Softwarepakketten.nl

Begrippen > eHerkenning

eHerkenning regelt de digitale herkenning (authenticatie) en controleert de digitale bevoegdheid (autorisatie) van personen die online een dienst willen afnemen. Een belangrijk onderdeel binnen eHerkenning is het machtigingenregister. Het machtigingenregister bevat informatie over welke gebruiker, namens welke organisatie gemachtigd is om een bepaalde dienst af te nemen op een bepaald niveau. Bijvoorbeeld: Gebruiker A is gemachtigd om namens Organisatie B te handelen bij Gemeente X, op betrouwbaarheidsniveau 1.

Nadere toelichting:

eHerkenning is beschikbaar sinds mei 2010 en wordt aangeboden door commerciële aanbieders van authenticatiemiddelen, zoals een digitaal certificaat.

Overheid
eHerkenning is in het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en eOverheid (NUP) aangewezen als één van de basisvoorzieningen. eHerkenning is daarmee een verplichte voorziening, die op termijn door alle overheidsdienstverleners voor ontsluiting van hun digitale processen met bedrijven moet worden gebruikt. eHerkenning kan sinds mei 2010 operationeel worden gebruikt.

Met een eHerkenningsmiddel hebt u één digitale sleutel waarmee u zich eenvoudig bekend kunt maken bij verschillende overheidsdienstinstanties. De werkwijze is te vergelijken met internetbankieren. U bevestigt daarbij uw aanmelding met een code die u via SMS of een speciaal apparaatje (een token) ontvangt. 

Erkende aanbieders
eHerkenning wordt aangeboden door verschillende, erkende aanbieders die zijn verenigd in het netwerk voor eHerkenning.

G2G en B2B
eHerkenning is ook toepasbaar voor overheden onderling (government-to-government) en bedrijven onderling (business-to-business)”.

Betrouwbaarheidsniveaus
Naast dat een gebruiker dient te beschikken over een eHerkenningsmiddel, moet er een registratie in het netwerk voor eHerkenning zijn. Waarin is vastgelegd dat deze gebruiker namens het bedrijf de specifieke dienst mag afnemen (registratie van zijn bevoegdheid namens het bedrijf). eHerkenning onderscheidt in dit proces vier niveaus van betrouwbaarheid. Deze niveaus zijn gerelateerd aan de betrouwbaarheidsniveaus van het Europese STORK project.

Met betrekking tot het middel (eHerkenningsmiddel) geeft een betrouwbaarheidsniveau aan met welke mate van zekerheid er is geborgd dat de juiste persoon over het gebruikte middel beschikt.

Ten aanzien van de registratie van de bevoegdheid geeft het betrouwbaarheidsniveau aan met welke mate van zekerheid er is vastgesteld dat de gebruiker daadwerkelijk namens het bedrijf mag optreden voor een specifieke dienst.

De dienstverlener die een dienst aanbiedt, bepaalt op basis van een risicoanalyse welk betrouwbaarheidsniveau vereist is voor de dienst(en) die hij aanbiedt. Voor eenvoudige transacties volstaat een laag betrouwbaarheidsniveau, voor diensten met bijvoorbeeld een frauderisico zal een hogere betrouwbaarheid vereist zijn. Een hoger betrouwbaarheidsniveau is in de meeste gevallen minder gebruikersvriendelijk, het heeft een hogere drempel voor de gebruiker. Een lager betrouwbaarheidsniveau is gebruiksvriendelijker.

De volgende niveaus (van betrouwbaarheid) worden onderscheiden (met tussen haakjes de kenmerken van het te gebruiken middel):

  1. Minimale betrouwbaarheid (Gebruikersnaam en wachtwoord);
  2. Redelijke betrouwbaarheid (2-factor = kennis en bezit: SMS, one time password token, (OTP), certificaat);
  3. Redelijke betrouwbaarheid met  fysieke verschijning (2-factor = kennis en bezit: SMS, one time password token, (OTP), certificaat, (bank)pas;
  4. Zeer hoge betrouwbaarheid met fysieke verschijning (Gekwalificeerde certificaten op een veilig middel, zoals via PKIoverheid, conform Wet Elektronische Handtekeningen.

Meer informatie op http://www.eherkenning.nl/

Onderzoek en artikelen op deze website over [ eHerkenning ]
Terugblik en presentaties Kennisplatform Administratieve software met: UBL, eHerkenning, Auditfiles en RGS (14-06-2015)
Tijdens het congres "Digitaal Zakendoen en eID" verzorgde het Kennisplatform administratieve software een uitgebreide kennissessie over elektronisch factureren met UBL. eHerkenning, als onderdeel van eID stond ook op het programma. Daarnaast is vanuit het XML Platform een presentatie verzorgd over de Auditfile familie, in relatie tot RGS.
Ontwikkelingen op het gebied van SBR en eHerkenning staan niet stil: wat gaat er in 2013 t/m 2015 gebeuren? (08-06-2012)
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) organiseerde op 6 juni jl. via het expertisecentrum Instant Reporting en het kenniscentrum CAREM haar zesde conferentie over Standard Business Reporting (SBR) en eHerkenning.
Adviesrapport Authenticatie en Autorisate bedrijven richting overheidsvoorzieningen en eHerkenning (27-11-2011)
Advies over een samenhangende authenticatie- en autorisatiesystematiek voor bedrijven, in relatie tot verschillende al bestaande voorzieningen (Digipoort, DigiD en DigiD Machtigen) richting overheden. Belangrijke stappen voor de groei op korte termijn zal zijn als de online diensten van de Kamer van Koophandel met eHerkenning uitgerust worden en de Belastingdienst zijn nieuw te bouwen machtigingenregister zal ontsluiten met eHerkenning.
Presentaties side event eHerkenning tijdens jaarcongres ECP-EPN (27-11-2011)
Tijdens het Jaarcongres ECP-EPN op 17 november 2011 organiseerde het Kennisplatform Administratieve software een side event met het thema: eHerkenning biedt nieuwe kansen voor leveranciers van administratieve software, accountants- en administratiekantoren. Enkele presentaties zijn beschikbaar.
Presentaties Kennisplatform Administratieve Software op 27 sep 2011 over eFactureren, eHerkenning, BAPI certificaten, Horizontaal Toezicht en XML Auditfiles (04-10-2011)
Op 27 september 2011 is een bijeenkomst gehouden van het Kennisplatform Administratieve Software in combinatie met een bijeenkomst van het XML Platform. Vanwege de grote belangstelling is de bijeenkomst gehouden op het kantoor van Bouwend Nederland te Zoetermeer. Centrale punten tijdens de bijeenkomst waren: eHerkenning, BAPI certificaten, Horizontaal Toezicht en XML Auditfiles.
Rapport Betrouwbare elektronische gegevensuitwisseling: PKIoverheid certificaten en eHerkenning (29-04-2011)
Het rapport "Betrouwbare elektronische gegevensuitwisseling" is met name gericht op de intermediair en gaat uitgebreid in op onderwerpen als: elektronische handtekening, certificaten, beroepscertificaat, PKIoverheid certificaten en eHerkenning.
Verslag en presentaties bijeenkomst Kennisplatform Administratieve Software op 22 sep 2010 over eFactureren, SEPA en eHerkenning (01-10-2010)
Op 22 september 2010 is een bijeenkomst gehouden van het Kennisplatform Administratieve Software. Vanwege de grote belangstelling is op het moment uitgeweken naar het kantoor van VNO-NCW om de bijeenkomst te houden. Centrale punten tijdens de bijeenkomst waren: eFactureren, SEPA en eHerkenning.
Links naar andere websites over [ eHerkenning ]
eHerkenning
Website van de Nederlandse Overheid over eHerkenning.
Softwarepakketten met [ eHerkenning ] Leverancier
eHerkenning
Digitale identificatie voor bedrijven
CreAim BV

Onerzoeksbureau GBNED