Softwarepakketten.nl
BCS HR Software
EXACT Software
VISMA E-accounting
E-boekhouden

Pakketsoort - Financial Planning and Analysis > Data storytelling

Data storytelling kan beschouwd worden als een vorm van reporting. In zijn algemeenheid hebben we het dan bij BI over ‘Data visualisatie’, zijnde het op een eenvoudig manier weergeven van informatie. Op een zodanige manier dat de informatie duidelijk en te begrijpen is als communicatie naar de gebruiker van de informatie. Data storytelling is hierbij een belangrijke vorm van ‘Data visualisatie’ en kan samengevat worden als een middel om een boodschap over te brengen. 

Nadere toelichting:

Onder ‘Reporting’ is ‘Infographic’ genoemd als weergave van verschillende objecten met een combinatie van tekst en beeld. Dit vormt vanzelfsprekend ook een functie van Data storytelling. Andere functies en gebruikte technieken binnen Data storytelling software is onder meer:
- Kleuren(schema’s);
- Achtergrondafbeeldingen;
- Typografie;
- Teksteditors;
- Diagrammen;
- Live graphics met behulp van iFrames.

Web pagina onderdelen met [ Data storytelling ]
CFO software landscape

Onerzoeksbureau GBNED