Softwarepakketten.nl

ICT Accountancy > Softwarepakketten

Onderstaand vindt u onderverdeling van standaard software voor de accountancy.

Financiële administratie
Boekhoudsoftware voor de kantooradministratie en de administratie van cliënten. 

Salarisadministratie en HRM
Software voor de Salaris- en personeelsadministratie. Met apart aandacht voor gegevensuitwisseling vanuit salaris- en HRMsoftware.

Urenregistratie en declaraties
Software voor uren (en onkosten) registratie van kantoormedewerkers en declararen aan cliënten.

Managementinformatie
Software voor managementrapportages, dashboards en business intelligence (BI).

Jaarrekening software
Software voor samenstellen van jaarrekeningen.

Data Analyse (Auditsoftware)
Software om audits uit te voeren op basis van data analyse.

Fiscale software
Belasting- c.q. aangiftesoftware, maar ook software voor het beheer van subsidieregelingen.

CRM, dossierbeheer en werkprogramma's
Software voor relatie- en digitaal dossierbeheer. Een koppeling met werkprogramma's en een workflow kan hier een rol spelen.

Portaaltoepassingen
Toepassingen om on-line samen te werken met cliënten. Specifiek wordt genoemd: het beoordelen van documenten door cliënten (fiscale aangifteservices), het raadplegen van financiële rapportages door cliënten en het beschikbaar stellen van een on-line archief aan cliënten. Ook worden portaaltoepassingen gebruikt voor het uitwisselen van rapportages met uitvragende instanties.

Kwaliteitszorg
Systemen op het gebied van kwaliteitszorg.

Business Process Management (BPM) en (WFM)
Toepassingen op het gebied van Business Process Management (BPM) en Workflow Management (WFM). 

Pensioen- en financiële planningsoftware
Systemen op het gebied van Pensioen- en Financiële planning.

ALLE software voor de accountancy
Raadplegen van alle en daarbinnen selecteren op model (lokaal, saas) en pakketsoort. 

Via www.softwarepakketten.nl kunt u ALLE software voor onder andere cliënten raadplegen.


Onerzoeksbureau GBNED