Softwarepakketten.nl
 
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Software nieuws

RGS MKB heeft door samenwerking GBNED en NOAB een volgende fase bereikt

Plaatsingsdatum 31-12-2022
Berichtdatum 2 januari 2023

GBNED heeft in samenwerking met NOAB een inventarisatie gemaakt van RGS codes waarvan het zinvol wordt geacht deze op te nemen op RGS niveau 4. Op dit moment ontbreken op RGS niveau 4 (rekeningen) een aantal RGS codes. Dit vanuit de filosofie dat RGS niveau 5 is bedoeld voor mutaties en RGS MKB alleen gebruik maakt van RGS niveau 4. Ook meerdere boekhoudpakketten ondersteunen RGS alleen t/m niveau 4. Zo blijft RGS beheersbaar.

Vanzelfsprekend zijn betreffende codes ook beschikbaar voor het SBR RGS programma, zodat e.e.a. in de pas blijft lopen.

Enkele voorbeelden:

 • De rekeningen "Te betalen EU omzetbelasting" en "Terug te vorderen EU omzetbelasting" ontbreken op niveau 4.
  Op 6-6-2021 is al een oplossing voor EU VAT gevraagd aan de RGS beheergroep.
  Vanuit RGS MKB is nu zelf een oplossing uitgewerkt.
    
 • De rekeningen "Energiekosten Gas", "Energiekosten Water" en "Energiekosten Elektra" ontbreken op niveau 4.
  (Op RGS niveau 5 zijn betreffende rekeningen dubbel opgenomen, echter exclusief voor "Wonen" als voor "Agrarisch".
  Standaard ontbreken betreffende RGS-codes).
  Vanuit RGS MKB is nu zelf een oplossing uitgewerkt op RGS niveau 4.
  Op basis van praktijkervaring vanuit NOAB wordt ook de rekening "Teruglevering Elektra" opgenomen.
    
 • De werkkostenregeling is uitgebreid opgenomen op RGS niveau 5 (130 codes).
  Vanuit het SBR/RGS programma is op 29-7-2021 het volgende gemeld "Dit vraagt wellicht een revisie maar ook juiste inventarisatie. Dit zal aan de Beheergroep worden voorgelegd en dan evt. behandeld worden in de bèta versie van RGS 3.4.".
  RGS 3.4 is eind 2021 verschenen, echter zonder oplossing.
  Vanuit RGS MKB is nu zelf een oplossing uitgewerkt op basis van RGS niveau 4.
  In plaats van 130 RGS zijn nu zo'n 10 tot 15 RGS codes voorgesteld op niveau 4, zoals:
  - Kilometervergoeding belast; een RGS-code vrijgesteld is al aanwezig.
  - Maaltijden en consumpties personeel belast;
  - Maaltijden en consumpties personeel vrijgesteld;
  - Werkkleding belast;
  - Werkkleding vrijgesteld.
  - Opleidingskosten.

In zijn totaliteit gaat het om zo'n 50 nieuwe RGS codes:
Zie nadere uitleg en beschikbare Excel sheet.

Daar staat tegenover dat RGS niveau 5 niet gebruikt wordt vanuit RGS MKB (ruim 2.900 codes).
Ook op niveau 4 zijn er de nodige RGS codes die niet gebruikt worden binnen RGS MKB, zoals:
- 21 rekeningen voor "Actuele kostprijs";
- 56 rekeningen "Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling".

Iedereen is nu in de gelegenheid te reageren op het voorstel. De bedoeling is begin 2023 de wijzigingen door te voeren.


Doelstelling van RGS MKB
Het Referentie Grootboekschema toegankelijk te maken voor de doelgroep MKB. Dat doen we door:

 1. Een selectie te maken uit RGS codes, afgestemd op het MKB; niveau 5 (mutaties) is achterwege gelaten.
 2. Documenteren van ALLE gebruikte RGS-codes binnen RGS MKB.
 3. Het RGS-schema als decimaal rekeningschema presenteren (5 cijfers).
 4. Ontbrekende RGS-codes opnemen in het schema.
 5. Relatie leggen tussen RGS en (externe) rapportages, leesbaar voor gebruikers en bruikbaar door softwareleveranciers.

Stap 1 t/m 3 is afgerond. Stap 4 is onderhanden en de laatste stap staat komende periode op het programma.

Daarnaast is gewerkt aan RGS kengetallen, RGS journaalposten en nog veel meer moois.

2023 moet RGS MKB dé standaard worden voor administratief Nederland. Doe net als NOAB ook mee!

Zie Boekhoudplaza.nl voor alles over RGS. 
  

Categorie(n) Branche > Financials, Branche > Accountantskantoren > Visie ICT, Branche > Accountantskantoren, SBR / XBRL , RGS (ReferentieGrootboekSchema), ZZP'ers en klein MKB, Standaardisatie, (open)standaarden
Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl
Internet URL Onderzoeksbureau GBNED / Boekhoudplaza.nl

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis periodieke nieuwsbrief.

Terug

Woensdag 11 oktober 2023
Seminar RPA en robotic accounting

Robotic accounting

Robotic Process automation (RPA), Business Intelligence (BI), Artificial Intelligence (AI) in Business applicaties, Sustainability geïntegreerd in boekhoudsoftware, E-factureren en de Gids boekhoudsoftware 2023 en innovaties.
Meer informatie en aanmelden.


Kleisteen

Informer Software


KING Software


Timewriter


Gerelateerde berichten

Complete RGS gids: ontstaan, invloed SBR programma en RGS MKB [07-05-2023]

NBA bestuur op de hoogte gebracht van openstaande punten RGS [30-05-2022]

70 openstaande punten RGS: oproep aan de staande SBR/RGS organisatie om orde op zaken te stellen [30-04-2022]

Lancering RGS MKB uitgesteld tot 1 sep 2021 om de staande SBR/RGS organisatie eerst de gelegenheid te geven openstaande punten op te lossen [30-05-2021]

RGS MKB: RGS toegankelijk voor het MKB [24-04-2021]


Onerzoeksbureau GBNED