Softwarepakketten.nl

Wiki Selectie van standaard software

Checklist softwarepakketten Continuïteit en exitstrategie

Cntinuïteit gaat over het voorkomen dat een dienstverlening (zoals het online beschikbaar stellen van software) plotseling stopt. Exitstrategie heeft betrekking op hetgeen geregeld moet zijn, onder meer in het kader van de wettelijke bewaarplicht, als een overeenkomst met een (software)aanbieder wordt beëindigd.

Continuïteit

  • Oftewel hoe kunt u uw administratie voortzetten als de dienstverlener er onverhoopt niet meer is? Kunt u nog wel beschikken over gegevens en zijn deze eenvoudig over te nemen in een ander systeem? Enerzijds kan een eerder genoemde escrow regeling uitkomst bieden. Anderzijds een overeenkomst, met name bij het CLOUD-model, waarbij de toepassing en gegevens nog enige tijd beschikbaar blijft voor cliënten.

Exit strategie

  • Denk aan de wettelijke bewaarplicht en beschikking over de administratiegegevens. Er zijn in de praktijk meerdere mogelijkheden die geboden worden, zoals: het kunnen raadplegen van de gegevens gedurende een bepaalde periode. Gratis of tegen een vergoeding. Muteren is dan in de regel niet meer mogelijk. Of de gegevens beschikbaar krijgen in een machine leesbaar formaat om als gebruiker zelf te kunnen raadplegen.

  • Kunnen alle gegevens uit het systeem opgeslagen worden in een machine leesbaar formaat met als doel deze te kunnen converteren naar een soortgelijk ander systeem. Denk hierbij aan de conversie van boekhoud- naar boekhoudsysteem of van salaris- naar salarissysteem.


Onerzoeksbureau GBNED