Softwarepakketten.nl
erp software prodin
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

PakketsoortenAbonnementen- en Ledenadministratiesoftware

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.
 

Branchegerichte software verenigingen

Op deze website is ook branchegerichte software aanwezig voor verenigingen en stichtingen. Waaronder sportverenigingen.
Naar software voor verenigingen en stichtingen...
   

Relevante begrippen
CRM

Customer RelationShip Management (CRM) is op deze website opgenomen onder de pakketsoort 'Relatiebeheer'. Het gaat om die toepassingen die er mede voor zorgen dat u met uw klanten een winstgevende (en ook goede) relatie kunt onderhouden op de langere termijn. Het aanbod van CRM pakketten is werkelijk zeer divers te noemen. Van eenvoudige marketingprogrammatuur tot veelomvattende pakketten. Ook zijn sommige CRM pakketten of delen daarvan te gebuiken via internet. Meer...

Creditmanagement

In wat eenvoudiger vorm bekend als debiteurenbeheer. Creditmanagement houdt zich in uitgebreide betekenis van het woord bezig met het managen en optimaliseren van de 'pre-quote to cash cycle'. In de praktijk komt dit neer op het managen en (continu) optimaliseren van: het kredietrisico, de cashflow, het quote to cash proces en de klantrelatie.

Boekhoudsoftware

Administratiesystemen voor minimaal het voeren van een grootboek, debiteuren en crediteurenadministratie. Boekhoudsoftware kent veelal aanvullende functies voor BTW aangifte, Kostenplaatsen, Budgettering, Periodieke journaalposten, Vaste activa administratie, Consolidatie, Rekening courant, Vreemde valuta, Facturering, Elektronisch factureren, elektronische factuurverwerking, Betalingsverkeer, Verplichtingenadministratie, Werkkostenregeling, Workflow, Rapportages, Elektronische uitwisseling gegevens, Audit- en data-analysefuncties, Online samenwerken met de accountant en Koppeling naar andere systemen.

De Gids Boekhoudsoftware geeft inzicht in nagenoeg ALLE standaard boekhoudpakketten voor de Nederlandse markt. Onderverdeeld naar:
1.ZZP'ers en klein MKB;
2.Middelgrote bedrijven (MKB);
3.Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals).
Naar opvragen gratis Gids Boekhoudsoftware...

Alle begrippen...

Software opvragen
Abonnementenadministraties
Ledenadministraties

Functionaliteit software voor ledenadministraties

- Facturen, oftewel contributienota’s vervaardigen;
- Openstaande posten bewaking;
- Ledenpas vervaardigen door het systeem;
- Ledenrapportages;
- Donateuradministratie;
- Sponsoradministratie;
- Boekhouding; Minimaal grootboek-, debiteuren- en crediteuren.
- Leden selfservice online;
- Website functie met CMS (Content Management Systeem);
- Koppeling met andere systemen en zo ja welke?

Basisgegevens

 • Basisgegevens bijhouden; De volgende data: datum aangemeld, datum afgemeld, aangemeld per en afgemeld per. Meerdere contributiesoorten onderscheiden. Een strippenkaart abonnement. Vrije velden voor aanvullende ledengegevens. Alle contributiebedragen per ingangsdatum vastleggen. Mogelijkheid combinatie van contributiebedragen, bijvoorbeeld bij meerdere leden uit één gezin of bij meerdere lidmaatschappen per persoon.
     
 • Lidmaatschap; Onderscheid naar persoonlijk- en bedrijfs-lidmaatschap. Meerdere lidmaatschappen tegelijkertijd voor een zelfde persoon of bedrijf. Meerdere leden op één adres. Gratis lidmaatschap mogelijk. Een lid naar meerdere selectiecodes indelen. Lidmaatschap herstellen van iemand die in het verleden lid is geweest.

Contributienota’s

 • Functionaliteit contributienota's; Een afwijkend factuuradres (afwijkend van adres lid). Via een derde betaald worden, bijvoorbeeld een werkgever die een lidmaatschap voor een medewerker voldoet. Facturen aanmaken door de software voor de ledenadministratie. Prolongatie van abonnementen. Verschillende periodes van abonnementen, bijvoorbeeld per maand, kwartaal en jaar. Elektronisch factureren. Betaalbestanden voor elektronisch bankieren aanmaken en verzenden naar de bank. Automatische incasso’s. Elektronische bankafschriften ingelezen en afgeletteren binnen het softwarepakket voor de ledenadministratie.
    
 • Debiteuren betalingswijzen; Worden de volgende betaalwijzen ondersteund: acceptgiro’s, automatische incasso, op rekening en Ideal.
     
 • Openstaande postenbewaking; Inzicht in openstaande facturen c.q. contributies. Inzicht in de betalingshistorie en het betalingsgedrag van leden. Betalingsherinneringen en aanmaningen samenstellen en verzenden. Een automatische koppeling met systemen van een of meer incassobureaus. Vastleggen van een betalingsregeling binnen het softwarepakket met daarbij opgave van een gespreide betaling en automatische termijnbewaking. 

Ledenpas en -rapportages

 • Ledenpas; Een ledenpas op papier aanmaken. Een (digitale) ledenpas op een card aanmaken. Een pasfoto opnemen op de ledenpas. Een extra ledenpas vervaardigen.
    
 • Ledenrapportages; Adresetiketten opvragen met selectie mogelijkheden. Inzicht in nieuwe leden en afmeldingen per periode. Een ledenlijst naar meerdere gezichtspunten opvragen. Mailingfaciliteiten richting leden, zoals via een brief (op papier), mail of via een digitale nieuwsbrief. Inzicht in verzendingen aan leden, bijvoorbeeld van een magazine of mailing.
     
 • Retentiefuncties; Leden die een bepaalde periode afwezig zijn automatisch een e-mail zenden. Leden die jarig zijn automatisch bericht sturen. De gebruiker van het softwarepakket voor de ledenadministratie zelf retentieregels kunnen aanmaken.

Donateurs en sponsoring

 • Donateuradministratie; Toegezegde donaties registreren. Facturering donaties.
     
 • Sponsoring; Contractbeheer binnen het softwarepakket t.b.v. sponsoring. Facturering van sponsoring.

Online (web)functionaliteit 

 • Leden self service; Leden zelf hun (leden)gegevens opvragen. Mutaties, zoals een adreswijziging, doorvoeren door leden zelf. Online aanmelden van nieuwe leden. Eigen betalingshistorie inzien door leden. Zelf reserveringen maken door leden, bijvoorbeeld bij een sportvereniging op een vaste tijd of vaste avond.
     
 • Website (CMS); Een content managementsysteem (CMS) om de website te onderhouden. Een besloten ledendeel. Integratie met de ledenadministratie.

Koppelingen

 • Koppelingen; Uitwisseling van mutaties met sportbonden en andere organisaties. Koppeling met een kassasysteem. Koppeling met andere systemen, zoals boekhoudpakket. Import van een ledenlijst. Export van een ledenlijst. Import en export bijvoorbeeld in de formaten Excel, CSV en XML

 Onerzoeksbureau GBNED