Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > Elementen UBL Factuur

Opbouw UBL Factuur, bijlagen als embedded document (AdditionalDocumentReference Attachment)

Via ‘Additional Document Reference’ kunnen een of meer bijlagen als ‘embedded’ file toegevoegd worden aan het UBL document. Bijvoorbeeld de factuur in PDF-formaat.

Vanuit de UBL Ketentest wordt geadviseerd om de factuur ook altijd in PDF mee te sturen, al dan niet embedded in de UBL (XML).
Dit is met name handig voor uitwisselen facturen per email, omdat de PDF dan direct leesbaar is.

Betreffende UBL-elementen (AdditionalDocumentReference) altijd alleen compleet in de UBL opnemen. Optioneel / EU-N Optioneel

  1. Dus geen Filename opnemen als er ook geen embedded file is opgenomen.
  2. Wel een Filename opnemen als er wel een embedded file is opgenomen.
  3. DocumentType 'PrimaryImage' identificeert de visuele presentatie van de factuur.

EU-N uitleg algemeen

Aandachtspunt m.b.t. factuur in PDF-formaat:
De volgende mogelijkheden zijn aanwezig om een factuur in PDF mee te sturen:
a. UBL factuur en PDF factuur elk apart; bijvoorbeeld elk als email-bijlage.
b. UBL factuur met embedded PDF factuur; bijvoorbeeld via PEPPOL.
c. UBL factuur zonder embedded PDF factuur; afgeraden door UBL Ketentest.
d. Duitse en Franse variant (PDF met embedded XML);

LET OP:
De PDF kan uitstekend dienen als toelichting op factuur. Zonder PDF zijn sommige factuurscenario’s niet eens mogelijk. Denk aan bedragen inclusief BTW.

Uitgewerkt voor een factuur volgens UBL 2.1 is dit als volgt:

<cac:AdditionalDocumentReference>
     <cbc:ID>UBLKetentest_Factuur_20150101.pdf</cbc:ID>
     <cbc:DocumentType>PrimaryImage</cbc:DocumentType>
     <cac:Attachment>
        <cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeCode="application/pdf">

     HIER UW PDF BINARY OBJECT INSLUITEN ALS VAN TOEPASSING
     (voorbeeld)i0xLjQKJeLjz9MKMSAwIG9iago8PAovQ3JlYXRvciA8PgovQ
     3JlYXRpb25EYXRlIDw0NDNBMzIzMDMxMzQzMDM5MzIzOTMxMzMzN
       </cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>

       <cac:ExternalReference>
          <cbc:URI>[Identifier]</cbc:URI>
       </cac:ExternalReference>
    </cac:Attachment>
</cac:AdditionalDocumentReference>Onerzoeksbureau GBNED