terminal server uitleg
Webbased uitleg
 
Branchegericht

Modules pakket
modules
Speciale modules voor Flexmigranten (buitenlandse arbeidskrachten), verloning, rapportages en documentbeheer en personeelsbeheer.

Profiel pakket
Ids Online is een online pakket dat speciaal is ontwikkeld voor uitzendbureaus en detacheerders. In het pakket is het mogelijk om personeelsdossiers aan te maken, waarbij alle relevante medewerker gegevens kunnen worden vastgelegd. Hierbij valt te denken aan leeftijd, fase (abu of nbbu) , vaardigheden, certificaten, logboeken en roosters. Daarnaast zijn er speciale mogelijkheden toegevoegd voor buitenlandse medewerkers zoals reisgroepen, koppelingen met zorgverzekeringen en huisvesting. Vanuit de personeelsgegevens is het eenvoudig om medewerkers in te plannen bij opdrachten van opdrachtgevers. Door deze gegevens direct te gebruiken worden medewerkers nooit dubbel ingepland of kunnen ze niet aan opdrachten die speciale vaardigheden worden toegevoegd. Vervolgens is het mogelijk om rechtstreeks uit de planning urenbriefjes goed te keuren en op basis daarvan te verlonen en factueren.


Onerzoeksbureau GBNED