Softwarepakketten.nl

Begrippen > BPM

Business Process Management (BPM) heeft betrekking op het optimaliseren van processen met als doel het verbeteren van bedrijfsprestaties. Processen overspannen hierbij organisatorische grenzen (afdelingen). BPM heeft een relatie met WFM wat betreft uit te voeren activiteiten, en de volgorde daarvan, binnen een bedrijfsproces. Het analyseren en modelleren van bedrijfsprocessen (Procesanalyse- en ontwerp) is een belangrijk onderdeel van BPM.

Nadere toelichting:

BPM Lifecycle
De cyclus die BPM doorloopt bestaat uit de stappen:

  1. Diagnose (analyse van de bedrijfsprocessen);
  2. Procesontwerp (het ontwerp van de processen uitvoeren, waarbij onderkend wordt welke activiteiten uitgevoerd moeten worden;
  3. Systeemconfiguratie (inregelen van WFM, zodat activiteiten in de juiste volgorde en onder de juiste condities uitgevoerd worden) en 
  4. Het uitvoeren van de bedrijfsprocessen.

 

Onderzoek en artikelen op deze website over [ BPM ]
Functionaliteit BPM softwaresystemen op een rij gezet (04-01-2015)
Business Process Management (BPM) staat op dit moment volop in de belangstelling. BPM is gericht op het optimaliseren van processen, waarbij begrippen als TQM, LEAN en Six Sigma de revue passeren. TQM staat voor Total Quality Management als methode die gericht op continue verbetering van bedrijfsprestaties met een focus op klanteisen in relatie tot de bedrijfsstrategie.
Marktanalyse BPM (Business Process Management) Software 2014 (27-08-2014)
Dit rapport geeft inzicht in BPM (Business Process Management) software, verkrijgbaar voor de Nederlandse markt. Het rapport geeft inzicht in de functies van BPM-systemen en een specificatie van beschikbare BPM-systemen.
White papers op deze website over [ BPM ]
BPM en WFM: echte flexibiliteit in de processen (26-04-2014)
In deze whitepaper wordt ingegaan op dit proces van ordenen en structureren van bedrijfsprocessen. Als een van de eerste valkuilen wordt onderkend dat het geen eenmalig proces is, maar in feite continu doorgaat.
Links naar andere websites over [ BPM ]
BPM-Forum Nederland
Het BPM-Forum heeft als doelstelling een bijdrage te leveren aan de waarde van BPM in Nederland.
Softwarepakketten met [ BPM ] Leverancier
BiZZdesigner
Toolondersteuning voor BPM
BiZZdesign
Sensus BPM Modeler
In kaart brengen en verbeteren org. processen
Sensus-methode BV
BPM GRC software
Proces modellering en ontwerp vlgns DEMO methode
Modulor Technology b.v.
DEMO BPM Engine
Uitvoeren DEMO procesmodellen
ForMetis
Exact voor BPM
Met Exact voor BPM vertaalt u complexe processen naar heldere activiteiten. U heeft geen gedoe meer met verschillende applicaties en werkt iedereen met dezelfde gegevens.
Exact Software Nederland B.V.
Octopus
Automatiseer de complexe workflow processen BPM
Truelime
ViFlow 5
BPM-tool
BEVON Gilde BV
Xblox WFM
Document Management, Capture en Workflow (BPM)
Xblox

Onerzoeksbureau GBNED