Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Begrippen > Digitale handtekening

Technisch middel om digitale waarborgen te creëren: ofwel om te garanderen dat een bericht, document, verbinding of datastructuur ‘echt’ en ‘betrouwbaar’ is. Deze digitale handtekening staat op een zogenaamd ‘certificaat’. Dit certificaat wordt aan berichten, documenten, verbindingen en datastructuren toegevoegd.

Nadere toelichting:

Een elektronische factuur met een digitale handtekening garandeert dat de herkomst van de factuur gewaarborgd is: dus dat de factuur inderdaad afkomstig is van de vermelde verzender (bewijs van autheticiteit), en ook dat de inhoud betrouwbaar is (bewijs van integriteit). Ook zorgt het, bijvoorbeeld bij incassozaken, voor ‘handelsrechtelijk’ bewijs.

Lees verder bij elektronische handtekening.

White papers op deze website over [ Digitale handtekening ]
Arbeidscontracten digitaal ondertekend (08-10-2016)
Snelheid van handelen is in de human-resourcemarkt enorm belangrijk. Als bijvoorbeeld een arbeidscontract wekenlang ongetekend in een tas blijft zitten, blijft de betaling uit en worden zowel de werkgever als de werknemer geconfronteerd met onnodige risico’s. “Met de digitale handtekening kunnen we het aannameproces van personeel enorm versnellen en vergemakkelijken”, aldus directeur Hans van de Ven van Please Payroll.
WIKI's over [ Digitale handtekening ]
Functies HR-systemen

Functonaliteit op het gebied van HR-systemen zijn onderverdeeld naar: Personeelsdossier, Werving en selectie, Arbeidsvoorwaarden, Employee benefits, Competentiemanagement (personeelsbeoordeling), Opleiding en ervaring registreren, Functieprofilering en Matching, Carrière en loopbaanplanning, Urenregistratie, Onkostendeclaratie, Ritten- en kilometerregistratie, Verzuimregistratie, Verlofregistratie, Personeelsplanning, Zelfroosteren, Wagenparkbeheer, Subsidieregelingen, Signalen, Workflow, HR On boarding software, Digitaal ondertekenen en Dashboard.

Softwarepakketten met [ Digitale handtekening ] Leverancier
PKIoverheid beroepscertificaat
Digitale handtekening t.b.v. accountants
Quovadis Trustlink BV

Onerzoeksbureau GBNED