Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Bijdrage van Bloggers (blogs)

30 kengetallen beschikbaar op basis van RGS met formules voor iedere boekhouding

Plaatsingsdatum 31-10-2022
Berichtdatum Oktober 2022

Blog door Onderzoeksbureau GBNED, Gerard Bottemanne

Hoe kun je de accountancysector en financials in het bedrijfsleven stimuleren gebruik te maken van het referentie grootboekschema (RGS). Het antwoord is simpel: "Zorgen dat RGS van toegevoegde waarde is voor de beoogde doelgroep". Inmiddels wordt door GBNED gewerkt aan meerdere initiatieven om het gebruik van RGS in de praktijk te stimuleren. Een van deze initiatieven is RGS kengetallen.

RGS kengetallen is nu gestart met een set van 30 ratio’s, voorzien van formules en de onderliggende RGS-codes. De bedoeling is hiermee goed inzicht te geven in de afzonderlijke (RGS) elementen waaruit een kengetal is opgebouwd. Het staat een ieder vrij de opbouw desgewenst aan te passen naar eigen inzicht. 

Zowel traditionele kengetallen, denk aan current- en quick ratio, als een eerste aanzet voor financiële kengetallen op het gebied van duurzaamheid, zijn opgenomen. Voor dit laatste is voor zover ik weet nog geen standaard set beschikbaar. 

VOORBEELD

Kengetal energiekosten versus omzet

De vraag aan de markt is om de opbouw en samenstelling van de RGS kengetallen te beoordelen en verbetersuggesties door te geven.

Nieuw tijdperk van standaardisatie
Accountants- en administratiekantoren nemen nu nog vaak een afwachtende houding aan om RGS te implementeren in hun administraties. Bestaande rekeningschema’s koppelen aan RGS is echter een eenmalige investering die in de toekomst een scala aan mogelijkheden biedt. Het gebruik van RGS kengetallen is hier een voorbeeld van. Andere voorbeelden zijn te vinden op Boekhoudplaza.nl.

Actieve rol softwareleveranciers
Leveranciers van met name boekhoud- en rapportagesoftware adviseer ik altijd bij te zijn met RGS en de meest actuele versie beschikbaar te hebben voor cliënten. Ook zij kunnen een actieve bijdrage leveren aan dit nieuwe tijdperk van standaardisatie en vraag ik  graag RGS kengetallen en andere initiatieven op het gebied van standaardisatie te ondersteunen.

Ben jij leverancier van boekhoud- en/of rapportagesoftware en heb je nog andere kengetallen beschikbaar op basis van RGS, of andere suggesties voor standaarden op basis van RGS. Dan hoor ik het graag.

30 Kengetallen
De nu aanwezige kengetallen zijn als volgt: 

Rentabiliteit 
Rentabiliteit van het eigen vermogen
Rentabiliteit totale vermogen
Bruto winstmarge
Netto winstmarge
Solvabiliteit 
Solvabiliteitsratio (EV/TV)
Debt ratio (VV/TV)
interest coverage ratio
Liquiditeit 
Current ratio
Quick ratio
Cash ratio
Activiteiten 
Omloopsnelheid totale vermogen
Omloopsnelheid eigen vermogen
Omloopsnelheid van de voorraden
Omlooptijd van de voorraad
Omloopsnelheid debiteuren
Omlooptijd debiteuren
Omloopsnelheid crediteuren
Omlooptijd crediteuren
Omloopsnelheid activa
Omloopsnelheid vaste activa
Omloopsnelheid materiële vaste activa
Omloopsnelheid (netto) werkkapitaal
Bruto marge
Personeel
Personeelskosten versus omzet
Personeelskosten versus bruto marge
Inhuur personeel versus totale personeelskosten
Inhuur personeel versus eigen personeelskosten
Sustainability (duurzaamheid) 
Energiekosten versus omzet
Energiekosten versus machines
Energiekosten versus huisvestingskosten

Meer informatie
De eerste 30 RGS kengetallen met RGS-codes en formules zijn hier te vinden.
  

Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Soort > Financial Planning and Analysis (FP&A), Branche > Financials, Standaardisatie, (open)standaarden, RGS (ReferentieGrootboekSchema), Soort > Boekhoudsoftware
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Woensdag 29 mei 2024
Seminar software voor externe- en interne rapportage, BI en (liquiditeit)planning

Financials en andere geïnteresseerden die geïnformeerd willen worden over de laatste stand van zaken en aanbod op het gebied van software voor rapportages, BI, (liquiditeits)planning en de invloed van AI.
Meer informatie.

Kleisteen

Informer Software


Bjorn LundenTimewriter

AFAS Software


Gerelateerde berichten

Veel meer inzicht vanuit je boekhouding door RGS MKB boekingsdimensies [22-02-2024]

RGS MKB: decimaal rekeningschema in de maak t/m RGS niveau 4 [29-11-2022]

Lastenvermindering en RGS, dankzij het CBS [23-04-2021]

De stand van zaken rondom het Referentie Grootboekschema voor de administrateur en controller [27-12-2020]

Pleidooi: RGS uitbouwen van codeschema naar taxonomie denken [04-10-2020]


Onerzoeksbureau GBNED