Softwarepakketten.nl

Onderzoek

Verslag en presentatie Auditfiles met referentieset Data analyse

Plaatsingsdatum 06-11-2016
Berichtdatum 6 november 2016

Op 25 oktober 2016 vond een bijeenkomst plaats van de stuurgroep Auditfiles. Met als belangrijkste onderwerp "Presentatie Referentieset Data Analyse". Zowel een verslag van deze bijeenkomst als een presentatie zijn beschikbaar.

Het initiatief – om te komen tot een referentieset voor data-analyse - is opgepakt door het Auditfile Platform. Doel is het opzetten van een verzameling generiek toepasbare data-analyses gericht op ondernemers en intermediairs zodanig uitgewerkt dat deze eenvoudig toepasbaar zijn. Deze verzameling zou bij voorkeur in de vorm van open source beschikbaar moeten zijn.

Achterliggende doelstellingen zijn:

  1. Betere sturing van organisaties;
  2. Verhogen van kwaliteit administratie en verantwoording;
  3. Efficiëntere controle en toezicht;
  4. Verlagen drempel toepassen data-analyse.

In het verlengde van de Proof Of Concept zijn de volgende conclusies getrokken:

  1. Discussie over functioneel ontwerp is goed te voeren met beperkte groep;
  2. Uitwerking voor meerdere platformen is werkbaar;
  3. Softwareleveranciers en intermediairs kijken verschillend tegen de uitdagingen aan. Softwareleveranciers zullen zich moeten kunnen onderscheiden. Voor intermediairs moet sprake zijn van andere incentives. Vanuit de controlepraktijk worden de meest wilde dingen aangedragen.

Download het complete verslag van de bijeenkomst van 18 oktober 2016 (PDF).

Presentatie referentieset voor data-analyse
Update referentieset data-analyse, 25 oktober 2016

Doelstelling:
Een verzameling generiek toepasbare data-analyses gericht op ondernemers en intermediairs zodanig uitgewerkt dat deze eenvoudig toepasbaar zijn.

Gericht op:
- Betere sturing van organisaties
- Verhogen van kwaliteit administratie en verantwoording
- Efficiëntere controle en toezicht
- Verlagen drempel toepassen data-analyse

Conclusies proof of concept:
- Discussie over functioneel ontwerp is goed te voeren met beperkte groep
- Uitwerking voor meerdere platformen is werkbaar
- Softwareleveranciers vs intermediairs

Voorkeuren/besluiten:
- Niet beperken tot auditfile
- Gebruik van RGS waar nuttig
- Opdeling van analyses in domeinen
- Ook technische uitwerking wenselijk
- Open source beschikbaar stellen

Nog onduidelijk
1. Commitment
    - Toezichthouders
    - Softwareleveranciers
2. Adoptie
    - Wat vindt de markt > What’s in it for me
    - Wie gaat bijdragen > open source
3. Uitvoering en beheer
    - Conventies
    - Weging: wat is standaard
    - Kwaliteitscontrole
    - Meten van gebruik
    - Publicatie
    - Communicatie

Categorie(n) GRC en Assuring, XML Auditfiles
Bronvermelding Auditfileplatform
Internet URL Auditfileplatform

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug


Onerzoeksbureau GBNED