Softwarepakketten.nl

Assuring > Relevante begrippen

Continuous assurance

Continuous monitoring en Continuous auditing te samen wordt aangeduid als ‘continuous Assurance’. Dit laatste is dan zekerheid geven door de auditor (in veel gevallen de accountant) nagenoeg gelijktijdig of in elk geval snel nadat een gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Meer uitleg over Continuous assurance
 
ISA-95

Internationale standaard voor integratie van kantoor- en productieautomatiseringssystemen. ISA-95 bestaat uit modellen en terminologie die nauwkeurig in kaart brengen welke informatie moet worden uitgewisseld tussen systemen gericht op verkoop, financiën en logistiek en systemen gericht op productie, onderhoud en kwaliteit.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/ANSI/ISA-95

 
ISAE3402

ISAE3402 is de internationale standaard voor uitbesteding en een waarborg voor beheersing van financiële- en IT processen. De Stichting Corporate Governance houdt het ISAE3402-register bij. Zie www.isae3402.nl.

 
ISO 27001

ISO 27001 is de specificatie voor een ISMS, een Information Security Management System. Het is dus een standaard voor informatiebeveiliging  Het doel van de standaard is: "Voorzien in eisen voor het opstellen, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een Information Security Management System (ISMS)". Meer informatie over deze andere ISO 27000 standaards is te vinden op www.27000.org.

 
ISO 9000

De ISO 9000-serie zijn standaarden van het ISO-instituut (www.iso.org) die vastleggen hoe een organisatie haar kwaliteit kan waarborgen. De ISO 9000-serie bestaat uit de volgende standaarden:
ISO 9000:2005 – Kwaliteitsmanagementsystemen, grondbeginselen en definities;
ISO 9001:2008 – Kwaliteitsmanagementsystemen, eisen;
ISO 9004 - Richtlijnen voor prestatieverbeteringen
ISO 19011:2002 - Richtlijnen voor het uitvoeren van kwaliteits- en/of milieumanagement systeemaudits.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_9000

 

Onerzoeksbureau GBNED