Softwarepakketten.nl

PakketsoortenAbonnementen- en Ledenadministratiesoftware

Laatste nieuws
MKB Brandstof eerste verzender die e-facturen via Simplerinvoicing stuurt met auto discovery (30-10-2018)
MKB Brandstof heeft samen met tradeinterop een koppeling met Simplerinvoicing (gebaseerd op PEPPOL) en de auto discovery functionaliteit gerealiseerd. MKB Brandstof is hiermee de eerste grote verzender die haar klanten e-facturen stuurt, met behulp van auto discovery.
Raadpleeg nieuwsarchief...

Automatisch op de hoogte blijven?
Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.

Laatste blogs
Bewerkersovereenkomst: een verplichting bij verwerken persoonsgegevens in de cloud (25-12-2014)
In artikel 14 lid 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens is bepaald dat de uitvoeringen van de verwerkingen door een bewerker moeten worden geregeld in een overeenkomst of een andere rechtshandeling. Deze bewerkersovereenkomst is dus een verplichting voor de afnemers van clouddiensten, die persoonsgegevens laten verwerken door hun hosting-, SaaS- of DaaS-provider.
Naar archief blogs...

Software voor ledenadministraties in beeld gebracht 
We hebben een inventarisatie gemaakt van beschikbare softwaresystemen voor het voeren van een ledenadministratie. We kunnen daarbij constateren dat steeds meer ledenadministraties via internet aangeboden worden via het SAAS model. SAAS staat in dit geval voor Software As a Service. 

Bij het in kaart brengen van standaard software voor ledenadministraties zijn wij uitgegaan van een aantal algemene eigenschappen voor ledenadministraties. Afhankelijk van de doelgroep zullen aanvullende eigenschappen nodig of gewenst zijn. Zo zal een sportvereniging wedstrijdinformatie willen bijhouden of gegevensuitwisseling met sportbonden. Een sportschool zal graag een planbord bijhouden. Bij belangen- en beroepsorganisaties kan een besloten omgeving op internet een rol spelen om bijvoorbeeld notulen e.d. te ontsluiten aan leden die daarvoor speciaal toegang is verstrekt via een gebruikerscode en wachtwoord. 
Leveranciers van dergelijke software hebben we gevraagd of hun pakket algemeen toepasbaar is of specifiek voor bepaalde branches. Het is in elk geval altijd goed na te gaan welke functies zijn gewenst. 

Een bijzonder aandachtspunt is de aanwezigheid van een boekhoudmodule of een goede koppeling met een bestaand boekhoudsysteem. Voorkomen moet worden dat gegevens dubbel ingevoerd moeten worden, bijvoorbeeld een persoon of bedrijf als lid en als debiteur in de boekhouding. Dat laatste gaat vroeg of laat een keer mis. En ook de aansluiting van financiële cijfers is daarbij een aandachtspunt. De bijdragen aan contributie binnen de ledenadministratie (mogelijk verbijzonderd) en boekhouding moeten natuurlijk overeenstemmen. 

Steeds meer aanbieders gebruiken internet om ledenadministraties toegankelijk te maken. Het gaat dan niet alleen om de administrateur of het bestuur van bijvoorbeeld een vereniging, maar ook om leden toegang te geven tot bepaalde gegevens of leden zelf mutaties (denk aan een adreswijziging) te laten doorvoeren. Ook kan de integratie met een website voor bepaalde informatie een uitkomst bieden. Bijvoorbeeld het ontsluiten van de teamsamenstelling of het wedstrijdschema via de website.
Complete artikel met overzicht van ledenadministraties... (in PDF)


Software opvragen
Abonnementenadministraties
Ledenadministraties
Relevante begrippen
CRM

Customer RelationShip Management (CRM) is op deze website opgenomen onder de pakketsoort 'Relatiebeheer'. Het gaat om die toepassingen die er mede voor zorgen dat u met uw klanten een winstgevende (en ook goede) relatie kunt onderhouden op de langere termijn. Het aanbod van CRM pakketten is werkelijk zeer divers te noemen. Van eenvoudige marketingprogrammatuur tot veelomvattende pakketten. Ook zijn sommige CRM pakketten of delen daarvan te gebuiken via internet. Meer...

Creditmanagement

In wat eenvoudiger vorm bekend als debiteurenbeheer. Creditmanagement houdt zich in uitgebreide betekenis van het woord bezig met het managen en optimaliseren van de 'pre-quote to cash cycle'. In de praktijk komt dit neer op het managen en (continu) optimaliseren van: het kredietrisico, de cashflow, het quote to cash proces en de klantrelatie.

SEPA

SEPA staat voor "Single EURO payments Area" (niet Single European Payments Area). Doelstelling is het elimineren van de lokale verschillen tussen betalingsinstrumenten en infrastructuren. Meer...
Zie voor meer informatie ook: europeanpaymentscouncil.eu

Alle begrippen...


Onerzoeksbureau GBNED