Softwarepakketten.nl

Wiki UBL Invoice (factuur)

Wiki UBL Invoice (factuur) > UBL Factuurscenario's

UBL Binnenlandse BTW, Margeregeling (tweedehands producten)

Op de website van de Belastingdienst staat over de margeregeling het volgende:

Als u een factuur verstrekt: geen btw vermelden. Meestal hoeft u bij de verkoop van gebruikte goederen geen factuur uit te schrijven. Alleen als u gebruikte goederen verkoopt aan een andere ondernemer, moet u hem een factuur verstrekken. Vermeld op deze factuur geen btw. Ook moet u de term ‘Margeregeling’ in de factuur opnemen, zodat het voor uw afnemer duidelijk is dat de margeregeling van toepassing is. Verder moet uw factuur aan de normale eisen voor de btw voldoen. Zie hiervoor de brochure Uw bedrijf en de btw.”

Codering margeregeling:
De BTW categorie voor de margeregeling volgens UN/ECE 5305 = "F".
Value Added Tax (VAT) margin scheme ? second?hand goods. Indication that the VAT margin scheme for second?hand goods is applied.

Let op: oude codering:
In het verleden werd ook wel gebruikt TAX category “E” (exemption) met excemption code “AAH” van CWA 15577.
Vanuit de UBL Ketentest wordt geadviseerd dit aan te passen en bovengenoemde TAX category "F" te gebruiken!

EU-N (onderhanden)
In Nederland wordt gewerkt aan aparte codelijst voor VAT exemption. Er is geadviseerd voorlopig "Margeregeling" in de Exemption tekst te plaatsen. <cbc:TaxExemptionReason>Margeregeling</cbc:TaxExemptionReason>.
Vanuit de UBL Ketentest is dit advies NIET van harte overgenomen, vanwege de standaard aanwezigheid van categorie "F" binnen UN/ECE 5305. Consequentie is dan wel dat bij dit laatste sprake is van een niet compliant 16931 factuur.

Uitwerking bij factuur:

Omschrijving aantal prijs bedrag BTW
(Sloop)auto  1 400,00 400,00  
Totaal 400,00  
Factuurbedrag    400,00  

Op deze factuur is de “Margeregeling” van toepassing
   

   
Uitwerking in UBL wordt dan:

Stap 1: BTW-nummer van de afzender opgeven
Idem als voorbeeld exclusief BTW.

Stap 2: Juiste BTW-regime opgeven
<cac:TaxTotal>
   <cac:TaxSubtotal>
      <cac:TaxCategory>
         <cbc:ID>F</cbc:ID>
         <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
         <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
         </cac:TaxScheme>
       </cac:TaxCategory>
   </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>

Stap 3: Factuurtotaal samenstellen
Factuurtotaal exclusief BTW is gelijk aan factuurtotaal inclusief BTW.

<cac:LegalMonetaryTotal>
   <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">400.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
   <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="EUR">400.00</cbc:TaxInclusiveAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>

Stap 4: Factuurregel(s) samenstellen
BTW-bedrag en BTW-percentage zijn beide 0.

<cac:InvoiceLine>
   <cac:Item>
      <cac:ClassifiedTaxCategory>
         <cbc:ID>F</cbc:ID>
         <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
         <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
         </cac:TaxScheme>
      </cac:ClassifiedTaxCategory>
   </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>Onerzoeksbureau GBNED