Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Begrippen > Broncode

De programmeer-versie van de software, waarvan de machine-versie bij de gebruiker een compilatie is. onder meer begrip binnen Escrow.

Web pagina's over [ Broncode ]
Branche ICT bedrijven
Escrow
OpenSource
Web pagina onderdelen met [ Broncode ]
Aanbieders van escrowdiensten
Onderzoek en artikelen op deze website over [ Broncode ]
Bescherming van software door Auteursrecht en Octrooirecht (07-01-2015)
In 1994 heeft de wetgever, ter voldoening aan de Europese richtlijn betreffende de bescherming van software, daartoe een categorie computerprogramma's toegevoegd. Maar wat wordt nu precies beschermd? Zo mag een derde software ontwikkelen die dezelfde functie verricht als auteursrechtelijk beschermde software, mits de beide computerprogramma’s niet dezelfde broncode hebben. En hoe verhoudt auteursrecht zich ten opzichte van het octrooirecht?
De IT-Jurist: Open Source, een introductie (18-07-2014)
In dit artikel van De IT-Jurist worden in vogelvlucht de belangrijkste aspecten van het gebruik van Open Source software besproken. Open Source software is software waarvan de broncode door de maker ervan vrij ter beschikking wordt gesteld. De broncode is software in de vorm van een voor een mens te begrijpen programmeertaal en de daarbij horende documentatie.
WIKI's over [ Broncode ]
Checklist softwarecontracten beoordelen

(Bijdrage van Advocatenkantoor Legalz, ICT en Recht)

Een software- of Software as a Service (SaaS)-contract is anders dan een ‘gewoon’ IT-contract. Er zijn specifieke onderwerpen waar u rekening mee dient te houden. Denk bijvoorbeeld aan de acceptatietest, het releasebeleid, ontwikkelmethodes, licentiemodel en escrow regeling. Juist de voor softwarecontracten typerende topics hebben we opgenomen in onze checklist. We willen u hiermee een tool geven waarmee u een softwarecontract kunt beoordelen, alvorens u uw handtekening zet.

Softwareselectie algemene pakketgegevens, doelgroep, aanschaf en kosten

Een softwarepakket kan afgestemd zijn op bepaalde doelgroepen. Dat kan te maken hebben met bedrijfsomvang of branche waarvoor een pakket geschikt is. En het aspect kosten is van belang. 


Onerzoeksbureau GBNED