Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

XML en JSON > Relevante begrippen

XML

XML, oftewel “Extensible Markup Language” is een standaard voor het definiëren van formele markup-talen, zoals HTML, waarbij gestructureerde gegevens in de vorm van platte tekst zichtbaar zijn. Deze representatie is zowel leesbaar voor de mens als voor computers. 
Meer over XML...

 
XML validatie

Ieder samengesteld XBRL document moet voldoen aan de XML standaard, zoals deze wordt onderhouden door de W3C.

 
XML schema

Bevat alle XML elementen volgens een hiërarchische opbouw.

 
XML schemavalidatie

XML schemavalidatie houdt in dat wordt gecontroleerd of het betreffende bericht juist is opgebouwd op basis van de elementen die zijn benoemd. Bijvoorbeeld voor een bepaald XBRL bericht in de taxonomie.

 
JSON

JSON staat voor (Javascript Object Notation). Het is een dataformaat dat breed ondersteund wordt door een veelheid aan programmeertalen. De eenvoud van JSON maakt dat het veel gebruikt wordt om data te ontsluiten. JSON wordt gezien als een alternatief voor XML.

Meer uitleg over JSON
 

Onerzoeksbureau GBNED