Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

RGS functionaliteit in boekhoudsoftware

RGS Ready > Softwarepakketten

In onderstaande tabel wordt (vanaf juni 2019) aangegeven in welke mate boekhoudpakketten ondersteuning bieden aan RGS, op basis van de RGS Ready specificatie (RGS Ready normenkader). Opgave vindt plaats op basis van persoonlijk contact met betreffende softwareleveranciers en een demo volgens het RGS Ready norrmenkader. Met het onderstaande logo kunnen leveranciers, na een positieve beoordeling, dan aangeven op hun eigen website (en eventueel andere uitingen) dat ze RGS Ready zijn bevonden. In onderstaande tabel zijn ook de testverslagen beschikbaar van de gehouden beoordelingen volgens het RGS Ready normenkader.

Er wordt nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen:

  1. RGS Ready voor de accountancy; in dit geval moeten alle RGS Ready eigenschappen aanwezig zijn;
  2. RGS Ready voor ondernemers; in dit geval hoeven de volgende eigenschappen niet aanwezig te zijn:
    - Op basis van een te genereren voorstel een bestaand rekeningschema (deels) automatisch koppelen aan het RGS-schema;
    - Een reeds gekoppeld RGS-schema voor een administratie automatisch doorzetten naar andere administraties;

Op de individuele testverslagen is altijd aangegeven voor welke doelgroep de software RGS Ready is. Aanbevolen wordt dan ook deze testverslagen altijd door te nemen. 

RGS Ready

Aantal softwarepakketten [ 19 ]


Onerzoeksbureau GBNED