Softwarepakketten.nl

Pakketsoort - EAI en Webservices > Relevante begrippen

Digipoort

Digipoort is de centrale digitale dienst voor de uitwisseling van gegevens tussen bedrijven en verschillende overheidsorganisaties. Digipoort is feitelijk een verzamelnaam voor meerdere onderliggende infrastructuren die ingezet worden om elektronisch gegevens uit te wisselen met de overheid.

Meer uitleg over Digipoort
 
XML

XML, oftewel “Extensible Markup Language” is een standaard voor het definiëren van formele markup-talen, zoals HTML, waarbij gestructureerde gegevens in de vorm van platte tekst zichtbaar zijn. Deze representatie is zowel leesbaar voor de mens als voor computers. 
Meer over XML...

 
SOAP

Staat voor "Simple Object Access Protocol" en is een standaard berichtenstructuur volgens XML formaat voor het uitwisselen van internetdiensten. Meer informatie over SOAP vindt u op: http://www.w3.org/tr/soap/.

 

Onerzoeksbureau GBNED