Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Begrippen > BIV

Bancaire Infrastructurele Voorziening. Procesinfrastructuur van de banken om vanuit software elektronisch gegevens uit te wisselen met de aangesloten banken in het kader van kredietrapportage in XBRL. 

Web pagina's over [ BIV ]
Pakketsoort Portaaltoepassingen
SBR en XBRL
Onderzoek en artikelen op deze website over [ BIV ]
Aansluitnotitie voor intermediairs, softwareleveranciers en dienstverleners beschikbaar voor Kredietrapportage XBRL (11-06-2010)
Vanaf eind april 2010 kunnen intermediairs kredietrapportages aanleveren bij de Rabobank, ABN AMRO en ING. Deze kredietrapportages dienen te zijn opgesteld op basis van de bankentaxonomie. Door middel van de Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV), gebruikmakend van de gedefinieerde procesdefinities, vindt vervolgens de uitwisseling van de rapportages tussen de intermediairs en banken plaats.
Blogs op deze website over [ BIV ]
Komt er een einde aan het gebruik van RGS als decimaal rekeningschema (13-02-2021)
Het Referentie grootboekschema kent naast de RGS-code, die louter uit letters bestaat, ook het Referentienummer dat conform een decimaal rekeningschema is opgebouwd uit cijfers. Zo kent RGS voor de rekening “Kas” als referentienummer 100101 en voor de rekening “Lonen en salarissen” is 400104 toegekend. Er gaan al langer geluiden op om het referentienummer te verwijderen uit RGS. Straks BIvaOivCuh i.p.v. 11003. U bent gewaarschuwd.
Softwarepakketten met [ BIV ] Leverancier
PKIoverheid services certificaat
Digitaal certificaat t.b.v. Digipoort en BIV
Quovadis Trustlink BV
PKIoverheid services certificaat
Digitaal certificaat t.b.v. Digipoort en BIV
Digidentity

Onerzoeksbureau GBNED