Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Begrippen > Chatbot

Een chatbot beschouwen we als een softwaresysteem dat automatisch antwoord geeft op gestelde vragen en reacties. Door de inzet van een dergelijk systeem is het mogelijk om grote delen van gesprekken te automatiseren.

Nadere toelichting:

Op internet staan onder andere de volgende definities:

Een chatterbot, chatbot of kortweg bot is een geautomatiseerde gesprekspartner. Het is dan ook een samenvoeging van het woord 'chat' en 'robot'. Chatbots zijn te vinden op websites en in Instant Messenger-programma’s, zoals Facebook Messenger en WhatsApp” (vertaald uit het Engels, bron: Wikipedia).

Een chatbot is een computerprogramma dat menselijke conversatie of chat simuleert via kunstmatige intelligentie. Ze zijn meestal te vinden op websites en worden gebruikt om te communiceren met een persoon - je hebt ze misschien op winkelsites gezien als een assistent voor klantenservice” (vertaald uit het Engels, bron: Digital.gov).

Bovenstaande geeft de overeenkomst met RPA en Robotic accounting aan, te weten: het overnemen van menselijke handelingen (bij Chatbots een conversatie voeren via internet) door de computer

Chatbots werken op basis van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence - AI) en zijn daarmee zelflerend. Chatbots worden met name ingezet bij klantenservices, zoals een helpdesk van een verzekeraar, softwareleverancier of webwinkel.

Naast de vele voordelen zijn er ook enkele aandachtspunten als het gaat om de inzet van een Chatbox, te weten: chatbots kunnen (nog) niet altijd overweg met complexe vragen en missen de empathie om de stemming van hun gesprekspartner te beoordelen.

Chatbot technologie in combinatie met spraakherkenning kan front office activiteiten ondersteunen met behulp van RPA.

Web pagina's over [ Chatbot ]
RPA (Robotic Process Automation)
Web pagina onderdelen met [ Chatbot ]
ICT Accountancy softwarelandschap
CFO software landscape
Softwarepakketten met [ Chatbot ] Leverancier
Mobile Service Cloud
Software voor Klantenservice, Helpdesk, Customer Support, Customer Care, Chatbot
CM.com

Onerzoeksbureau GBNED